Hopp til innhold

Dømt til 16 års fengsel for Skaun-drapet

18-åringen ble dømt til 16 års fengsel for drapet på 15 år gamle Oda Moe.

Drapsdom Skaun

- Retten ser på drapet på Oda som en ren henrettelse, sa rettens formann Knut Almaas som klokka 15 startet med opplesing av dommen.

Retten fant ingen formildende omstendigheter i forbindelse med selve handlingen. De mener 18-åringen opptrådte rasjonelt, og påførte offeret omfattende lidelse. Han ble gitt strafferabatt fordi han tilstod ugjerningen så tidlig.

- Han utnyttet tilliten hennes på det groveste og hun har følt stor frykt og stor smerte, sa Almaas.

Video: Bjørn Kristian Soknes, aktor og Torfinn Svanem, forsvarer om dommen

Video nsps_upload_2010_1_11_16_17_31_473.jpg
Denne videoen er dessverre ikke tilgjengelig. Kontakt oss dersom du har spørsmål.

Tilståelsesrabatt

Straffen for overlagt drap er 21 års fengsel, men retten fant det riktig å gi 18-åringen strafferabatt fordi han raskt tilsto det han hadde gjort.

De tok hensyn til at det førte til at Oda ble funnet raskt, og at saken ble enkel å oppklare fordi han samarbeidet med etterforskerne.

- Dette førte også til en rask rettsbahandling, noe som også må være en stor fordel for alle pårørende, sa rettens formann.

Asperger-diagnose

Den tiltalte etter Skaun-drapet

Retten mener at 18-åringen visste hva han gjorde.

Foto: Tegning: Knut Løvås

Retten ville ikke ta hensyn til en mulig svekkelse av 18-åringens psyke som kan skyldes diagnosen Aspergers syndrom.

- Han har opptrådt rasjonelt, og visste hva han gjorde, mener retten, og nevnte at sakkyndige påpeker at det ikke finnes noen grunn til å spekulere i om personer med Aspergers syndrom er farlige. De påpekte også at 18-åringen viser stor grad av empati ved at han i det daglige viser stor omsorg for familien.

18-åringens alder

Retten ville heller ikke la 18-åringens unge alder komme særlig til uttrykk i dommen.

De mener at når en person fyller 18 år må vedkommende ta ansvar for sine handlinger. Det er heller ikke tidligere dommer som i vesentlig grad lar dette påvirke en drapsdom.

Ingen formildende omstendigheter

Retten mener måten Oda Moe ble drept på er under særdeles skjerpende omstendigheter.

- Hun døde ikke umiddelbart, og har trolig hatt dødsangst i flere minutter mens kvelingen foregikk, sa rettens formann Knut Almaas.

Særdeles skjerpende finner retten også skjendingen i etterkant av drapet, og mener at forsøk på seksuell omgang med den døde må sammenlignes med forsøk på voldtekt.

Som aktors påstand

Aktor, førstestatsadvokat Bjørn Kristian Soknes, la fredag ned påstand om 16 års fengsel for 18-åringen.

Strafferammen for overlagt drap under særdeles skjerpende omstendigheter er 21 års fengsel.

Forsvareren til den drapstiltalte, advokat Torfinn Svanem, mente retten burde ta flere hensyn og mente en riktig straff var fengsel i nærmere 10 enn 20 år.

Den drapsdømte svarte ja da han ble spurt om han hadde forstått dommen. Han valgte 14 dagers betenkningstid før han svarer på om han godtar den.

Domsavsigelse i Skaun-drapet.

Fra v. meddommer Berit Estenstad, rettens formann Knut Almaas, meddommer Pål Harald Haugen.

Foto: Kari Sørbø / NRK