SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 
Skular i Førde:

Mo Jordbruksskule

Mo og Jølster vidaregåande skule. (Foto: Arild Nybø, NRK)
Mo og Jølster vidaregåande skule. (Foto: Arild Nybø, NRK)
Mo Jordbruksskule var den andre jordbruksskulen i Sogn og Fjordane, grunnlagt i 1858.

Publisert 29.08.2001 12:41. Oppdatert 21.11.2003 09:15.
Jordbruksskulen på Vestreim på Kaupangerskogen var den første, grunnlagt 1846. Mo er ein av dei største i fylket, med 500 da. innmark og 3000 da. skog.


Hovudbygning frå Fresvik

Den gamle hovudbygningen på garden var ein gamal sjefsgard frå Fresvik i Sogn, som vart flytta til Mo for å tene som styrarbustad og elevinternat, rive i 1970. Sjå: Sjefsgarden frå Fresvik hamna i Førde.

Truga av nedlegging

Bygning på Mo. (Foto: NRK)
Den politiske ”moten” i Noreg på slutten av 1880-talet var sparepolitikk og nedskjæring av offentlege utgifter. Dette gjekk på alle plan, og i fylkeskommunal samanheng i Sogn og Fjordane råka dette m.a. Fylkesbaatane og Mo jordbruksskule. Begge var truga av nedlegging.

Berga av skulestyraren

Men Mo vart berga av skulestyrar Martin Luther Storm, som var styrar frå 1873 til 1907. Han fekk personleg ei pakte- og driftsavtale for skulen, og
Storm-monumentet av Nils Bruland.
dreiv den slik fram til fylket igjen tok over. Storm har fått sitt minnesmerke på tunet på skulen, laga av bilethoggaren Nils Bruland.Mo og Jølster vidaregåande skule

Også då Storm slutta, ville mange politikarar kvitte seg med Mo, men den vart berga med knapt fleirtal. I 1992 vart skulen administrativt samordna med Heimeyrkesskulen i Jølster til Mo og Jølster vidaregåande skule.

Nye og gamle bygningar på Mo og Jølster vidaregåande skule. Storm-monumentet står framfor nyebygget til venstre. (Foto: Arild Nybø, NRK)

MEIR OM FØRDE 
Førde kommune

 
Aviser og media i Førde
Historia i Førde
Industri og næring i Førde
Kjende personar i Førde
Krigshistoria i Førde
Kyrkjer i Førde
Samferdsle i Førde
Skular i Førde
Verd å sjå i Førde

 
Video frå Førde
Lyd frå Førde
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no