Hopp til innhold

Hussain er frifunnet for oppfordring til terror

OSLO TINGRETT (NRK): Ubaydullah Hussain frifinnes for oppfordring til terror ved å ha hyllet terrorangrep på Facebook.

Ubaydullah Hussain smiler i det han ble frifunnet

Ubaydullah Hussain smiler i det han hører frikjennelsen bli lest opp i Oslo tingrett.

Foto: NRK

I dag falt dommen mot Ubaydullah Hussain som var tiltalt for å ha oppfordret noen til terrorhandlinger og drap, med hensikt om å skape alvorlig frykt i en befolkning.

– Spørsmålet har vært om hvorvidt de fem innleggene som ble publisert på hans åpne Facebook-profil rammes av straffeloven. Kan retten tolke utsagnene slik at innleggene tillegges et meningsinnhold som ikke er direkte skrevet, sier tingrettsdommer Ingmar Nestor Nilsen.

Nilsen leste opp frikjennelsen i Oslo tingrett fredag formiddag.

– Tiltalte har holdt seg innenfor ytringsfrihetens grense. Hans grense gjelder allerede foretatte terrorhandlinger, og han har derfor ikke oppfordret til iverksettelse av terrorhandlinger, sa dommer Nilsen i retten.

– Ingen bør kunne risikere straffesrettslig ansvar ved at utsagn tillegges et meningsinnhold som ikke er uttrykkelig uttalt, sier Nilsen.

Retten konkluderte med at Ubaydullah Hussain frikjennes for brudd på straffelovens paragraf 147c, som handler om oppfordring til terror. Frifinnelsen var enstemming.

Vurderer å anke til Høyesterett

Saken mot Hussain er en prøvesak, ettersom ingen er tidligere tiltalt for indirekte oppfordring til terror.

– Vi har hele tiden vært klar over at var en sak som kunne ende med frifinnelse. Vi ønsket å lufte spørsmålet om forherligelse bør gjøres straffbart. Dette vil i så fall være opp til lovgiver å bedømme, sier statsadvokat Geir Evanger til NRK.

Aktorat la ned påstand om at Hussain dømmes til 10 måneders fengsel. Aktor skal nå vurdere om de vil anke dommen til Høyesterett.

– Vi har to uker på oss å gå igjennom dommen. Vi vil bruke denne tiden på å vurdere om vi skal anke, sier Evanger.

(Artikkelen fortsetter etter videoen)

– Tiltalte har holdt seg innenfor ytringsfrihetens grense. Hans grense gjelder allerede foretatte terrorhandlinger, og han har derfor ikke oppfordret til iverksettelse av terrorhandlinger, sa dommer Nilsen i retten.

Ubaydullah Hussain frifinnes for oppfordring til terror ved å ha hyllet terrorangrep på Facebook.

Hussain: Jeg føler meg forfulgt

Hussain gjentok flere ganger til media at han føler at frikjennelsen er «et slag i trynet til PST».

– Jeg føler meg forfulgt. Dette er nok et forsøk fra PST for å svartmale meg, sier Hussain.

– Jeg angrer ikke på noen av ytringene. Selv den norske retten har frifunnet meg. Jeg har ingen grunn til å angre. Jeg forholder meg kun til Allahs lover. Ikke til sekulære lover, sier Hussain.

Det er gledelig for ytringsfrihetens kår at retten frifant Hussain. Vi trenger domstolenes beskyttelse for å kunne imøtegå de uttalelsene vi ikke liker, sier Hussains forsvarer Jon Christian Elden til NRK.

Hyllet terror på Facebook

I perioden 20. januar til 3. november 2014 hyllet Hussain en rekke terrorhandlinger og terrorister gjennom sin Facebook-profil. Blant dem var et innlegg som hyllet angrepet i London i fjor da den britiske soldaten Lee Rigby ble drept på åpen gate.

Etter angrepet skrev Hussain følgende på Facebook:

«Gledelige nyheter fra England. En terrorist svin fra det britiske militæret slaktet av våres modige brødre mens de ropte Allahu Akbar….»

Hussain nekter straffskyld og mener at utsagnene ikke er straffbare. Hans forsvarer Jon Christian Elden mener Facebook-innleggene er godt innenfor ytringsfriheten.

(Artikkel fortsetter etter videoen)

Ubaydullah Hussain syns det er forkastelig at PST overvåker hvem som går til moskeene.

Ubaydullah Hussain uttaler seg om å bli overvåket av PST.

PST jobber med ny terrorlov

PST tar frifinnelsen av Ubaydullah Hussain til etterretning.

– Det er vanskelig å kommentere hva en slik frifinnelse vil innebære, men det vi observerer er at det er flere som drar til Syria. Nå drar de ikke bare fra Østlandet, men fra hele landet, sier Martin Bernsen, informasjonssjef i PST til NRK.

Bernsen opplyser at PST jobber med en høring om nye terrorlover som skal til justisdepartementet innen 16. oktober.

– Hva høringen går ut på, kan jeg ikke gå i detalj om ettersom de ikke er ferdig utarbeidet, sier Bernsen.

Tidligere dømt for trusler

Dette er andre gang Hussain blir tiltalt på åtte måneder. I november i fjor ble han tiltalt for trusler.

I februar ble han dømt til fengsel i 120 dager i Oslo tingrett for trusler mot to navngitte journalister, en sakkyndig i retten og for hatefulle ytringer mot jøder.

AKTUELT NÅ