SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 
Industri og næring i Årdal:

Fabrikkar, verkstader og entreprenørar i Årdal

Hydro er største arbeidsgjevaren i industrien i Årdal. (Foto: NRK)
Hydro er største arbeidsgjevaren i industrien i Årdal. (Foto: NRK)
Verksemdene er hovudsakleg ordna etter startår:

Publisert 05.12.2001 09:01. Oppdatert 07.11.2006 19:42.

Sjå også:
· Industribygginga i Årdal

Årdal Koparverk

År 1700 kom to Årdalsbønder på reinsjakt over ei koparåre i det 1500 meter høge Grøndalsfjellet nord for Øvre Årdal. Dette skulle bli starten på ei stor bergverksdrift som varte i 62 år.

Steinindustrien i Ytre Ofredal

Kristian Offerdal f. 1873 frå Feios kom til Årdal i 1909 og starta landhandel i Øvre. I 1911 startar han steinbrot og steinhoggeri på granittførekomstane i Ytre Ofredal.

Hestetun Snekkarverkstad

vart skipa ca. 1930 av Søverin Hestetun, som på det meste hadde kring 5 mann i arbeid i møbelfabrikken. I 1950 overtok sonen Håkon, og verksemda vart driven til 2000 av sonen hans; Svein Erik.

Årdal Bilverksted A/S

på Årdalstangen vart skipa i 1945 av Sigurd Dahl Berge, og dreiv også bensinstasjon og sports- og jernvareforretning. Berge starta i 1956 også maskinentreprenørforretning på Årdalstangen. Sonen Olav vart medeigar i 1988, då firmaet endra namn til Berge Dahl AS. Verksemda har i 2001 10 tilsette og ei omsetning på 12 millionar kroner.

Årdal og Sunndal Verk (ÅSV)

vart skipa 27. juni 1946. Fusjonert ned Hydro i 1986.

Indre Sogn Cementfabrikk

på Årdalstangen vart starta i 1947 av Sjur og Sigmund Lægreid og Sigurd Asperheim. Fabrikken laga sementstein og -rør, og dreiv i omlag 10 år med 5 tilsette.

Olav O. Hæreid & Sønn AS

maskinentreprenør vart skipa av Olav Hæreid i 1952. Verksemda har 8 mann i arbeid.

Kleiven Sogn AS

på Årdalstangen, er eitt av dei største entreprenørselskapa i Sogn og Fjordane.

Årdal Stålindustri AS

vart starta i 1974 i Øvre Årdal av Kristian Øvstetun m.fl. Verksemda produserer m.a. stålkontruksjonar til aluminiumsverket og bygningsbransjen i Sogn. Produksjonshallen på Ve er på 2800 kvm., og i 2000 hadde verksemda 40 tilsette og ei omsetning på 25 millionar kroner.

Årdal Prosjektutvikling

vart skipa som næringsutviklingsselskap i 1985. Selskapet er organisert som stifting, med kommunen, verket, lokale bankar og næringssamskipnaden som interessentar.

Hydro

I Årdal har Norsk Hydro spela ein rolle – både på godt og vondt – heilt sidan tidleg på 1900-talet, og dominerer industrien i Sogn med aluminiumverka sine i Årdal og Høyanger.

Hydro Aluminium AS, Årdal Metallverk - AAM

– sjå Hydro, og eigen samleartikkel om aluminiumsfabrikken og industrihistoria under ”Historie”.

Årdal Carbon – AAK

– sjå Hydro.

Teknologisenter Årdal - ATA

– sjå Hydro.

Hydro Energi Tyin Kraftverk

– sjå Hydro.

Hydro Production Partner m.m.

Norsk Hydro overtok Årdal og Sunndal Verk (ÅSV) i 1986.

Årdal Plast AS

i Utladalen vart starta i 1987 av Bjarne Rasmussen. Han driv verksemda saman med sonen Jan, og Magnar Valsvik. Dei heldt først til i ein nedlagd kraftstasjon, flytta deretter til eige bygg i 1990 og overtok eit kommunalt industrihus i 1994. Glasfiberprodukta omfattar m.a. sanitærutstyr for bad og benkeplater. Årdal Plast hadde i 2000 22 tilsette og ei omsetning på 14 millionar kroner.

Sunde Gjenvinning AS

vart starta i 1990 i Øvre Årdal av Jens Vidar Sunde. Verksemda tek imot produksjonsavfall og anna avfall frå heile Indre Sogn, hadde i 2001 14 tilsette og ei omsetning på 16 millionar kroner.

HMR Årdal

er ei dotterbedrift av HMR Group på Husnes, og driv med reparasjon og vedlikehald av straumførande detaljar til norske aluminiumsverk. HMR overtok saman med ei anna verksemd det konkursråka Årdal Mekaniske (starta av Bjarne Torvund) i 1990. Sidan 1997 har HMR vore eineeigar av verksemda, som i 2001 har 40 tilsette og ei omsetning på 50 millionar kroner.

Teigen Industriteknikk AS

i Øvre Årdal vart skipa i 2001 av Roy Kenneth Teigen med fleire.

Dooria Årdal AS

vart skipa i 2006 som eit dotterselskap av Dooria-konsernet som har hovudsete i Utvik. – Sjå Fjordtre Produkter.

Norsun AS

vedtok i 2006 å byggje fabrikk på Årdalstangen for produksjon av komponentar til solcellepanel.

Hovedside:
· Industri og næring i Årdal


MEIR OM ÅRDAL 
Årdal kommune

 
Aviser og media i Årdal
Historia i Årdal
Industri og næring i Årdal
Kjende personar i Årdal
Kommunehistoria i Årdal
Krigshistoria i Årdal
Kyrkjer i Årdal
Samferdsle i Årdal
Skular i Årdal
Verd å sjå i Årdal

 
Lyd frå Årdal
Video frå Årdal
SE OGSÅ
LENKER

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no