Hopp til innhold

Nå blir disse reptilene lovlige - etter 40 år

Regjeringen med ny forskrift: Gjør det lovlig å eie slanger, øgler og skilpadder.

– Dette har vi ventet på i 40 år, sier Thor Håkonsen, leder i Norsk Herpetologisk Forening.

Raksjonen kommer etter at følgende er klart: Regjeringen tillater privat reptilhold. Den nye forskriften om «forbud mot å innføre, holde og omsette eksotiske dyr», inneholder en liste på 19 slanger, øgler og skilpadder som nå blir lov å eie.

Fremskrittspartiets landbrukspolitiske talsmann Morten Ørsal Johansen holder en slange hos Oslo rept

Fremskrittspartiets landbrukspolitiske talsmann Morten Ørsal Johansen holder en slange hos Oslo Reptilpark.

Foto: Stig Jaarvik / NRK

Undergrunnsmiljø

– De fleste som er interessert i reptiler, har dem fra før. Dette vil få dyreholdet opp i lyset. Det vil gjøre det enklere for oss å få ut informasjon, både gjennom organisasjonen vår, via dyrebutikker og veterinærer. Dessuten er de dyrene som nå tillates relativt enkle å holde, sier Håkonsen.

1. januar 1977 ble det ulovlig å holde reptiler her i landet. Sammen med Island, har Norge vært det eneste landet i Europa som har forbudt hold av slike dyr. Likevel anslås det, at det kan være så mange som 100.000 reptiler ulovlig i landet.

Vanskelig å håndheve forbud

Det at forbudet ikke ble respektert og har vært vanskelig å håndheve, var Mattilsynets begrunnelse, da forslaget ble sendt på høring i januar i fjor.

I dag er det Fremskrittspartiets landbrukspolitiske talsmann, som uttaler seg på vegne av regjeringen:

– Mange synes det har vært et kunstig skille i loven, at reptiler skal være ulovlig. Det er også en kjensgjerning at det er mange som allerede holder slike dyr i dag, i strid med regelverket. En oppmyking av forbudet vil kunne gi bedre dyrevelferd fordi eierne ikke lenger vil være redde for å oppsøke veterinær når dyr blir syke, sier Morten Ørsal Johansen.

Morten Ørsal Johansen med en slange hos Oslo Reptilpark

Morten Ørsal Johansen mener slanger kan være gode hobbydyr.

Foto: Stig Jaarvik / NRK

Motstand fra dyrevernerne

Dyrevernalliansen er svært kritisk til de nye reglene.

– Vi er svært skuffet over at Frp, som har prøvd å markere seg som et dyrevernparti og blant annet gått inn for dyrepoliti, har gått inn for en legalisering av disse dyrene som aldri kan få et godt liv i fangenskap. I tillegg til dyrevelferdsargumentene kommer det faktum at de medfører alvorlig smittefare, og Folkehelseinstituttet har derfor frarådet å legalisere hobbyholdet, sier Live Kleveland, kommunikasjonsleder i Dyrevernalliansen.

Også da forslaget ble sendt ut på høring, møtte det motstand fra flere hold. Dyrevernorganisasjonen NOAH skrev den gang følgende i en pressemelding:

– Kommersielt salg av disse dyrene er ikke rett vei å gå. Det er ikke dokumentert at dette vil føre til en reduksjon i antall smuglede dyr som fortsatt er ulovlige. Erfaringer fra Sverige forteller dessuten om nye store grupper av dyr som blir hjemløse og ender opp hos omplasseringsorganisasjoner fordi de mister «nyhetens interesse», eller har mer kompliserte behov enn man så for seg, skrev NOAH i en pressemelding.

Smittefare?

Også folkehelseinstituttet advarte mot å tillate reptiler. I sitt høringssvar skrev de:

«Endring i regelverket for hold av eksotiske dyr frarådes, siden vi anser at dette vil kunne utgjøre et betydelig folkehelseproblem».

– Vi vet at disse dyrene i stor utstrekning er bærere av salmonellabakterier, og vi tror at en naturlig slutning av det er at man kan få økt salmonella-smitte blant dem som er i kontakt med disse dyrene, sa avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttet.

Mattilsynet mente lovlig dyrehold derimot vil gjøre det enklere å gi god informasjon om hygiene. Og nå tillates hold av 19 reptiler. Den nye forskriften trer i kraft 15. august.

Har du forresten sett disse videoene fra NRK?

Sivilforsvaret i Malaysia sier nettpytonslangen er åtte meter lang og 250 kilo tung. I så fall er den verdens største slange i fangenskap. Foto: Thestartv.com/Reuters
En thailandsk mann opplevde nylig et dobesøk han aldri vil glemme

AKTUELT NÅ