SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 

Skular i Naustdal

Forming på Horstad skule. (Foto: Randi Indrebø, NRK)
Forming på Horstad skule. (Foto: Randi Indrebø, NRK)
Dei første reglane for skule i Førde prestegjeld (Naustdal og Førde kommunar) vart sette opp i 1743. Prestegjeldet fekk 4 skuledistrikt, og med 7 lokalkrinsar for omgangsskule. Dei 8 omgangsskulelærarane skula på denne tida
omlag ein månad i kvar gardskrins.

Publisert 01.10.2001 12:54. Oppdatert 04.01.2002 18:31.
Etter skulelova i 1860 vart Naustdal sokn delt i 16 krinsar og Vevring i 9. Første fastskulehuset vart bygd i Naustdal i 1862.

Josef Grimeland

var frå 1864 lærar i Fimland krins i 7 år og seinare Horstad krins i 16 år. Han dreiv kveldsskule for ungdom i den tida har var lærar i Naustdal.

Sunnfjord Ungdomsskule


Målstrid i skuleverket

kring 1900 – sjå under Historia i Naustdal.

Framhaldsskule

vart innført i 1913.

Skule for Gjøringebøen

I 1931 starta Vevring kommune ein særskule for Gjøringebøen fordi skuleborna der hadde vanskeleg skuleveg. Denne varte fram til etter krigen.

Barne- og framhaldsskule

I Naustdal vart det bygd kombinert barne-og framhaldsskule i 1958.

Strid om ungdomsskulen

Naustdal barne- og ungdomsskule.
Innføring av ungdomsskulen på 1960-talet førte til mykje strid i Indre Sunnfjord. Det vekte harme og protestar då skuledirektøren i Sogn og Fjordane, Halgeir Furnes gjorde framlegg om at det skulle byggjast ein stor sentralskule for heile regionen i Førde. Då Olav Aam overtok som skuledirektør, fekk alle kommunane i fylket eigen ungdomsskule. Ungdomsskulen kom i gang i Naustdal i 1967, då nybygget i sentrum vart teke i bruk.
I 1999 engasjerte lærarar og foreldre seg sterkt for å få utbyggjing av skulen i Naustdal. Foreldre og born gjekk i protesttog då kommunestyret utsette byggjinga, og politikarane bøygde av. I 2001 vart nye skulerom og idrettshall tekne i bruk, delvis finansiert ved at kommunen selde aksjar i Sunnfjord Energi.

Midtredalen skule.

Dagens skular:

Vevring skule (1.-7. kl.) 30 elevar
Naustdal barne- og ungdomsskule (1.-10. kl.) 287 elevar
Horstad skule (1.-7. kl.) 30 elevar
Midtredalen skule (1.-7. kl.) 45 elevar

Instedalen skule. Skulen vart lagt ned i 2001. (Foto: Randi Indrebø, NRK)

Nye- og gamleskulen på Horstad. (Foto: Randi Indrebø, NRK)


MEIR OM NAUSTDAL 
Naustdal kommune

 
Aviser og media i Naustdal
Historia i Naustdal
Industri og næring i Naustdal
Kjende personar i Naustdal
Kommunehistoria i Naustdal
Krigshistoria i Naustdal
Kyrkjer i Naustdal
Samferdsle i Naustdal
Skular i Naustdal
Verd å sjå i Naustdal

 
Video frå Naustdal
Lyd frå Naustdal
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no