Vegvesenet vil vurdere utestengelse fra årets asfaltsesong

Statens vegvesen lyser i dag ut 104 kontrakter for årets asfaltsesong. Til tross for uro rundt mulige ulovligheter blir ikke anbudene utsatt, men selskaper kan bli utestengt før jobber tildeles.

Terje Moe Gustavsen

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen holder mulighetene åpne for å utestenge selskapene som knyttes til ulovlig prissamarbeid selv om anbudene for årets asfaltsesong i dag legges ut som vanlig.

Foto: NRK

Statens vegvesen opplyser at de har vurdert å utsette hele anbudsrunden for asfaltering i 2011 på norske riks- og fylkesveier etter at det ble avslørt at det skal ha foregått omfattende ulovlig prissamarbeid i Midt-Norge.

Trond Erik Schea og asfaltering

Selskapene Kolo Veidekke og NCC Roads knyttes til ulovlig prissamarbeid i Midt-Norge. Nå kan de risikere å bli utestengt fra årets asfaltsesong av Statens vegvesen.

Foto: Ane Sangnes, Heiko Junge / Veidekke, Scanpix

En utsettelse ble ikke aktuelt blant annet fordi ingenting er bevist ennå, og fordi det da ville bli problemer med å få gjennomført alle velidkeholdsasfalteringene som skal gjøres i år.

– Utlysning av sesongens kontrakter går ut som planlagt. Vi er kjent med pågående undersøkelser av Konkurransetilsynet og Økokrim av påstått prissamarbeid i Midt-Norge. Vi har vurdert dette i forbindelse med utlysningene, men har kommet til at vi ikke kan iverksette tiltak på grunnlag av mistanker og påstander, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

For Vegvesenet er det viktig å få gjennomført de nødvendige asfaltleggingene som er planlagt for årets sesong. Asfaltering kan i all hovedsak bare gjøres i sommerhalvåret.

– Å utsette utlysingene av kontraktene til konklusjonen foreligger vil i beste fall gi en altfor kort sesong for asfaltlegging, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

Selskaper kan bli utestengt

Likevel er det ikke helt sikkert at de selskapene som er involvert i saken som handler om utstrakt ulovlig prissamarbeid får gjøre asfaltjobber for Statens vegvesen i år.

– Vi vil endelig vurdere om noen tilbydere må utelukkes ved anbudsfristens utløp og vedståelsesfristens utløp, sier Gustavsen som dermed holder mulighetene åpne for å gjennomføre sanksjoner helt til kontraktene underskrives.

Anbudsfrist er i begynnelsen av mars, og asfaltsesongen starter i mai.

Til sammen skal staten og fylkene asfaltere 3573 km vei i år.

Asfaltkontrakter 2011 - Statens vegvesen

(tall i km)

Riksveier

Fylkesveier

Sum

Hele landet

953

2620

3573

Region øst

355

816

1171

Region sør

134

538

672

Region vest

151

514

665

Region midt

77

415

492

Region nord

236

337

573

Statssekretær Lars Erik Bartnes

Statssekretær Lars Erik Bartnes (Sp) i Samferdselsdepartementet ar også åpnet for utestengelse.

Foto: Samferdselsdepartementet

Å utestenge selskapene Kolo Veidekke og NCC Roads fra anbud ble også nevnt som et virkemiddel fra Samferdselsdepartementet dagen etter at NRK kunne fortelle om det ulovlige prissamarbeidet.

– Jeg må selvsagt ta alle mulig forbehold om resultatene av Konkurransetilsynets etterforskning. Men dersom den viser at det har vært ulovlig prissamarbeid, må vi vurdere om selskapene det gjelder skal utelukkes fra framtidige anbudsrunder, sa statssekretær Lars Erik Bartnes (Sp) i Samferdselsdepartementet om hvilke konsekvenser saken kunne få for selskapene.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger