Hopp til innhold

Vil skjerpe krav til 30-åringer på sosialhjelp

Et utvalg i Høyre vil stille strengere krav til 30-åringer som mottar sosialhjelp. De foreslår å utvide aktivitetsplikten, slik at den gjelder fram til fylte 40 år.

Illustrasjonsfoto

Høyreutvalg vil at NAV skal kreve at sosialhjelpsmottakere i 30-årene gjør noe for pengene. Oslo Høyre mener det må gjelde alle. llustrasjonsfoto

Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

– Det beste for alle er å bli stilt krav til og å ha noe å gå til hver dag, sier stortingsrepresentant Sveinung Stensland (H).

For to år siden kom lovendringen som gjør at alle unge under 30 år må gjøre noe for å motta sosialhjelp. Nå vil utvalget utvide ordningen til å gjelde de som er inntil ti år eldre. Forslaget kommer i forbindelse med en uttalelse om velferd i kommunene, og skal diskuteres på Høyres landsmøte til helgen:

– Aktivitetsplikt er en suksess for de yngste, mener Stensland.

Kan en ikke like godt innføre det for alle?

– Det er ikke slik at det er ubegrenset med denne typen tiltaksplasser. Vi utvider til 40 år fordi vi mener det er det som er praktisk mulig.

Men Oslo Høyre mener det er gjennomførbart å innføre aktivitetsplikt for alle:

– Vi ser at unge kommer raskere ut i arbeid og utdanning i stedet for å gå passive på en sosial ytelse. Vi mener det ikke er noen god begrunnelse ikke å innføre det for alle grupper selv om det koster litt mer, sier leder i Oslo Høyre, Heidi Nordby Lunde.

Vil tjene på å subsidiere jobber

Seniorforsker ved Frischsenteret, Simen Markussen

Seniorforsker ved Frischsenteret, Simen Markussen, mener staten bør subsidiere arbeidsplasser til folk på sosialhjelp

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Seniorforsker ved Frischsenteret, Simen Markussen, tror det er et riktig grep å stille krav til flere. Men han tror staten må gå inn og subsidiere flere arbeidsplasser:

– Jeg tror det er viktig å bruke trygdemidlene til å betale folk inn i jobb og delfinansiere fremfor å betale dem for å stå utenfor, sier han.

Heidi Nordby Lunde er ikke uenig:

– Lønnstilskudd for å subsidiere arbeidsplasser er noe vi har begynt å prøve ut som vi ønsker å bruke mer. Det kan fint inngå her, sier hun.

Markussen tror likevel det kan være en del utfordringer med å få alle sosialhjelpsmottakere mellom 30 og 40 år på kurs eller jobbtiltak:

– Dette er folk som kanskje aldri har vært i jobb, innvandrere som har slitt med å komme inn på arbeidsmarkedet og folk med helse- eller rusproblemer, sier han.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ