Hopp til innhold

Vil ha meir gjenbruk – hiver brukthandellov på dynga

Allereie frå no av slepp butikkar som Grefsen Kjelsås Frivilligsentral å bry seg om regelverket.

Næringsminister Jan Christian Vestre, styremedlem i Norges frivilligsentraler Arvid Askø, daglig leiar Marit Østang.

MEIR BRUKT: Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) får omvisning av dagleg leiar Kjersti Vasli på frivilligsentralen. I midten styreleiar Arvid Askø i Norges Frivilligsentraler.

Foto: Knut Are Tornås / NRK

CO₂ i atmosfæren
419,7 ppm
1,5-gradersmålet
+1,08 °C
Les mer  om klima

– Fargane på endereolen her endrar seg kvar sesong. Akkurat no går det i raudt, seier dagleg leiar Kjersti Vasli.

Rommet fløymer over av sorterte og opphengde bruktklede. Vaffellukta brer seg i lokalet.

– No trur eg me får besøk, seier Vasli og banar veg forbi hyller med bøker og sko.

Inn døra kjem næringsminister Jan Christian Vestre (Ap). Han har med ei gåve til Norges Frivilligsentraler, og deira kring 90 bruktbutikkar.

Varer

På frivilligsentralen kan ein òg kjøpe ting til heimen.

Foto: Knut Are Tornås / NRK

Bakgrunnen er eit omfattande regelverk for sal av brukte ting.

Alle har fram til no måtte spurd politiet om løyve til å drive butikk. Alle varer skal førast i protokoll når dei kjem inn, og når dei blir selde. Fyrst skal dei etter lova ha vore i fjorten dagar salskarantene for å hindre at tjuvegods blir seld vidare.

Les også: Meiner norsk politi forskjellsbehandlar bruktbutikkar

Hanne Wollan (t.v.) og Andrea Nordvik i bruktbutikken Loppeliten i Bergen.
Hanne Wollan (t.v.) og Andrea Nordvik i bruktbutikken Loppeliten i Bergen.

– Det er ikkje noko problem i slike butikkar. Difor har departementet konkludert med at butikkar som driv på frivillig basis ikkje må ta omsyn til regelverket, seier Vestre.

Kjersti Vasli, dagleg leiar Frivillighetssentralen Grefsen Kjelsås

Kjersti Vasli har drive frivillighetssentralen sidan oppstarten for nær 20 år sidan.

Foto: Knut Are Tornås / NRK

Styremedlem Arvid Askø i Norges Frivillighetssentraler meiner avklaringa er på sin plass.

– Frivilligheita har ikkje passa inn i regelverket. Her er det ikkje omsetnad av betydning, og heller ikkje heleri, påpeikar han.

Arvid Askø, styremedlem Norges frivillighetssentraler

Det er rundt 490 frivilligsentralar i Noreg. – No blir det lettare for fleire å starte butikkar, seier Arvid Askø.

Foto: Knut Are Tornås / NRK

Vil skrote heile lova

Med seg til frivilligsentralen hadde statsråden òg ei gåve til dei som driv kommersiell bruktbutikk. Han meiner regelverket i sin heilskap er utdatert.

– Vi vil skrote heile lova. Ho blei laga før nokon tenkte på sirkulær økonomi eller Finn.no. I løpet av neste år kjem det eit nytt og oppdatert regelverk, seier næringsministeren.

Les også: Eva må vege kvart plagg om ho skal følge lova

Eva Sessford, Upscale
Eva Sessford, Upscale

Kjøp og sal av brukte klede er populært som aldri før. Framtiden i våre hender-leiar Anja Bakken Riise er ein av dei som tidlegare har omtala brukthandellova som eitt av hindera for ein sirkulær økonomi:

– For veldig mange små og ideelle aktørar står den veldig utdaterte brukthandellova i vegen, sa ho i oktober.

Næringsministeren lovar eit nytt regelverk på plass i løpet av neste år. For frivillige butikkar gjeld den nye tolkinga allereie no.

Jan Christian Vestre fann favorittboka si som barn på Frivilligsentralen

Vestre fann favorittboka si i bruktbutikken sitt vell av bøker. Han enda med å kjøpe boka – på lovleg vis.

Foto: Knut Are Tornås / NRK

Politiet vil behalde kontroll

Allereie i mars 2019 blei eit framlegg om å oppheve lova sendt på høyring. Den vidare prosessen blei då sett på vent grunna koronapandemien.

Ein av dei kritiske røystene var politiet, som meinte at lova var viktig for å hindre kriminalitet. Protokollføring og oppbevaringsplikt bidrar til å halde oversikt over eventuelle kriminelle aktørar.

Liv Aaberg Corneliussen, seksjonsleiar i Politidirektoratet

– Vi ynskjer å hindre ulovleg omsetnad. Samstundes ser vi at det kan vere behov for modernisering, seier Liv Aaberg Corneliussen i Politidirektoratet.

Foto: Knut Are Tornås / NRK

Bodskapen er den same i dag.

– Å sørge for at ein ikkje bidrar til omsetnad av stolne gjenstandar er eit viktig førebyggjande føremål for politiet. Det håpar vi å framleis kunne gjere, sjølv om regelverket blir endra, seier seksjonsleiar i Politidirektoratet Liv Aaberg Corneliussen.

Rundt bordet 2

– Vi skal inn i sirkulæralderen, ikkje tilbake til steinalderen, seier Vestre om det nye regelverket for brukthandel.

Foto: Knut Are Tornås / NRK

– Det er nok stolen kunst og bilar dei er opptekne av. Vi skal lytte til innspela, men dagens lov er ikkje noko å flikke på, seier Vestre.

AKTUELT NÅ