Vil ha drapssiktet (15) overført til ungdomsfengsel: – Det beste alternativet for henne nå

15-åringen som er siktet for drapet på Anna Kristin Gillebo Backlund kan bli overført til Bergen. Lederen for Ungdomsenheten ved Bjørgvin fengsel mener tilbudet er det beste i landet for unge innsatte.

Ungdomsenheten ved Bjørgvin fengsel

Siden 2009 har Ungdomsenheten ved Bjørgvin fengsel i Bergen huset unge lovbrytere. Nå vil forsvareren til den drapssiktede 15-åringen at jenta skal overføres hit.

Foto: Per Omdal / Privat

Cecilie Nakstad

Forsvarer Cecilie Nakstad vil at den 15 år gamle jenta skal overføres til landets eneste ungdomsfengsel.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Forsvareren til den 15 år gamle jenta som er siktet for drapet på Anna Kristin Gillebo Backlund vil ha ungjenta overflyttet til Bergen.

15-åringen, som erkjenner å ha drept sosionomen Backlund på institusjonen Små enheter i Vollen i Asker, har inntil nå sittet varetektsfengslet ved Bredtveit kvinnefengsel i Oslo.

Forsvareren har vært klar på at hun mener tilbudet ved Bredtveit ikke passer for en 15 år gammel jente, og var i går i Bergen for å undersøke forholdene ved Ungdomsenheten ved Bjørgvin fengsel.

– De har vært på banen siden dag én, og er veldig engasjerte. I mangel på andre alternativer kan dette være et veldig egnet sted for henne, sier forsvarer Cecilie Nakstad til NRK.

Politiinspektør i Asker og Bærum politidistrikt, Elin Rønne, sier det jobbes intenst med å få 15-åringen flyttet fra Bredtveit. Rønne bekrefter at det per nå ligger an til at jenta at blir overført til Bergen.

– Det er viktig å ha henne på et sted som egner seg for en så ung person, som i utgangspunktet ikke skal være i fengsel, sier Rønne.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Anna Kristin Gillebo Backlund

Sosionomen Anna Kristin Gillebo Backlund ble drept da hun var på jobb ved institusjonen Små Enheter i Vollen i Asker.

Foto: Kristine Hirsti/Privat / NRK/

Må bli ferdig

Ungdomsenheten ved Bjørgvin fengsel er en enhet som skal ta imot innsatte under 18 år fra hele landet. Avdelingen har i dag en kapasitet på fire plasser, og tar både imot domfelte og varetektsfengslede ungdommer.

Ungdomsfengselet har vært operativ siden 2009, men har inntil nå holdt til i midlertidige lokaler. Forsvarer Cecilie Nakstad håper at 15-åringen skal kunne overføres ved månedsskiftet, da de nye lokalene til ungdomsenheten etter planen skal stå klare.

– Lokalene det er snakk om er splitter nye, og skal ikke åpne før 1. desember. Det er altså ikke aktuelt at hun overføres før det, sier forsvarer Nakstad.

– Vi holder på å ferdigstille det praktiske ved bygget nå, og håper på å være ferdig til 1. desember. Men vi kan ikke love noe, og det har vi vært åpne på. Det handler blant annet om å få på plass møbler, og få en brukstillatelse til det som er et rehabilitert bygg, sier Per Omdal, som er leder ved Ungdomsenheten ved Bjørgvin fengsel.

Eneste i landet

Totalt har ungdomsfengselet i Åsane i Bergen ni fengselsbetjenter, og om lag like mange miljøterapeuter. I tillegg har ungdomsfengselet tilgang til et tverretatlig team, som blant annet består av en psykolog, en barnevernfaglig rådgiver og en opplæringsrådgiver.

Omdal forklarer at den høye bemanningsgraden er noe av det som skiller ungdomsenheten fra et vanlig fengsel.

– Per i dag er vi den eneste enheten i landet som er spesialisert på å ta imot domfelt og varetektsfengslet ungdom mellom 15 og 18 år, Per Omdal.

Det har lenge vært planlagt et ungdomsfengsel på Østlandet, men foreløpig finnes det ikke et slikt alternativ for den drapssiktede 15-åringen.

I årets statsbudsjett foreslo regjeringen at det ble satt av midler til å etablere et ungdomsfengsel på Eidsvoll. Dette vil tidligst kunne stå klart neste år, og skal ha seks plasser.

Unicef er blant dem som har kritisert dagens situasjon. Organisasjon har påpekt at unge lovbrytere som soner sammen med voksne er et brudd på FN-konvensjonen om barns rettigheter.

Ulike sikkerhetsnivåer

Barnefengsel

De innsatte ved ungdomsfengselet skal ha mulighet til å bevege seg fritt utendørs. Bildet er tatt i det som var Ungdomsenhetens midlertidige lokaler.

Foto: Siri Kleiven Strøm / NRK

Per Omdal ved Bjørgvin fengsel har tidligere vist NRK de midlertidige lokalene til fengselet, der cellene var innredet som soverom, og de felles oppholdsrommene så ut som vanlige stuer. Den 15 år gamle jenta er altså siktet for å ha drept en ansatt som var på jobb ved institusjonen Små Enheter i Asker.

Omdal presiserer at han ikke kommenterer Asker-saken spesifikt, men sier på generelt grunnlag at sikkerheten ved ungdomsenheten blir godt ivaretatt.

– Dette er et bygg som er tilpasset denne gruppen innsatte. Det har plass til fire ungdommer, og man kan adskille de ulike avdelingene i bygget fra hverandre. På den måte kan man også operere med ulike sikkerhetsnivåer, uavhengig av hverandre, sier Omdal.

Omdal sier også, på generelt grunnlag, at han mener ungdomsenheten er et godt tilbud til unge innsatte.

– Vi har blitt evaluert av NOVA, og tilbakemeldingene er gode. Vi har en kompetanse, fleksibilitet og bemanning som vanlige fengsler ikke kan tilby ungdom. Mitt inntrykk er at hvis ungdom først har havnet i en situasjon der de må i fengsel, er dette det beste stedet når det gjelder å bli fulgt opp.

– Burde hatt et tilbud i psykiatrien

Forsvarer Nakstad sier at ansatte ved Bjørgvin allerede har vært i kontakt med Bredtvedt, for å sette seg inn i saken til jenta. Planen er også at ansatte ved Bjørgvin skal besøke 15-åringen i Bredtveit. Det er ventet at et slikt besøk kan skje neste uke, opplyser Nakstad.

Forsvareren er likevel klar på at Bjørgvin kun er aktuelt fordi det ikke finnes noe godt tilbud til ungjenta innen psykiatrien.

– I utgangspunktet mener jeg psykiatrien burde hatt et alternativ til henne, der hun hadde helsepersonell rundt seg. Det har jeg fått opplyst at ikke finnes. Det stemmer nok, noe som er veldig synd.

– Det hadde også vært mulig å sy sammen et eget tilbud til henne, og det er fortsatt noe man burde vurdere, sier Nakstad.

Skal vurderes av sakkyndige

Det har blitt vurdert om den siktede skal innlegges for tvungen psykisk observasjon, noe etter det NRK kjenner til har blitt avvist av retten. Det vil likevel bli oppnevnt rettspsykiatrisk sakkyndige, som skal vurdere jentas psykiske tilstand.

– Det er lagt opp til at man i løpet av noen få dager kommer til hvem som skal gjennomføre dette, og tanken er at de skal komme raskt i gang. Man må påta seg dette oppdraget med henblikk på å gjennomføre det så fort som mulig.

15-åringen har tidligere erkjent å ha drept Backlund. Politiet har imidlertid siktet 15-åringen for overlagt drap, noe 15-åringen nekter for.

– Hun erkjenner foreløpig straffskyld for forsettlig drap, med forbehold om hva de sakkyndige kommer til, sier forsvarer Nakstad.

Politiinspektør Elin Rønne sier etterforskningen fortsatt pågår. Hun ønsker ikke å kommentere om man har nærmet seg et motiv for handlingen.

Det er tidligere kjent at Backlund skal ha blitt drept med kniv, men politiet ønsker ikke å kommentere hvordan 15-åringen fikk tilgang til denne.

Bjørgvin fengsel i Bergen

Bjørgvin fengsel i Åsane ble åpnet av daværende justisminister Knut Storberget i 2007.

Foto: Hommedal, Marit / NTB scanpix
Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger