SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 

Industri og næring i Naustdal


Publisert 02.10.2001 15:18. Oppdatert 06.11.2006 11:44.

· Landhandlar og samyrkelag i Naustdal

Frå 1600-talet var det skysstasjonar og gjestgiveri i Naustdal og på Tingneset i Vevring (sjå Skysstasjonar langs Førdefjorden).
Sjå elles om den første utviklinga av handel og tettstadvekst under Historia i Naustdal – om tetttstaden Naustdal og skysstasjonen på Tingneset.

Forretningsfamilien Friis Gundersen

Familien Friis Gundersen eig framleis lakserettane under Naustdalfossen, og driv utleige av hus til laksefiskarar.

Handelsfamilien Litleré

I 1872 starta Torbjørn Litleré frå Voss landhandel i Naustdal. I bygget vart det også drive bakeri og pensjonat. I 1886 starta sonen til Torbjørn, Mons Litleré, Norskmaalets Bokhandel i Naustdal. Før han flytta til Bergen, heldt han til i faren sitt forretningsbygg i Naustdal. (Sjå: Landhandlar og samyrkelag i Naustdal.)

Liljedal bakeri

Kring 1885 starta Edvard Liljedal bakeri i Naustdal.

Vevring Landhandel

vart grunnlagt 1891 av Erik O. Thingnæs. Han dreiv også postopneri og damskipskai.

Naustdal Dampbakeri

Flytta verksemda i 1986 til nytt produksjonsanlegg på Kronborg i Førde kommune, der firmaet også driv konditori. Naustdal Dampbakeri hadde i 2000 ei omsetning på 21 millionar kroner, og 30 tilsette.

Meieri på Kvellestad

Johannes O. Thingnes starta meieri på Kvellestad og Tingneset i Vevring i 1900. Meieriet produserte smør som m.a. vart eksportert til Newcastle.

Naustdal og Vevring Brandtrygdelag

vart grunnlagt 1900, først for Naustdal, og frå 1908 også for dåverande Vevring kommune.

Naustdal Sparebank

Skipa 1903. I 1984 vart innlemma i Sunnfjord Sparebank, no Sparebanken Sogn og Fjordane.

Vevring Sparebank

vart skipa 1906 med eit grunnfond på 2.000 kroner. I 1973 gjekk banken inn i den nyskipa eininga Sunnfjord Sparebank saman med Førde, Askvoll og Jølster – frå 1988 Sparebanken Sogn og Fjordane.

Fiskarbrørne Horne

Reiarlag som dreiv frå 1919 til 1965.

Naustdal manufaktur L/L

vart starta av M. Solheim i 1923, og selde m.a. klær, sko og steintøy, porselen m.m. Forretninga heldt til i eige, stort bygg i sentrum.

Naustdal Meieri

vart skipa 1924. Dette avløyste m.a. meieri på Fimland, Åmot og Hove, som var bygde på slutten av 1800-talet. Naustdal Meieri laga smør og gamalost, men i 1974 vart det lagt ned og mjølka send til Førde.

Reiakvam Snikkarverkstad

Grunnlagt 1932 av Audun Reiakvam. Den første tida dreiv Reiakvam produksjon av bygningsartiklar, men utvida seinare med møbelproduksjon.

T.R. Veien

starta 1938 verkstad for produksjon av kjerrehjul og vogner til bruk i landbruket. Firmaet hadde kundar over heile fylket.

Sogn og Fjordane Magasin

Vart gjeve ut fram til 1989. Sjå: Aviser og media i Naustdal.

Naustdal Fiskefarm A/S

på Sæle vart skipa i 1983 av Håkon Myrvang frå Måløy. Selskapet hadde i 2000 fire tilsette og ei omsetning på 20 millionar kroner. Konkurs i 2003. Oppkjøpt av Firda Management i 2004 - sjå: Firda Settefisk.

Førde Sementvarefabrikk AS

dreiv nokre år på 1980-talet sementvarefabrikk ved det store sandtaket som dei kjøpte i Jubrauta i Naustedalen.

Eklogitt-gruvene på Engebø

På 1980-talet vart det starta arbeid for å få i gang gruvedrift på den verdfulle bergarten eklogitt på Engebø (aust for Vevring).

Naustdal Bygg AS

byggefirma vart starta i 1990 av Oddbjørn Aase.

Helga Slettehaug

i Frammarsvik starta i 2000 med kafé i samband med Luftkampmuseet som vart opna på garden til minne om det store luftslaget over Sunnfjord den 9. februar 1945.

Norgesbygg Naustdal Bygg AS

- sjå Naustdal Bygg AS.

MEIR OM NAUSTDAL 
Naustdal kommune

 
Aviser og media i Naustdal
Historia i Naustdal
Industri og næring i Naustdal
Kjende personar i Naustdal
Kommunehistoria i Naustdal
Krigshistoria i Naustdal
Kyrkjer i Naustdal
Samferdsle i Naustdal
Skular i Naustdal
Verd å sjå i Naustdal

 
Video frå Naustdal
Lyd frå Naustdal
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no