SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 
Industri og næringsliv i Naustdal:

Eklogitt-gruvene på Engebø

Steinbrotet på Engebøfjellet dekkjer 40 mål. (Foto: Asle Veien, NRK)
Steinbrotet på Engebøfjellet dekkjer 40 mål. (Foto: Asle Veien, NRK)
På 1980-talet vart det starta arbeid for å få i gang gruvedrift på den verdfulle bergarten eklogitt på Engebø (aust for Vevring).

Publisert 02.10.2001 14:57. Oppdatert 03.10.2006 20:32.
LYD OG VIDEO  Lyd Video
Eit verdfullt mineral som heiter rutil, og som vert nytta som fargestoff m.a. i måling, plast, papir og i næringsmiddel, finst i ein konsentrasjon på 3-5 prosent i eklogitten i Engebøfjellet.

Gigantplanar

Etter fleire år med prøveproduksjon og uvisse, vart den norske delen av det multinasjonale selskapet Conoco kopla inn midt på 1990-talet. Dei la fram investeringsplanar for 2,5 milliardar kroner for byggjing av kai, lasteanlegg og vegar m.m. Kommunen vart lova 300 nye arbeidsplassar. Conoco skulle få hjelp av storkonsernet DuPont til drifta av gruvene i Engebøfjellet.

Ved foten av fjellet har Fjord Blokk bygt stor kai.

Protestar og prøvedrift

Mange bygdefolk protesterte mot planane som dei meinte ville rasere den vakre fjordbygda. Likevel vart det starta omfattande prøvedrift, og både fjellet og naturen ikring fekk stygge merke etter drifta. Men då DuPont og Conoco skilde lag, lukkast ikkje Conoco å finne nye partnarar, og i april 2001 vart planane om vidare drift skrinlagde.

Steinbrotet er ikkje i drift.

Nye eigarar

I 2006 selde Conoco rettane til å drive ut eklogitt i Engebøfjellet til det nyskipa selskapet Nordic Mining ASA. Dette selskapet hadde frå starten 2700 aksjonærar, og var skilt ut som eige selskap frå Rocksource ASA. Selskapet sit m.a. på rettar til gullgraving i Sør-Amerika.

MEIR OM NAUSTDAL 
Naustdal kommune

 
Aviser og media i Naustdal
Historia i Naustdal
Industri og næring i Naustdal
Kjende personar i Naustdal
Kommunehistoria i Naustdal
Krigshistoria i Naustdal
Kyrkjer i Naustdal
Samferdsle i Naustdal
Skular i Naustdal
Verd å sjå i Naustdal

 
Video frå Naustdal
Lyd frå Naustdal

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no