Varsler regjerings-rokade denne uken: Sylvi Listhaug kan få større ansvar

Partilederne vil forsøke å være i mål med regjeringskabalen allerede onsdag, ifølge NRKs kilder. Frp-statsråd Sylvi Listhaug kan få endret ansvar i en utvidet regjering.

Sylvi Listhaug etter asyldebatt på Stortinget

MULIG SUPER-MINISTER: Sylvi Listhaug kan bli en av regjeringens virkelige tungvektere om hun får tittelen justis- og innvandringsminister i løpet av uken.

Foto: Christian Kråkenes / NRK

– Jeg har et håp om at vi er ferdige denne uken, sier Erna Solberg til NRK.

Statsministeren besøkte næringslivskonferansen Solamøtet utenfor Stavanger mandag formiddag. Der røpet hun lite om potensielle nye statsråder, men løftet litt på sløret om de kommende regjeringsendringene:

– Det kan godt tenkes at vi endrer på departementsstrukturen. Jeg har et veldig pragmatisk forhold til hvordan en regjering skal fungere. I enkelte perioder er det enkelte områder som kreves ekstra innsats, og da kan det være godt å ha en egen statsråd på det området i stedet for bare å følge de gamle strukturene.

– Hvis du skal gjennomføre store reformer, for eksempel, så må vi tåle å ha flere statsråder i ett departement, sier hun.

Samtidig sier statsministeren:

– Jeg er opptatt av at vi ikke skal bytte så mye rundt på departementene, dele opp eller slå sammen, akkurat nå. Men jeg er opptatt av det er oppgaver som kan kreve en ekstra statsråd.

Venstre ligger an til tre ministre

Etter det NRK erfarer ligger Venstre i skrivende stund an til å få tre statsråder, uten at det behøver bety at partiet har gitt opp å få fire.

Til sammenlikning har Høyre, inkludert statsministeren, i dag 11 statsråder- og ministerposter og Fremskrittspartiet åtte.

De to partiene skal være innstilt på å avgi minst en statsråd hver, mens Venstres tredje statsrådspost kan bli til enten som følge av en helt ny post, eller mer trolig ved at en av dagens porteføljer splittes opp.

Mandag kveld ligger det an til at Trine Skei Grande, Ola Elvestuen og Iselin Nybø blir Venstres statsråder i Solbergs trepartiregjering, ifølge VGs opplysninger.

Listhaug får trolig mer ansvar

Etter det NRK erfarer ligger det an til at Sylvi Listhaugs portefølje som innvandrings- og integreringsminister deles i to.

Listhaug kommer slik det ligger an nå til å beholde ansvaret for innvandring, samtidig som hun ifølge flere kilder ligger an til å overta hele Justisdepartementet. I så fall får hun ansvaret for politi, beredskap og rettsvesen i tillegg til innvandringspolitikken.

Listhaugs nye tittel kan bli justis- og innvandringsminister.

Hvis dette skjer er det sannsynlig at dagens justisminister Per-Willy Amundsen ikke får noen annen post, men går ut av regjeringen og tilbake til Stortinget, ifølge NRKs kilder.

Listahug og Amundsen

MULIGE ENDRINGER: Justisminister Per Willy Amundsen kan være på vei ut, mens Sylvi Listhaug muligens får ansvaret for både justis- og innvandringsfeltet.

Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Mulig ny integreringsminister

Integreringsdelen av Listhaugs nåværende portefølje ligger an til å bli flyttet, enten til Kommunaldepartementet eller Barne- og likestillingsdepartementet, som i så fall vil få tilbake sitt gamle navn: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

En rendyrket integreringsminister kan være på tale dersom ansvaret flyttes til Kommunal- og moderningsdepartementet, hvor kommunalminister Jan Tore Sanner i dag er eneste statsråd.

En ren integreringsminister vil i så fall få ansvaret for å gjennomføre det som i den nye regjeringsplattformen er omtalt som «et integreringsløft».

Sveinung Rotevatn

HOTSHOT: Sveinung Rotevatn blir sett på som en fremtidig Venstre-leder, og er en mann partiet ønsker å ta vare på etter at han mistet stortingsplassen sist høst.

Foto: Terje Pedersen / NPK

Aktuelle navn for en slik post dersom Venstre skal bekle den kan være Sveinung Rotevatn eller Iselin Nybø. Men etter det NRK forstår kan integrering også komme til å sortere under en Høyre-statsråd.

Går mot Grande som kulturminister

Mens Trine Skei Grande gjentatte ganger i valgkampen sa at hennes drømmejobb var å bli kunnskapsminister, er Venstre-lederen ifølge NRKs kilder nærmere å bli kulturminister få døgn før den nye regjeringen skal presenteres.

At KrF fikk gjennomslag for en lærernorm som Venstre er sterk motstander av, skal ha redusert Grandes lyst på det som var drømmejobben.

Partikilder fremholder også at hun som kulturminister vil kunne profilere partiet tungt i samfunnsdebatten, og markere Venstre uten å nødvendigvis bruke så mye penger. Det blir også vurdert som enklere å kombinere kulturminister-rollen med rollen som leder for regjeringens klart minste parti, som vil innebære betydelig møtevirksomhet og mange drakamper med Erna Solberg og Siv Jensen på alle politiske felt.

Grande snakket selv om kulturpolitikken i sin innledning på pressekonferansen på Jeløy søndag.

Dersom Grande blir kulturminister må dagens Høyre-statsråd der, Linda Hofstad Helleland, ut av departementet, men ikke nødvendigvis ut av regjeringen etter det NRK forstår.

Høyere utdanning og «noe med miljø»

Venstre kan likevel sikre seg ansvar for utdanning, dersom regjeringen velger å dele Kunnskapsdepartementet mellom to statsråder, slik også Stoltenberg II-regjeringen gjorde i én periode.

Iselin Nybø og Ola Elvestuen

KANDIDATER: Venstres Iselin Nybø og Ola Elvestuen er aktuelle statsrådskandidater for henholdsvis forskning og klima.

Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Venstres Iselin Nybø vurderes som en sterk kandidat til å få ansvaret for forskning- og høyere utdanning, mens Høyre beholder ansvaret for grunnskoleutdanningen.

I så fall kan Høyres Torbjørn Røe Isaksen fortsette som kunnskapsminister. Enkelte kilder NRK har vært i kontakt med mener riktignok det er sannsynlig at Røe Isaksen uavhengig av hva Venstre får vil bytte departement etter fire år som skolens øverste sjef.

Henrik Asheim

VIKAREN KAN FÅ FAST JOBB: Henrik Asheim nevnes som mulig ny kunnskapsminister i den utvidede regjeringen.

Foto: Stortinget

De samme kildene peker i så fall på Henrik Asheim, som i høst vikarierte for Røe Isaksen i tre måneder, som en opplagt erstatter. Erna Solberg skal ha vært fornøyd med super-vikarens innsats i Røe Isaksens pappaperm-fravær.

Etter det NRK erfarer vurderer Venstre Olje- og energidepartementet, Samferdelsdepartementet og et bedre sammensatt næringsdepartement som «viktigere miljødepartementer», hvor du kan få utrettet mer for klimaet, enn i dagens Klima- og miljødepartement.

Det er ventet at partiet vil kreve ansvaret for ett av disse. Eventuelt for et styrket Klima- og miljødepartement, som får oppgaver som i dag sorterer under oljeministeren eller næringsministeren.

Etter det NRK får opplyst er nestlederne Ola Elvestuen, Terje Breivik og stjerneskuddet Sveinung Rotevatn de heteste navnene for en slik Venstre-post.

Astrup, Asheim og Bru banker på døren

Etter det NRK forstår er det i Frp ikke ønske om å flytte så mange av dagens statsråder til nye ansvarsområder akkurat nå, og heller ikke Høyre skal ha en større omveltning av fagområder som et selvstendig mål.

Aftenposten skrev tidligere i høst at Høyres Vidar Helgesen og Monica Mæland kunne være på vei ut av regjering uavhengig av Venstres inntreden.

Regjeringskildene NRK snakker med mandag går langt i å antyde at hvertfall Helgesens avgang skal være nært forestående.

Nikolai Astrup

STÅR I KØ: Høyres finanspolitiske talsperson, Nikolai Astrup, har vært nevnt som aktuell statsråd ved en rekke tidligere korsveier. Nå kan det være hans tur.

Foto: Oslo Høyre

Dersom Høyre velger å gi flere statsråder avløsning utover å lage plass til Venstre, er de heteste kandidatene til å bli nye Høyre-statsråder ifølge NRKs kilder finanskomiteens leder Nikolai Astrup, Henrik Asheim og Tina Bru, avhengig av hvilken post man eventuelt ønsker utskiftning på.

Astrup sees på som en kandidat til klima- og miljøministerposten, dersom Venstre ikke ender opp med dette. Tina Bru nevnes først og fremst som kandidat til samme post. Henrik Asheim trekkes på sin side frem som en mulig ny kunnskapsminister, men beskrives også som en som kan klare seg godt på flere felt.

Tidspress

Etter det NRK forstår jobbes det iherdig med å få statsrådskabalen klar allerede til førstkommende onsdag.

De tre partilederne møttes på Statsministerens kontor mandag for å diskutere statsrådskabalen, og har planlagt nye møter tirsdag hvor de håper å lande helheten.

Onsdag skal være å foretrekke som tiltredelsesdag fordi man da kan avholde debatt i Stortinget om den nye regjeringens plattform på torsdag. Torsdag er siste mulighet på et par uker til å få gjennomført nettopp den.

Fredag skal en rekke toppolitikere, inkludert statsminister Solberg, delta i tidligere statsminister Oddvar Nordlis begravelse i Hedmark. Og neste uke har Stortinget møtefri som følge av Nordisk råds januarmøte i Stockholm, samtidig som Erna Solberg etter planen skal til World Economic Forum i Davos i Sveits.

Disse utgjør Regjeringen Solberg akkurat nå

Navn

Parti

Statsråd i

I embetet siden

Erna Solberg

H

Statsminister

2013

Siv Jensen

Frp

Finansdepartementet

2013

Jan Tore Sanner

H

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

2013

Ketil Solvik-Olsen

Frp

Samferdselsdepartementet

2013

Monica Mæland

H

Nærings- og fiskeridepartementet (næringsminister)

2013

Vidar Helgesen

H

Klima- og miljødepartementet

2015

Solveig Horne

Frp

Barne- og likestillingsdepartementet

2013

Bent Høie

H

Helse- og omsorgsdepartementet

2013

Ine Marie Eriksen Søreide

H

Utenriksdepartementet (utenriksminister)

2017

Sylvi Listhaug

Frp

Justisdepartementet (innvandrings- og integreringsminister)

2015

Torbjørn Røe Isaksen

H

Kunnskapsdepartementet

2013

Per Sandberg

Frp

Nærings- og fiskeridepartementet (fiskeriminister)

2015

Anniken Hauglie

H

Arbeids- og sosialdepartementet

2015

Linda Hofstad Helleland

H

Kulturdepartementet

2015

Jon Georg Dale

Frp

Landbruks- og matdepartementet

2015

Frank Bakke-Jensen

H

Forsvarsdepartementet

2017

Terje Søviknes

Frp

Olje- og energidepartementet

2016

Per-Willy Trudvang Amundsen

Frp

Justisdepartementet (Justis- og beredskapsminister)

2016

Marit Berger Røsland

H

Utenriksdepartementet (EØS- og EU-minister)

2017

Rangert etter den offisielle rekkefølgen slik den er gjengitt på regjeringen.no

Siv Jensen, Erna Solberg og Trine Skei Grande er samde om ny regjering. Dei kjem i studio i Dagsrevyen kl. 19.00.

HARDE FORHANDLINGER: Plattformen er på plass, men det gjenstår å se hvilke nye statsråder som blir en del av den blågrønne regjeringen.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger