SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 
Kjende personar i Førde:

Martin Luther Storm

Relieff laga av Nils Bruland.
Relieff laga av Nils Bruland.
Martin Luther Storm (1836-1916) frå Arendal, voks opp i Trondheim og busett i Sogndal og Førde.

Agronom og jordbruksskulestyrar.

Publisert 29.08.2001 12:37. Oppdatert 06.02.2006 13:56.

Gjekk på det første kurset som kom i gang på Norges Landbrukshøyskole på Ås 1859–1861.
Lærar på Bunes landbrukssksule i Verdalen 1861–1864. Gardsforvaltar for godseigar Henrik Formann på Lysekloster og Stedje gard i Sogndal 1865–1869.

Storms private jordbruksskule i Sogndal

Storm starta ein privat jordbruksskule i 1869. Då Jakob Liv Rosted Sverdrup starta Sogndal folkehøgskule i 1870, tok Storm kontakt for å slå saman dei to skulane. Storm og Sverdrup dreiv skulen saman i eitt år, men skilde så lag fordi dei vart usamde om kven som skulle styre.

Storm-monumentet. (Foto: A. Nybø, NRK)
Storm stod utan arbeid, men då fylkestinget på denne tida vedtok å leggje ned Mo Jordbruksskule i Førde, tilbaud Storm seg å pakte garden og drive jordbruksskulen som privatskule. Han var skulestyrar på Mo frå 1873 til 1907, då fylket på nytt tok over drifta.

På skuletunet er det reist eit minnesmerke over Martin Luther Storm laga av bilethoggaren Nils Bruland.

Marthin Luther Storm var formann i Nordre Bergenshus Amts Landhusholdnings-selskap (sjå Dei første landbruksorganisasjonane) frå 1874 til 1885, og var i denne tida den fremste talsmannen for organisert skogreising i Sogn og Fjordane. Han vart kjend for utsegna: ”Der plogen ei kan gaa og ljaaen ei kan slaa, der bør et træ at staa”.

Tildelt Skogselskapet sin sølvmedalje og fekk premie frå kong Oscar II for arbeidet med skogsaka. Tildelt Kongens fortenestemedalje i gull 1909.

Sjå også: Mo Jordbruksskule.MEIR OM FØRDE 
Førde kommune

 
Aviser og media i Førde
Historia i Førde
Industri og næring i Førde
Kjende personar i Førde
Krigshistoria i Førde
Kyrkjer i Førde
Samferdsle i Førde
Skular i Førde
Verd å sjå i Førde

 
Video frå Førde
Lyd frå Førde
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no