SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 
Industri og næringsliv i Førde:

Førde Sementvarefabrikk AS

Frå 1968 har Førde Sementvarefabrikk halde til på Bruland. Foto: Kjell Arvid Stølen, NRK.
Frå 1968 har Førde Sementvarefabrikk halde til på Bruland. Foto: Kjell Arvid Stølen, NRK.
Førde Sementvarefabrikk på Bruland er ei av dei største industriverksemdene i Førde og vart grunnlagt i 1930 av Karl Opseth (1896–1964) frå Førde. I dag har sementvarefabrikken avdelingar fleire stader i Noreg.

Publisert 05.09.2001 13:37. Oppdatert 06.06.2007 13:15.
Fabrikken heitte dei første åra ”Cementvarefabrik” og heldt til i ei lita bu ved dampskipskaia på Steinen. Sanden vart henta frå eit sandtak på Vie. Hovudproduktet vart
Karl Opseth
sementrøyr, man Opseth forsøkte seg også på takstein, kummeringar og gravmonument. Kundar var m.a. kommunar i vestlandsfylka og byggevarefirma i Bergen og Florø. Karl Opseth dreiv også som anleggsentreprenør på 1930-talet, og kunne ha opptil 18 mann i slikt arbeid. Under 2. verdskrig tok han også store byggjeoppdrag for okkupasjonsmakta, noko Karl Opseth vart idømt ei bot på 3.000 kroner for av Høgsterett.

Folkeaksjon gav nytt fabrikkbygg

I 1950 vart det bygd ny fabrikk på Steinen. I etterkrigsåra var det svært vanskeleg å få lån til nye industritiltak. Men Karl Opseth sende ut eit bøneskriv om hjelp til sambygdingane og fekk 116 privatpersonar i Førde til å skyte inn kapital for å reise den nye fabrikken. Opseth betalte seinare tilbake dei lånte pengane til kvar einskild. I 1955 vart fabrikken på Steinen utvida til det tredoble.
Førde Sementvarefabrikk på Steinen på 1960-talet

Familieverksemd i tre generasjonar

Sønene John Opseth f. 1926 og Kåre Opseth f. 1928 tok til å arbeide ved fabrikken til faren på 1940-talet, og tok over leiinga på 1960-talet. Jon sin eldste son, Kurt Opseth, hadde nokre år den daglege leiinga av selskapet før Kåre sin son, Lasse Opseth tok over som adm. dir. i 1994.

Ny fabrikk på Bruland

I 1961 overtok Førde Sementvarefabrikk 2/3 av aksjane i den lokale konkurrenten Ny Ideal Betongvarefabrikk A/S som John Farsund og Anders Bolseth hadde starta i 1952, og i 1964 resten av aksjane.
I 1968 bygde Førde Sementvarefabrikk ny fabrikk på Bruland, der det er store sandførekomstar. Fabrikken vart utvida i 1974. I åra mellom 1967 og 1997 var Førde Sementvarefabrikk stor produsent av oljegrus.
I 1990 gjekk Førde Sementvarefabrikk saman med A/S Veidekke og skipa selskapet Førde Asfalt A/S som bygde eit stort asfaltverk ved industrikaia på Øyrane, men Førde Sementvarefabrikk trekte seg ut i 1997. I dag er det Kolo Veidekke AS som driv anlegget.

Forretningsgard i sentrum

Førde Sementvarefabrikk eig ei verdfull tomt sør for E39 i Førde sentrum, og her bygde selskapet ein treetasjes kombinert forretningsgard og husvere i 2000.

Førde Sementvarefabrikk på Bruland, fotografert frå Førdenipa. Foto: Kjell Arvid Stølen, NRK

Mislukka satsing i Naustedalen

I 1975 bygde Førde Sementvarefabrikk også ein fabrikk for bygningsstein og bygningselement ved sandtaket Jubrauta i Naustedalen. Fabrikken hadde på det meste 15 tilsette. Men elementproduksjonen lønte seg ikkje og vart lagd ned i 1989. Fabrikken i Naustedalen heldt fram med vanleg blokksteinproduksjon fram til 1993 då den vart stengd for godt, og drifta av sandtaket i Jubrauta gjekk over til andre.
I 1997 kjøpte sementvarefabrikken Ferdigbetong AS på Vie frå Hjelmeland-familien.

Oppkjøp i Sør-Noreg

I 1989 kjøpte Førde Sementvarefabrikk konkursbuet Nye Spjelkavik Cementvare ved Ålesund og skipa selskapet Vest Betong AS. Men heller ikkje her lønte det seg, og fabrikken, som produserte såkalla kommunalvarer, vart lagd ned i 1992.
Førde Sementvarefabrikk har ekspandert sterkt på 1990-talet, og har forutan Førde avdelingar i Trondheim, Vinstra, Vingrom og Blaker, og eig 50 prosent av Fjordbetong i Florø. I Førde eig selskapet m.a. nytt forretningsbygg ved E39 i sentrum, og tomter på Øyrane.

MEIR OM FØRDE 
Førde kommune

 
Aviser og media i Førde
Historia i Førde
Industri og næring i Førde
Kjende personar i Førde
Krigshistoria i Førde
Kyrkjer i Førde
Samferdsle i Førde
Skular i Førde
Verd å sjå i Førde

 
Video frå Førde
Lyd frå Førde
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no