Strava1

TRENINGSGLADE: Flere politikere legger ut hvor og hvordan de trener i treningsappen Strava.

Toppolitikere avslører hvor de er via treningsapp

Kun ett tastetrykk avslører hvor og når samferdselsminister Jon Georg Dale sykler, hvor raskt han sykler, og hvem han sykler med. – Det kan utgjøre en sikkerhetsrisiko, sier administrerende direktør i Norsk senter for informasjonssikkerhet.

I strålende sol klokken 14.15 torsdag 25. juli, la samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) ut på en syv mil lang sykkeltur mellom Porsgrunn, Brevik og Grøssås naturreservat.

På turen som varte i tre timer og 41 minutter, forbrant han 3247 kalorier og hadde en gjennomsnittlig hjerterytme på 150.

Informasjonen er hentet fra treningsappen Strava der flere politikere har offentlige profiler som er tilgjengelig for alle som søker på navnet deres.

Offentlig profil frem til 31. juli

ÅPEN PROFIL: Dette var samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) sin offentlige Strava-profil frem til 31. juli 2019.

ÅPEN PROFIL: Dette var samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) sin offentlige Strava-profil frem til 31. juli 2019.

Forgjengeren til Dale, Ketil Solvik-Olsen (Frp) er også en aktiv syklist, ifølge appen.

Da han satt som statsråd, frem til august i fjor, syklet han ofte en tilnærmet lik rute fra det som da var boligen hans i Oslo, til den daværende arbeidsplassen i Samferdselsdepartementet i sentrum.

Ved noen anledninger har også de to Frp-toppene tagget hverandre og andre politikere som har vært med på sykkelturene.

syklet sammen

SYKLER SAMMEN: Ved flere anledninger har Jon Georg Dale og Ketil Solvik-Olsen tagget hverandre og andre politikere med på sykkelturene.

NorSIS: – Folk med onde hensikter kan vite hvor de er

– Faren med slike apper er at statsråder viser alle hva de gjør. Den største risikoen er hvis de legger ut et repeterende mønster. Hvis noen har onde hensikter vet de hvor og når de pleier å foreta treningsrundene sine, sier Peggy Sandbekken Heie, administrerende direktør i Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS).

Peggy Norsis

RISIKO: Å dele treningsruter kan utgjøre en sikkerhetsrisiko dersom noen er ute etter deg, mener Norsis-direktør.

Foto: Maria Knoph Vigsnæs/NRK

Det er ikke bare samferdselsministeren som deler informasjon om treningsrutinene sine, flere politikere har hatt åpne profiler på treningsapplikasjoner som Strava og Runkeeper der de legger ut treningsrutiner, løyper, hjerterytme og annen helseinformasjon.

– Er politikere for ubevisste med å dele slik informasjon?

– Jeg tror nok politikere er som folk flest, de trenger å bli bevisstgjort på hva de har offentlig. Noen ønsker kanskje å ha en profil der de viser at de trener, men jeg tror det er viktig å bli mint på sikkerhetsinnstillinger i apper, og klargjøre om det er et bevisst valg at det er synlig for alle, sier Heie.

Direktøren i NorSIS mener mønstre som kan virke repeterende er de farligste.

– Men forhåpentligvis har de et apparat rundt seg som har vurdert risikoen ved at den type informasjon ligger ute, hvis det ikke er gjort vil jeg oppfordret til at en slik vurdering blir tatt.

Samferdselsministeren: – Dette er en glipp

Bare i juli har Jon Georg Dale syklet 231 kilometer fordelt på fem økter, viser Strava.

Mandag 22 juli dro han ut på langtur og syklet 79 kilometer fra Oslo sentrum, rundt Bunnefjorden, over Nesodden og tilbake til byen.

Runden er ikke en av de repeterende rutene, men Strava-profilen viser at Dale også har noen mer eller mindre faste ruter i Oslo-området.

Dale og Olsen

SYKKELDILLA: Både den tidligere og nåværende samferdselsministeren liker å sykle langt, og å legge treningsrutinene ut på nettet.

Foto: Skjermbilde fra Strava

Når NRK spør samferdselsministeren om hvilke vurderinger han har gjort i forhold til Strava-bruken, er svaret:

– Det er selvsagt viktig å tenke på hva man legger ut på sosiale medier som statsråd, samtidig som en bør leve et så normalt liv som mulig. At informasjonen min på Strava er offentlig er en glipp og dette skal rettes opp i, forteller han.

Onsdag 31. juli ble Dales profil lukket for offentligheten.

Waterhouse: – Viser behovet for bedre opplæring

Direktør for IKT-Norge Torgeir Waterhouse, mener det er et problem at politikere og statsråder legger igjen spor på slike apper.

– Det bidrar til det totale bildet som kan overvåkes, spørsmålet er om dette gir fremmede makter informasjon de ikke allerede har. Gærninger kan derimot få informasjon de kan bruke, forteller han.

Torgeir Waterhouse

ETTERLYSER OPPLÆRING: IKT-Norge direktør Torgeir Waterhouse mener bruken til politikerne kan indikere manglende opplæring av apper og sikkerhetsinnstillinger.

Foto: IKT Norge

Waterhouse presiserer at det er et enormt spenn i ulike statsråder risikobilde og hva slags informasjon som øker sårbarheten deres.

– Men at en statsråd legger igjen denne type spor systematisk, «her er jeg å finne» eller «her sykler jeg med en annen statsråd» kan gi en indikasjon på at de ikke er gitt tilstrekkelig opplæring i å vurdere risiko. Det at Dale selv sier at dette er en glipp sier jo litt om behovet for bedre oppfølging i bruk av slike apper.

PST: Sikkerheten til statsrådene er mellom dem og oss

Det er PST som er ansvarlig for sikkerheten til statsrådene, men på spørsmål om de gir noen generelle råd på hvorvidt statsråder bør bruke apper som viser hvor og når de trener, er svaret nei.

Martin Bernsen, seniorrådgiver i kommunikasjonsavdelingen til PST

INGEN GENERELLE RÅD: kommunikasjonsrådgiver i PST Martin Bernsen vil ikke kommentere saken, men presiserer at det blir gjort individuelle vurderinger.

– Det er en trusselvurdering som ligger til grunn for våre råd. Hva slags tiltak vi setter inn avhenger av statsrådsposten og hva slags trusler de eventuelt har mottatt, sier kommunikasjonsrådgiver i PST, Martin Bernsen.

– Men hva tenker dere om at Strava kan avsløre hvilke ruter statsråder tar når de trener?

– Vi har ingen kommentar til hvilke apper de kan bruke, eller hvilke vi ønsker at de ikke bruker. Det er individuelle vurderinger som blir gjort. Sikkerheten deres er mellom dem og oss.

Solvik-Olsen: – Veldig bevisst på hva jeg la ut

Tidligere samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen var svært aktiv på Strava da han satt som statsråd frem til 30. august i fjor.

Siste tur

SISTE TUR FRA JOBB: Ketil Solvik-Olsen la ut den siste turen han hadde på vei hjem fra Samferdselsdepartementet, før stafettpinnen gikk videre til Jon Georg Dale.

Foto: Skjermbilde fra Strava

Fra 6. til 22. juni 2018 syklet han lik rute opptil to ganger om dagen. Appen viser at han brukte rundt 24 minutter på morgenruten og 37 minutter på hjemveien.

Rute sommer

FAST RUTE: Blar man tilbake i tid viser Strava at den tidligere samferdselsministeren hadde en nokså lik rute til og fra jobb.

Foto: Skjermbilde

Solvik-Olsen sykler ikke denne ruten lenger og bor nå i USA.

– Jeg kan bekrefte at jeg var, og er, veldig bevisst på hvilke data som legges ut og ikke. Direktør i NorSIS bringer ikke noe nytt til debatten, sier den tidligere samferdselsministeren til NRK.
Han forteller at PSTs sikkerhetsanbefalinger alltid lå i bunn da han var statsråd.

Ketil Solvik Olsen

BEVISST: Ketil Solvik-Olsen presiserer at PSTs-sikkerhetsanbefalinger alltid lå i bunn, og at han hverken bodde eller jobbet på hemmelig adresse.

Foto: Skjermbilde fra Strava

– De er unike for hver statsråd. Jeg hadde ikke på «beacon» som gir data i sanntid. Enkelte turer på Strava ble også logget som «private» fordi jeg på daværende tidspunkt ikke ville informere om nøyaktig hvor jeg oppholdt meg, forteller han.

– Hva slags vurderinger tok du da du la ut nesten identiske ruter offentlig?

– Jeg kan avkrefte at jeg syklet samme rute hver dag og til samme tid. Naturlig nok hadde de fleste sykkelturer t/r departementet samme opprinnelse og destinasjon. Jeg verken bodde eller jobbet på hemmelig adresse, så dataene har ikke avslørt noe hemmelig, sier Solvik-Olsen.