Hopp til innhold

Nå kan dette bli ditt nye kjæledyr

Mattilsynet foreslår at 18 reptiler og amfibier kan bli hobbydyr.

I et nytt høringsforslag foreslår Mattilsynet at folk skal kunne ha herptiler – som omfatter reptiler og amfibier – som hobbydyr. I alt 18 dyr kan bli lovlige å eie.

– Forbudet vi har i dag blir ikke respektert, og er vanskelig å håndheve. Da mener vi det er bedre for dyrevelferden å gjøre hold av enkelte dyr lovlig, sier sjef i seksjon for dyrevelferd i Mattilsynet, Torunn Knævelsrud.

Store mørketall

Norge er sammen med Island, det eneste landet i Europa som forbyr hold av herptiler. Likevel anslås det, at det finnes rundt 100.000 herptiler ulovlig i landet. At de holdes i skjul, byr på utfordringer, sier Knævelsrud:

– Eierne kvier seg for å gå til veterinær, kunnskapen hos veterinærene er mangelfull og dyr som smugles inn i landet, opplever store påkjenninger. Hvis mattilsynets inspektører kommer over ulovlige herptiler, må vi avlive dem. Det bryter med prinsippet om at vi skal respektere dyr.

Ønsker forslaget velkommen

Norsk Herptologisk forening har lenge ventet på en oppmykning av regelverket.

– Dette vil bidra til å få kontroll på, og oversikt over, et utbredt ulovlig dyrehold i dag. Når dette er dyr du kan kjøpe over disk i naboland og det i tillegg ikke finnes noen fornuftig faglig begrunnelse for at herptilene skal behandles annerledes enn andre dyregrupper, er det en utopi å håndheve forbudet slik det er i dag, sier formann, Stein Ivar Ramberg til NRK.

Han utdyper:

– Å tillate noen arter slik Mattilsynet her foreslår, vil føre til at folk velger de lovlige artene. Arter som er godt tilpasset et liv i privat hold. Dette vil på sikt gi en dyrevelferdsmessig gevinst.

Møter motstand

Dyrevernerne i NOAH, mener at forslaget ikke er til for å bedre dyrevelferden. De er bekymret for folks evne til å ta vare på dyrene.

– Kommersielt salg av disse dyrene er ikke rett vei å gå. Det er ikke dokumentert at dette vil føre til en reduksjon i antall smuglede dyr som fortsatt er ulovlige. Erfaringer fra Sverige forteller dessuten om nye store grupper av dyr som blir hjemløse og ender opp hos omplasseringsorganisasjoner fordi de mister «nyhetens interesse», eller har mer kompliserte behov enn man så for seg, skriver NOAH i en pressemelding.

Enkelt dyrehold

Mattilsynet har på oppdrag fra regjeringen, vurdert ulike arter, og kommet til lista på 18 dyr.

– Ut fra vår kunnskap, mener vi at disse artene er så enkle å holde, at dyreeier med normal kunnskap kan holde dem på forsvarlig vis, sier Knævelsrud.

Forslaget er nå på høring, med frist til 11. april. Landbruks- og matdepartementet har foreløpig ikke konkludert i saken.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ