Disse ville ikke Vegvesenet møte

Flere i Veidekkes toppledelse ble satt på svarteliste av Statens vegvesen. Ifølge Økokrim hadde toppledere vært direkte involvert i ulovlig markedsdeling og prissamarbeid i asfaltmarkedet.

Video Svartelistet Veidekke-topper

NRK har fått tilgang til etterforskningsmateriale og dokumenter fra forrige gang ulovligheter i norsk asfaltbransje ble rullet opp. Den gang ble flere selskaper bøtelagt av Økokrim for ulovlig prissamarbeid, blant annet Veidekke.

Terje R. Venold

Konsernsjef Terje R. Venold stod selv på svartelistene.

Foto: NRK

Med basis i etterforskningsmateriale fra Økokrim valgte Statens vegvesen i 2007 å lage en svarteliste. Listen inneholdt ansatte i norske asfaltselskap som kunne knyttes til det ulovlige prissamarbeidet politiet hadde avdekket. Flere av dem hadde sentrale posisjoner i Veidekke, noen av dem satt i toppledelsen av selskapet.

Konsernsjef i Veidekke Terje R. Venold stod også på listen. Vegdirektoratet mente han med stor sannsynlighet visste om ulovlighetene som foregikk.

– Vi fikk mistanke til en del personer som kunne vært med på dette. Derfor tok vi det opp med firmaene, og sa at vi ikke ville treffe de personene som hadde vært med på ulovlighetene, forteller Olav Søfteland som var vegdirektør og øverste sjef i Statens vegvesen den gangen.

I dialogen med firmaene nektet Veidekke for at deres ansatte kunne knyttes til lovbrudd. Noen av navnene ble fjernet, men svartelisten ble likevel fastholdt av vegdirektøren.

Les dokument om svartelistene:

Statens vegvesen - brev til Veidekke om svarteliste

Olav Søfteland

Se tidligere vegdirektør Olav Søfteland forklare i detalj hvorfor de laget svartelisten.

Hvorfor satte dere dem på svarteliste?

– Når vi følte oss lurt, så ønsket vi ikke å møte de personene som hadde vært aktive i jukset internt i firmaene, sier vegdirektør Søfteland som forteller at ledelsen i selskapene den gangen forsikret at slike ulovligheter ikke skulle fortsette.

Det løftet er det mye som tyder på at Veidekke ikke har klart å holde.

Ulovlighetene fortsatte

I forrige uke stod en tidligere distriktssjef i selskapets asfaltavdeling frem på NRK , og fortalte hvordan ulovlig pris- og markedssamarbeid har foregått i Midt-Norge, også lenge etter at selskapene i fikk bøter og personer havnet på svartelister.

Les også: Selskapene fikk asfaltkontrakter for over én milliard kroner på seks år

Helt siden distriktslederen fortalte om sitt omfattende samarbeid med konkurrenten NCC har ledelsen i Veidekke bedyret at ingen i ledelsen skal ha kjent til ulovlighetene, og at de ikke skal ha skjedd andre steder i landet enn i Midt-Norge.

Dette til tross for at selskapet i 2006 fikk en foretaksbot fra Økokrim for lignende samarbeid. Budskapet fra selskapet har vært at boten bare var basert på påstander.

– Vi er bøtelagt for påstander om mulig prissamarbeid for perioden fram til 2001, har konsernsjef Terje R. Venold sagt til NRK .

I dag kan derimot NRK fortelle om alvorlig og omfattende samarbeid som gikk helt til toppen av Veidekke, ifølge Økokrims etterforskning.

Toppledere pekt ut i beslag og avhør

Bakgrunnen for svartelistene hos Statens vegvesen var etterforskning hos Konkurransetilsynet og politiet. I fem år hadde de etterforsket Veidekke og flere andre asfaltselskaper. Økokrim skrev ut forelegg i millionklassen til selskapene. Veidekke vedtok forelegget, men erkjente ikke skyld.

– Vi var overbevist utfra bevisene om at dette var konkrete straffbarehandlinger, forteller Økokrim-sjef Trond Eirik Schea til NRK.

Trond Eirik Schea

Økokrim-sjef Trond Eirik Schea var overbevist om at det hadde foregått ulovlig prissamarbeid.

Foto: NRK

Han satt på et omfattende materiale som viste hvordan asfaltselskapene hadde samarbeidet. Materiale som NRK også har klart å få tilgang på selv om det har vært ukjent for offentligheten og hemmeligstemplet siden 2006.

I beviser og avhørsutskrifter kobles flere sentrale personer i Veidekke til det ulovlige samarbeidet som hadde som mål å kontrollere markedet og prisen på asfalt. Økokrim mente de hadde nok beviser til å vinne en eventuell rettsak.

– Vi la til grunn da vi utferdiget dette forelegget at det hadde blitt begått straffbare handlinger av personell som handlet på vegne av blant annet Veidekke, sier Økokrim-sjef Schea.

– Gamle opplysninger

Veidekke på sin side mener det som kommer fram i dag er gammelt nytt, og minner om at de ønsker at alt skal komme fram og overleveres til Konkurransetilsynet om eventuelle ulovligheter.

– Veidekke tilbakeviser på det sterkeste at det er noen kultur i Veidekke for ulovlig prissamarbeid. Opplysningene som fremkommer i innslaget har vært kjent for alle i bransjen siden 2006. De representerer intet nytt, og omhandler forhold som er minst 10 år gamle, skriver selskapet i en uttalelse i kveld.

Les hele uttalelsen: Veidekkes svar

Den tidligere vegdirektøren er ikke nødvendigvis enig i at alt som kommer fram i dag er gammelt nytt.

– Overraskende og skuffende at det har fortsatt

Det var juristene i Statens vegvesen som satte opp svartelistene, men det ble gjort etter en gjennomgang hos Økokrim. Målet var at bransjen skulle rydde opp selv innenfra. Svartelistene ble en løsning da veimyndighetene gikk bort fra å stenge selskapene ute.

– Vi vurderte også om vi burde utelukke noen selskap fra konkurranse, men gikk bort fra det fordi det jo var så få selskap. For at vi skulle få en konkurranse så måtte vi ha disse selskapene med, forklarer tidligere vegdirektør Olav Søfteland.

Les også: Vegvesenet vil vurdere utestengelse fra årets asfaltsesong
Les også: Truer asfaltselskap med søksmål

Veivalse - Kolo Veidekke

Veidekke er koblet til nye tilfeller av ulovlig prissamarbeid etter at en tidligere distriktssjef stod fram i media.

Foto: Ane Sangnes / Veidekke

Svartelistene ble iversksatt, og personer fra flere selskaper var i en periode helt utelukket fra kontakt med Vegvesenet. Våren 2008 derimot ønsket Vegdirektoratet å slutte fred med asfaltselskapene. Vegvesenet skulle ikke lenger benytte svartelistene mot at de fem selskapene lovte at dette ikke skulle skje igjen.

I forrige uke ble det klart at Veidekke og NCC ikke hadde ryddet godt nok opp.

Den tidligere vegdirektøren mener det NRK kunne fortelle nok bare er en fortsettelse av det han opplevde som øverste sjef for norske veier.

– Ja, det vil jeg jo si. For Økokrim mente at det hadde foregått prissamarbeid og når dette har skjedd nå etter 2006 så tyder det på at det har vært en fortsettelse på det, sier Søfteland.

Hva tenker du om det?

– Det er det som er så både overraskende og skuffende. Siden ledelsen i selskapene forsikret meg så sterkt om at slikt ikke skulle forekomme, uttrykker den tidligere vegsjefen.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger