SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 

Kjende personar i Askvoll fødde før år 1800

Omtalane er ordna etter fødselsår:

Publisert 23.08.2001 13:54. Oppdatert 03.02.2006 09:52.

Ingolfr Arnarson

fødd ca. 840 frå Rivedal var den første kjende nordiske landnåmsmann (faste busetjaren) på Island år 874.

Brynjolv Ogmundarsson

fødd ca 1280, frå Holmedal. Riddar og medlem av riksrådet.

Jon Brynjolvson

fødd ca. år 1300, frå Holmedal. Riddar og medlem av riksrådet.

Christen Jenssøn Askevold

(1606-1653). Prest i Askvoll. Gav ut den første norske ordboka i 1646, ”Den Norske Dictionarium eller Glosebog”. Mesteparten av orda er samla frå daglegtale i Askvoll.

Anders Grytten

(d .1687), prest i Holmedal 1655-1687.

Jens Tøgersen Rosenberg

(d. 1705). Fut, busett på garden Ask i Askvoll frå 1684 til 1705.

Ingeborg Grytten

(1665-1705) dotter til presten Anders Grytten i Holmedal. Gav i 1701 ut diktsamlinga Kors – Frukt. Den vesle salmeboka kom ut i fire opplag, både i Noreg og Danmark. Som spedalsk, budde ho i ei eiga hytte på prestegarden.

Fredrik Arentz

(1699-1779) frå Stadsbygd. Sokneprest i Askvoll frå 1729. Seinare prost i Sunnfjord.

Hans Arentz

(1731-1793) fødd i Askvoll. Jurist, sorenskrivar i Sunnfjord frå 1762 til han døydde.

Fredrick Christian Holberg Arentz

(1736-1825). Fødd i Askvoll og son av presten Fredrik Arentz. Teolog og rektor ved Bergens Katedralskole frå 1781 til 1824.

Mathias Mortenson Flokenæs

(1773-1839) frå Flokenes. Lærar og forkynnar (haugianar). Gav ut to andaktsbøker.

Gjert Gregoriussen Hovland

(1794–1870), frå Askvoll var ein av dei første norske utvandrararane til Amerika.

· Neste side: Kjende personar i Askvoll fødde år 1800-1900
· Hovedside: Kjende personar i Askvoll:

MEIR OM ASKVOLL 
Askvoll kommune

 
Aviser og media i Askvoll
Historia i Askvoll
Industri og næring i Askvoll
Kjende personar i Askvoll:
Kommunehistoria i Askvoll
Krigshistoria i Askvoll
Kyrkjer i Askvoll
Samferdsle i Askvoll
Skular i Askvoll
Verd å sjå i Askvoll

 
Lyd frå Askvoll
Video frå Askvoll
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no