Hopp til innhold

Vil straffe de unge strengere

Fremskrittspartiet vil i øke strafferammene for unge lovbrytere. De vil også senke den kriminelle lavalderen. Arbeiderpartiet sier det er uaktuelt å endre den kriminelle lavalder nå.

Per Sandberg

Fremskrittspartiets Per Sandberg er leder av Stortingets justiskomite.

Foto: Stian Lysberg Solum / Scanpix

Den danske regjeringen sender i dag et lovforslag til høring om å senke den kriminelle lavalder fra 15 til 14 år. De vil også øke maksimumsstraffen for unge lovbrytere, slik at 14-åringer kan dømmes til 16 år i fengsel .

Uaktuelt i Norge

Arbeiderpartiet mener det er helt uaktuelt å senke den kriminelle lavalder i Norge. De ønsker heller ikke å følge den danske regjeringens forslag om å øke maksimumsstraffen for unge under 18 år.

I Norge er den kriminelle lavalder 15 år. En tiltalt som har begått straffbare handlinger før han har fylt 18 år, kan idømmes maksimalt 15 års fengsel i dag, ellers er maksimumsstraffen 21 år i Norge.

Men leder av Justiskomiteen på Stortinget, Per Sandberg (Frp) sier den danske regjeringens forslag er helt i tråd med Fremskrittspartiets ønsker for Norge.

- Straff de unge strengere

- Vi ønsker å senke den kriminelle lavalder til 13 eller 14 år. Dessuten vil vi øke strafferammen for kriminelle under 18. Vi må selvsagt diskutere hvor lange fengselsstraffer de kan idømmes, men den må økes, sier Sandberg.

Han mener det bør straffes strengere og tidligere først og fremst for å beskytte andre samfunnsborgere, for å opprettholde folks rettsoppfatning og tillit til myndighetene og for å skremme andre unge fra å begå kriminalitet.

LES: Dømt til 16 års fengsel for Skaun-drapet

- Folks rettsoppfatning blir svekket når unge lovbrytere får strafferabatt på grunn av alder. Folk blir redde når drapsdømte slipper ut på prøve etter åtte år i fengsel, sier Sandberg.

Han legger til at mer og grovere vold dessverre utføres av stadig yngre gjerningsmenn.

- Det ser vi, spesielt i deler av Oslo. Derfor må vi slå ned hardere mot unge kriminelle, og senke lavalderen for når de kan straffes med fengsel, sier Sandberg.

Sandberg sier Frp har programfestet å øke maksimumsstraffen i Norge til 30 års fengsel, mot dagens 21 år. Hvor lenge de under 18 skal kunne fengsles har ikke partiet et konkret forslag, men de mener strafferammen må økes betraktelig.

Andre Oktay Dahl

Andre Oktay Dahl er justispolitisk talsmann i Høyre.

Foto: NRK

Vil reagere alternativt

Høyre ønsker ikke å følge danskene, men vil beholde den kriminelle lavalder som i dag.

- Høyres landsmøte har diskutert dette grundig, og kommet frem til at vi vil beholde dagens aldersgrense, sier André Oktay Dahl, justispolitisk talsmann i Høyre.

Partiet mener det er andre og bedre reaksjonsmåter overfor unge lovbrytere enn fengselsstraff .

- Kriminalitet begått av mindreårige bør etterforskes, og føre til sanksjoner og reaksjoner for dem det gjelder. Bruk av konfliktråd, og møte mellom offer og gjerningsmenn er tiltak som har vist seg å ha en bra effekt, sier Dahl.

I tillegg mener Høyre at voksne som bruker unge til å begå kriminelle handlinger bør straffes strengere.

Unge Høyre sier de ønsker å senke den kriminelle lavalder til 14 år, fordi de mener også de yngre må ta ansvar for og konsekvensen av sine handlinger.

Akhtar Chaudhry (SV)

Akhtar Chaudhry er justispolitisk talsmann i SV.

Foto: Jon-Michael Josefse / Scanpix

- Barn skal ikke på forbryterskole

SVs justispolitiske talsmann, Akhtar Chaudhry, sier at selv om Danmark og andre europeiske land setter ned den kriminelle lavalder, er ikke det noe Norge bør gjøre.

- Vi ønsker ingen barn i fengsel. Barn skal få alvorlige reaksjoner som viser at samfunnet ikke tolererer kriminelle handlinger. Men barn hører ikke hjemme i den forbryterskolen som fengsel ofte er, sier Chaudhry.

Han mener barnevernet må gripe inn og reagere overfor de under 15 år, og samtidig finne alternative straffemetoder for de under 18.

- Det skal ikke være noe lekegrind. De unge må få klar beskjed om at de må gjøre opp for seg, men det er ikke sikkert fengsel er den beste metoden, sier Chaudhry.

LES OGSÅ: Mindreårige mistenkt av politiet

LES OGSÅ: 14-åring på glattcelle

Lyspunkt

AKTUELT NÅ