Fengsel for barn er blitt en suksess

Norges eneste barnefengsel har vært en så stor suksess at myndighetene vil utvide ordningen. «Eivind» (17) skryter av forholdene bak murene på ungdomsanstalten.

Kriminalomsorgen vil ha flere mindreårige i egne fengsel. Det omstridte barnefengselet i Bergen har vært en suksess.

SE VIDEO: Slik ser det ut bak murene på Noregs eneste barne- og ungdomsfengsel.

Det skapte stor debatt da prøveordningen med et eget fengsel for unge lovbrytere under 18 år ble opprettet i 2010.

Men etter to og et halvt år med et eget barnefengsel har kritikken stilnet, og ordningen kalles en suksess.

Soner etter angrep på barnevernansatt

«Eivind» (17) er en av dem som har sittet i fengsel med andre på sin alder. Han soner etter å ha gått til angrep på en ansatt i barnevernet, etter en krangel med en annen ungdom. Den gang var han bare 15 år.

– En slåsskamp førte ut i stuen og jeg var så giret ... Jeg hadde en skrutrekker under puten, hentet den og tenkte ikke klart, forteller han.

Han har sittet på avdelingen, som ligger bare et steinkast fra der de voksne soner i Bergen fengsel, i noen måneder. Eivind skryter av forholdene på ungdomsenheten.

– Det er veldig greit å være her. Det er et bra soningstilbud. Vi har TV, Xbox, og kan gjøre det meste. Det som er kjipt er at du ikke har frihet.

Barnekriminell

SONER MED JEVNALDRENDE: 17-åringen gikk til angrep på en barnevernsansatt med en skrutrekker. Nå soner han i ungdomsfengsel for det og andre lovbrudd.

Foto: Aleksander Vollevik Larsen / NRK

Barnefengsel

SPESIELLE FORHOLD: De innsatte kan bevege seg fritt utenførs i barnefengselet i Bergen. Murene rundt soningshuset er dekorert med veiskilt fra hele landet.

Foto: Siri Kleiven Strøm / NRK

Dagene går med til skole, TV eller bibliotekbesøk. Men den snart 18 år gamle gutten føler likevel veggene rundt seg.

– Absolutt. Et fengsel er å ta fra deg friheten, og det gjør de jo. Jeg tenker at det er forskjellige måter å gjøre det på, men at denne måten er bedre, sier Eivind.

Vil ha flere fengselsplasser

28 barn og ungdommer har sonet innenfor murene de to og et halvt årene fengselet har eksistert.

Nå vil myndighetene utvide ordningen og sette flere som «Eivind» i egne avdelinger. Ved Bjørgvin fengsel ønsker de å få plass til ytterligere åtte ungdommer.

Seks av plassene ønsker kriminalomsorgen skal komme i et nytt, eget ungdomsfengsel på Østlandet. Tanken er at det er en fordel å sone ikke langt fra familie og venner.

For fengselsledelsen mener selv at færre av dem som har sonet på ungdomsavdelingen havner i fengsel igjen.

– Det er ikke gjort noen grov kartlegging, men vi ser at graden av gjeninnsettelse er overraskende lav for denne gruppen, sier Per Omdal.

Han er leder for ungdomsenheten ved Bjørgvin fengsel og viser oss rundt i lokalene der de kriminelle tenåringene har hverdagen sin. Her er ”cellene” innredet som soverom, og de felles oppholdsrommene ser ut som en vanlig stue.

Mange var kritiske

Kritikerne var mange da det i 2008 ble kjent at regjeringen ønsker å bygge egne fengsel for dem mellom 15 og 18 år. Mange mente at barn med problemer var barnevernet, og ikke fengselsvesenet, sitt ansvar.

En av dem så både positive og negative sider ved ordningen var barneombud Reidar Hjermann. Det gjør han fremdeles i dag, men han ser først og fremst nytten av å tilrettelegge for unge kriminelle.

– Barn og fengsel hører ikke sammen i det hele tatt. Men når det en gang er slik at vi skal låse barn inne, er det mye bedre å låse dem inn i en ungdomsenhet, med fagpersoner, psykososial oppfølging, og skole, sier Hjermann i dag.

Les videre under bildet.

Barneombud Reidar Hjermann

FOR OG MOT: Barneombud Reidar Hjermann er positiv til egne soningsforhold for ungdom, men advarer mot at fengsel skal erstatte andre løsninger.

Foto: Josefsen, Jon-Michael / SCANPIX

Advarer mot flere soningsplasser

Han ser likevel faretegn ved at man nå snakker om å opprette flere soningsplasser for de yngste lovbryterne.

– Vi må ikke få det slik at vi får så mange plasser i et ungdomsfengsel at man velger å sette barn i fengsel i stedet for å gi dem et annet tilbud. Det vil være veldig problematisk, sier barneombudet.

17-åringen bak murene i Bjørgvin fengsel mener flere avdelinger andre steder i landet kan være en gode ide.

– Det hadde vært lettere om jeg hadde vært nærmere hjemme, slik at folk kunne kommet og besøkt meg oftere.