Vil bryte handlingsregelen for å hjelpe flyktninger

Fremskrittspartiets Per Sandberg antyder at Norge bør se bort i fra handlingsregelen for å kunne hjelpe Syria-flyktningene både i nærområdene og i Norge.

Per Sandberg i Bekaa-dalen i Libanon
Foto: Jarle Roheim Håkonsen / NRK

I Politisk kvarter i dag møtte Per Sandberg en rekke utfordringer fra KrFs Dagrunn Eriksen om støtte til flyktninger fra Syria.

– Er det en betingelse for å hjelpe i flyktningenes nærområde at vi ikke hjelper dem som har kommet til Norge, spurte Eriksen

– Jeg har ikke noe problem med å ta utfordringen fra KrF. Vi får se når vi kommer til høstens budsjettbehandling om KrF er villige til å se bort ifra handlingsregelen for å bruke mer penger på å hjelpe i nærområdene til flyktningene, svarte Fremskrittspartiets Per Sandberg.

Uaktuell problemstilling

Kristelig Folkepartis finanspolitiske talsmann Hans Olav Syvertsen sier til NRK at regjeringen har utspillet i denne saken.

– Dersom det kommer et utspill om å utvide budsjettrammene for å hjelpe flykninger vil vi selvsagt se på dette forslaget. Men det vil trolig ikke være nødvendig å bryte handlingsregelen om å begrense uttaket fra Statens Pensjonsfond Utland til 4 prosent.

– I årets budsjett har regjeringen begrenset uttaket til under 3 prosent, så det er fremdeles mye å gå på før handlingsregelen må brytes sier Syvertsen. Det viktigste er å ta hensyn til hva norsk økonomi tåler, men skal pengene gå til utenlands bistand vil et økt uttak trolig ikke ha negative konsekvenser.

Finansminister Siv Jensen (Frp) sier til NRK at dette er en sak som hun ikke synes der nødvendig å gi en kommentar på.

Store behov i Libanon

På sitt besøk i Libanon har Sandberg sett at halvparten av de som er plassert i store flyktningeleirer ikke får dekt sine basisbehov. Verdenssamfunnet har ikke støttet godt nok opp om nærområdene.

– Hver eneste milliard vi bruker på flyktninger i Europa og Norge vil føre til at vårt handlingsrom i forhold til å hjelpe i nærområdene blir mindre, sier Sandberg.

– Vi må også finne et nytt begrep innenfor bistand og utviklingshjelp som heter stabiliseringsmidler. Libanon har en utfordring i at den store flyktningstrømmen skaper misforhold i tilbud om arbeidsplasser, helsehjelp og skole. Der må Norge i mye større grad hjelpe, sa Sandberg.

Må hjelpe både i Norge og i nærområdene

– Vi er i en krise og krigssituasjon som har ført til en stor humanitær katastrofe i verden, da må vi hjelpe både her hjemme og i Syrias nærområder, sa Dagrunn Eriksen.

KrFs nestleder hadde en rekke utfordringer til Fremskrittspartiets Per Sandberg som er i Libanon for å danne seg inntrykk av flyktningenes situasjon i de store leirene ved grensen mot Syria.

– Er det rimelig at fattige Libanon skal ta imot over en million mennesker, mens vi i rike Norge ikke skal ta imot noen, spurte Eriksen i Politisk Kvarter på NRK.

  • Se Eriksen utfordre Sandberg:

Dagrunn Eriksen utfordrer Per Sandberg om bistand til syriaflyktninger

De mest sårbare sitter i leirene

Libanon trenger økt støtte fra Norge for å kunne møte utfordringene som er skapt av flyktningestrømmen, sier Sandberg

– Jeg er ikke så sikker på at alle de som kommer til Europa eller til Norge faktisk er de som har de største behovene, svarte Per Sandberg. Derfor er det viktig at vi bruker bistand og utviklingsmidlene på en slik måte Fremskrittspartiet alltid har sagt, vi må vri midlene mer over på humanitærhjelp og nødhjelp.

SISTE NYTT

Siste meldinger