Vil dømme 14-åringer som voksne

Den danske regjeringen sender i dag et lovforslag til høring som sier at 14-åringer kan dømmes til 16 år i fengsel.

København fengsel

14-åringer kan risikere å havne her i København fengsel dersom den kriminelle lavalderen senkes.

Foto: EVN

Regjeringen vil sette ned den kriminelle lavalder fra 15 til 14 år. Samtidig vil de fjerne strafferabatten for de yngste lovbryterne. Dermed risikerer 14 år gamle barn å bli dømt til fengsel i 16 år - som er den lengste fengselsstraffen i Danmark.

I dag kan unge under 18 år dømmes til maksimalt åtte års fengsel, uansett hvor alvorlige lovbrudd de har begått.

Brian Mikkelsen

Justisminister Brian Mikkelsen (K).

Foto: BRUNO BEBERT / AP

- Det virker ikke rimelig at gjerningsmenn automatisk får rabatt. Hensynet til offeret må veie tyngre enn hensynet til gjerningsmannens alder. Er man gammel nok til å begå ugjerningen, er man også gammel nok til å få en straff som alle andre. Vi så det dilemmaet i Popenda-saken bra Nordjylland, sier justisminister Brian Mikkelsen fra Det Konservative Folkeparti til avisen JyllandsPosten .

Har sikret seg flertall

Han viser til et en sak der en 16 år gammel gutt fra Ålborg ble dømt til fire års fengsel for vold med døden til følge mot en mann han møtte tilfeldig etter en bytur.

Det førte til ramaskrik hos befolkningen og politikerne. Siden endret retten saken til en drapssak, og 16-åringen ble dømt til sju års fengsel.

Justisminister Brian Mikkelsen har på forhånd sikret seg flertall for forslaget ved hjelp fra Venstre og Dansk Folkeparti. Dermed går politikerne mot et flertall fra den såkalte Ungdomskommisjonen som har anbefalt at maksimumsgrensen på åtte år ikke røres.

LES OGSÅ: Dømt til 16 års fengsel for Skaun-drapet

- Fortjener en ny sjanse

Et av kommisjonens medlemmer, og formann for det kriminalprevantive råd, jusprofessor Eva Smith, sier ungdommer fortjener en ekstra sjanse.

- Uansett hvor bestialsk, uansett hvor motbydelig det man har gjort er, har vi fortsatt å gjøre med en stort barn og iallefall et uutviklet menneske. En 16-åring har fortjent en sjanse til, sier Smith.

Kriminell lavalder

I Norge er den kriminelle lavalder 15 år. Barn under denne alderen kan ikke straffes med fengsel for kriminelle handlinger.

En tiltalt som har begått straffbare handlinger før han har fylt 18 år, kan idømmes maksimalt 15 års fengsel, ellers er maksimumsstraffen 21 år i Norge.

Mange land har lavere kriminell lavalder enn oss. I India er grensen sju år, i Skottland kan åtteåringer dømmes, mens i England og Wales er grensen 10 år.

LES: Politiet nådde ikke sitt mål

SISTE NYTT

Siste nytt