SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 

Samferdsle i Årdal

Rutebåten på Årdalsvatnet står fast, og mennene må ut på glattisen. Biletet er frå 1938. (Foto © Fylkesarkivet)
Rutebåten på Årdalsvatnet står fast, og mennene må ut på glattisen. Biletet er frå 1938. (Foto © Fylkesarkivet)

Publisert 29.11.2001 10:39. Oppdatert 08.06.2006 12:00.

· Driftevegar og saltvegar
· Transport til Årdal Koparverk
· Årdøler på pliktarbeid
· Fylkets einaste kanalplan

· Båtrenna
· Skipskanalen

· Køyrevegar i Årdal


Skyss på Årdalsvatnet

Frå 1877 vart det organisert fast skyssing av turistar over Årdalsvatnet.

Skysstasjon på Tangen

Jens Klingenberg Prestegård på Årdalstangen vart skysstasjonshaldar i 1890. Han hadde plikt til å skaffe skyss til ferdafolk på Årdalsvatnet og på Sognefjorden. han heldt to seksæringsbåtar - kvar med tre rorskarar.

Dampbåten "Nancy"

vart sett i trafikk på Årdalsvatnet i mai 1898, og seinare omdøypt til "Årdal". Skipet var eigd av A/S Årdal Dampskipsselskap. I 1928 vart den avløyst av ein større båt som heitte "Årdalsfjord" , og i 1936 kom skøyta "Astrid". Jørgen Lægreid og Olav A. Lægreid dreiv også skyssbåtar på vatnet fram til vegsambandet Årdalstangen-Øvre Årdal opna i 1942.

Rutekøyring til Tyin

Ved opninga av fjellvegen til Valdres i 1934, starta Peder Opheim og Valdresruta ved Ivar Opdal rutekøyring mellom Øvre Årdal og Tyin Hotell. Også Ole H. Hestetun og Alf O. Vee dreiv drosje på denne tida.

Vegen Lærdal-Tyin-Årdal vart i nokre år nytta til "overlandstrafikk" med turistar frå turistskip.
Ny veg mellom Årdal - Tyinkrysset vart opna i 1962.

Bussar i Hydrovegen på Årdalstangen. Foto utlånt frå Årdal Sogelag.

A/S Årdal Billag

A/S Årdal Billag vart skipa i 1934 med kommunen som hovudaksjonær. Billaget tok seg av trafikken lokalt i Årdal og rutene over fjellet mot Tyin og Valdres, og hadde også drosjer. Billaget dreiv også verkstad og bygde rutebilstasjon.

Jernbana Tangen-Øvre Årdal

Tyskarane bygde også jernbane langs vegtraséen frå Tangen til Øvre Årdal.

Ferdsla på fjorden i Årdal

Årdalstangen fekk dampskipssamband i 1869, 11 år etter at Fylkesbaatane starta rutene sine.

Post

Dei første organiserte postrutene i Noreg starta i 1647 med postruta Oslo-Bergen over Filefjell og Lærdal. Årdal Koparverk fekk eiga avgreining av postruta Oslo-Bergen då verket starta i 1702. Årdalstangen fekk postopneri i 1867, Ofredal i 1887, Naddvik i 1889 og Øvre Årdal i 1893.

Telefon

Medan nabobygda Lærdal vart knytt til telegrafnettet aust-vest i 1858 (sjå "Telegraf til Lærdal i 1858"), skulle det gå lang tid før Årdal fekk telefonsamband. Kommunestyret søkte i 1896 om telefonline frå Lærdal til bygdene i Årdal. I 1901 vart lina Lærdal-Naddvik bygd. I 1902 vart det lagt sjøkabel over til Ofredal, samstundes med at det vart bygd telefonliner både til Seimsdal, Årdalstangen og Øvre Årdal. Dei siste gardane som fekk innlagt telefon var Fardals-gardane og Eldegard i 1959.
Øvre Årdal fekk automatsentral i 1956, og var ein av dei første stadane i Sogn og Fjordane som vart automatisert.

MEIR OM ÅRDAL 
Årdal kommune

 
Aviser og media i Årdal
Historia i Årdal
Industri og næring i Årdal
Kjende personar i Årdal
Kommunehistoria i Årdal
Krigshistoria i Årdal
Kyrkjer i Årdal
Samferdsle i Årdal
Skular i Årdal
Verd å sjå i Årdal

 
Lyd frå Årdal
Video frå Årdal
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no