SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 
Industri og næring i Naustdal:

Landhandlar og samyrkelag i Naustdal

S-Nærkjøp på Kalland i Midtredalen er ein del av Førde Samyrkelag. (Foto: Randi Indrebø, NRK)
S-Nærkjøp på Kalland i Midtredalen er ein del av Førde Samyrkelag. (Foto: Randi Indrebø, NRK)

Mads Boge Martens

frå Stavang fekk løyve til å drive landhandel i Naustdal i 1832. Frå 1836 fekk han gjestgjevarløyve.

Publisert 02.10.2001 13:58. Oppdatert 14.12.2001 12:58.

Forretningsfamilien Friis Gundersen


Claus Hansen

frå Bergen starta kring 1860 landhandel i Naustdal, og fekk løyve til å selje brennevin.

Torbjørn Litleré

frå Voss starta i 1872 landhandel i Naustdal. Truleg var Litleré ein av dei mange skreppekarane frå Vosse-traktene som reiste på handel i fjordafylket, og som seinare busette seg og etablerte fast landhandel (sjå m.a. Ivar Hylderaas under Landhandlar i Jølster). I bygget vart det også drive bakeri og pensjonat. Butikken var i drift til 1970.
I 1886 starta sonen til Torbjørn, Mons Litleré, Norskmaalets Bokhandel i Naustdal. Før han flytta til Bergen, heldt han til i faren sitt forretningsbygg i Naustdal.

Johan Jonstad

starta 1880-talet landhandel i Naustdal saman med svogeren Olai Horstad. Jonstad bygde i 1895 eigen butikk, og då han døydde, dreiv enkja Ragnhild butikken vidare til 1928, då sønene tok over under firmanamn Brødrene Horstad. Dottera Sara dreiv også kafé i Naustdal.

Vevring Landhandel


Per Hansson

dreiv kring 1900 landhandel og bakeri i Naustdal nokre år.

M & S Kleiva landhandel


Samyrkelaget sin butikk i Midtredalen.

Naustdal Handelslag

vart starta i 1910 på Kalland i Naustedalen. Laget var medlem av Norges Kooperative Landsforening, og vart tidleg på 1980-talet slege saman med Naustdal Samyrkelag, og vidare med Førde Samyrkelag i 1993.

Ottar og Sofia Molnes

starta i 1926 landhandel på Helle, og tok då over ei forretning som hadde vore drive der ei tid av Gabriel Vatne. Nedlagd i 1972.

Nyheims Landhandel

vart starta på Horstad i 1929 av Torfinn Nyheim, og var landhandelen for dalen mellom Naustdal og Kalland fram til 1993.

Lyder Kvellestad

starta kring 1930 landhandel på Kvellestad i Vevring. Butikken avvikla like før krigen. Også Hanna Førland dreiv kring 1930 landhandel på Kvellestad.

Naustdal SamyrkelagMEIR OM NAUSTDAL 
Naustdal kommune

 
Aviser og media i Naustdal
Historia i Naustdal
Industri og næring i Naustdal
Kjende personar i Naustdal
Kommunehistoria i Naustdal
Krigshistoria i Naustdal
Kyrkjer i Naustdal
Samferdsle i Naustdal
Skular i Naustdal
Verd å sjå i Naustdal

 
Video frå Naustdal
Lyd frå Naustdal
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no