Hopp til innhold

Slik røper soldater fra Norge, Danmark og USA hvem de er og hvor de trener i krigssoner

NRK kan avdekke at en rekke vestlige soldater på oppdrag i Irak og Afghanistan har røpet identiteten sin gjennom treningsappen Strava.

Varmekart av Erbil og norske styrker i Irak

KAN IDENTIFISERES: NRK har funnet treningsprofilene til 20 personer som har oppholdt seg i militære baser i Irak og Afghanistan, ved hjelp av et kart publisert av treningsappen Strava. 18 av dem bruker fullt navn og de fleste bruker bilde av seg selv.

Foto: Forsvaret/Strava

English version of the article: How soldiers from Norway, Denmark and USA disclose where they are and exercise in war zones

En norsk soldat på oppdrag i Irak har registrert minst én av sine løperuter i treningsappen Strava. NRK har vært i kontakt med vedkommende, som ikke vil kommentere saken.

De siste dagene har det vært mye oppmerksomhet rundt amerikanske soldater som kan ha røpet lokaliseringen til militære baser i blant annet Niger. Det har de gjort ved å bruke Strava.

Strava er en app der brukere kan loggføre og dele treningsrutene sine. I november publiserte Strava et kart som viser hvor aktiviteten til brukerne er størst. Der fremkom det stor aktivitet i et lite område av Niger.

I mange konflikt- og krigsherjede land er det stort sett bare militært personell som bruker Strava. Det har gjort at flere medier har avslørt militærbaser rundt om i verden ved å bruke kartet.

Kartet gir i utgangspunktet ikke informasjon om enkeltbrukere. NRK har imidertid gjort undersøkelser som viser at man på Strava forholdsvis enkelt kan finne ut hvem som befant seg på hvilket sted til hvilken tid. På den måten har NRK identifisert norsk og vestlig militært personell på oppdrag i utlandet.

Dette kan man gjøre i realtid. På den måten er det mulig å skaffe seg et ferskt og oppdatert bilde av bevegelsene til personellet. NRK har valgt å gjøre sine søk noen måneder tilbake i tid.

18 personer identifisert

Strava har en såkalt flyby-funksjon. Den gjør at man kan se hvem som har trent i samme område som deg, på samme tid. Nettopp denne funksjonen har vi benyttet for å avdekke identiteten til personell fra en rekke land.

NRK fant treningsprofilene til 20 personer som har oppholdt seg i militære baser i Irak og Afghanistan. 18 av disse bruker fullt navn i appen og de fleste bruker bilde av seg selv. Identitetene avdekket vi ved å lage GPS-filer av fiktive løpeturer i områdene hvor norsk tilstedeværelse har vært kjent de siste to årene. Disse GPS-filene lastet vi så opp til Strava, og brukte flyby-funksjonen for å lete etter personell som har oppholdt seg i samme område på samme tid.

I tillegg til en norsk soldat, har NRK i løpet av noen timer funnet identiteten til personer fra:

  • Danmark
  • USA
  • Frankrike
  • Nederland
  • Italia
  • Storbritannia

Personene har befunnet seg på militære baser i Irak eller Afghanistan. NRK har med sikkerhet identifisert tre av dem som militære.

Identiteten til slikt personell er i mange tilfeller strengt hemmelig, blant annet i Afghanistan, der norske marinejegere veileder afghansk elitepoliti.

På de aller fleste profilene NRK har funnet, bruker personen fullt navn og bilde av seg selv. Noen har også bilder av barna sine i profilen.

Gjennom å kartlegge disse bevegelsene kan noen som ønsker å angripe vestlige styrker, finne mønstre i hvor og når de trener. NRK velger å ikke gjengi detaljer om hvor og når aktiviteten vi har kartlagt fant sted.

– Det handler om liv og død

Seniorrådgiver Karsten Friis leder forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar ved Norsk utenrikspolitisk institutt. Han ønsker ikke å uttale seg direkte om Strava-appen, men understreker at identiteten til norske og andre vestlige soldater i Irak og Afghanistan åpenbart er sensitivt.

Karsten Friis. Norsk Utenrikspolitisk Institutt.

LIV OG DØD: – Det er veldig, veldig viktig å holde identiteten til de som deltar i sensitive operasjoner skjult, sier seniorrådgiver ved NUPI, Karsten Friis. Han mener det kan være et spørsmål om liv og død.

Foto: Christopher Olssøn / NUPI

– Man er en del av en pågående konflikt og støtter en side ved å trene dem opp. Da er man et potensielt mål for motstandere, i dette tilfellet Taliban eller andre opprøre i Afghanistan og tilsvarende i Irak. Da er selvfølgelig hemmelighold veldig viktig, sier Friis.

Hvor viktig er det å holde identiteten skjult til de som deltar i sensitive operasjoner?

– Det handler om liv og død. Så enkelt er det. I verste fall, hvis en identitet blir avslørt, så kan en selv eller ens nærmeste havne i en veldig vanskelig situasjon. Det er veldig viktig, sier Friis.

Han sier at soldaten i felt eller venner og familie i hjemlandet kan bli sårbare for blant annet trusler hvis deres identitet blir avslørt.

– Det gjelder mer for den skarpe enden, enn for noen som kjører en lastebil. Men på en annen side så er enhver soldat som deltar i en konflikt et potensielt mål.

Forsvaret: – Ikke bidratt til økt risiko

Oberstløytnant ved Forsvarets operative hovedkvarter, Ivar Moen, skriver i en e-post til NRK at informasjonen om den norske soldaten ikke utgjør en direkte trussel fordi løpeturen ligger noen måneder tilbake i tid.

Oberstløytnant Ivar Moen

PROBLEMATISK: – Dersom Strava gjør det mulig å identifisere personer i et operasjonsområde med identifiserbart navn som burde ha vært hemmelig, er dette problematisk, sier oberstløytnant Ivar Moen.

Foto: Mats Grimsæth / Forsvarets Medisenter

– Men dersom Strava gjør det mulig å identifisere personer i et operasjonsområde med identifiserbart navn som burde ha vært hemmelig, eller som av sikkerhetshensyn burde ha vært anonyme, så er dette problematisk, skriver Moen.

Forsvaret gjør nå tiltak for å gjøre de norske soldatene mer bevisst på bruk av apper med stedstjenester.

Moen mener Stravas publisering generelt sett ikke har bidratt til økt risiko for de norske soldatene. Det begrunnes blant annet med at det er åpenhet rundt hvor norske soldater er lokalisert.

SISTE NYTT

Siste nytt