Trygdeskandalen: Rundt 200 har fortsatt betalingsanmerkning

Skattedirektoratet tror det er rundt 200 saker som har betalingsanmerkning etter trygdeskandalen. Men de kan ikke slette anmerkningen før Nav gir beskjed om det.

Med en betalingsanmerkning kan det være vanskelig å få kredittkort.

Med en betalingsanmerkning kan det være vanskelig å få kredittkort.

Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

Med en betalingsanmerkning får du verken boliglån eller kredittkort. Du kan også bli nektet å kjøpe forsikring, abonnere på mobiltelefon, bredbånd eller strøm.

I går skrev NRK om Nav som krevde 305.000 kroner tilbakebetalt fra en kvinne, som skulle ha møtt i retten i vinter. Etter trygdeskandalen ble rettssaken avlyst, men ikke betalingsanmerkningen.

NRK forklarer

Kva er trygdeskandalen?

Ei rekke nordmenn er straffa fordi dei fekk støtte frå Nav medan dei var i utlandet.

Minst 80 kan vere feildømte i retten. Rundt 4100 saker er feilbehandla. Dette er trygdeskandalen. 

Kven er ramma?

Dei som har fått sjukepengar, arbeidsavklaringspengar eller pleiepengar - og som reiste til andre europeiske land.

Kva er feilen?

Nav stilte krav om at dei som fekk slik støtte måtte opphalde seg på norsk jord. Men EØS-avtalen slår fast at alle kan bevege seg fritt.

Kven har gjort feil?

Mange. Nav, regjeringa, domstolane, Stortinget, politi og påtalemakt har alle hatt feil forståing av reglane. 

Kor lenge har det pågått?

Reglane har vore tolka feil sidan det kom eit nytt EU-regelverk i 2012. Kanskje var det gjort feil også før det.

Kva skjer no?

Alle sakene blir gjennomgått. Dei som er ramma ventar på å få pengane tilbake. Eit granskingsutval har undersøkt korleis det kunne skje.

Dette er trygde­skandalen

Kvinnen er ikke alene.

– Vi har sett på de sakene vi har fått oversendt fra Nav, og vi klarer ikke helt å finne eksakte tall, men det er cirka 200 saker som har betalingsanmerkninger, sier seksjonssjef i juridisk avdeling i Skattedirektoratet, Lene Ringså.

Seksjonsjef i juridisk avdeling i skattedirektoratet, Lene Ringså

Vi kan ikke slette noe før vi får beskjed fra Nav, sier seksjonssjef i juridisk avdeling i skattedirektoratet, Lene Ringså.

Foto: Baard Brinchmann Loevvig

Det er tall Skattedirektoratet har kommet frem til etter at de har gjennomgått listene de har fått fra Nav i forbindelse med EØS-problematikken.

Skattedirektoratet krever inn beløp på bakgrunn av det de får beskjed om fra Nav.

Men de kan ikke slette en betalingsanmerkning før Nav har sett på hver enkelt sak.

– Inntil Nav har gått inn og vurdert om kravet de har på sine mottagere er riktig eller ikke, så kan vi ikke slette det. Vi må ha beskjed fra Nav, fordi det er de vi krever inn penger på vegne av, sier hun.

Feil praksis av EUs trygdeforordning

Ei oversikt over brev og møter mellom Arbeids- og sosialdepartementet og Nav i forbindelse med trygdeskandalen.

Ekstra urimelig for dem som rammes

Stortingsrepresentant Svein Harberg fra Høyre synes det hele høres underlig ut at betalingsanmerkning blir stående til Nav får behandlet den enkeltes sak på nytt.

– Jeg synes det høres underlig ut. Det kan jo være at kravene opprettholdes på noen av disse, men da må de kunne få en frist etter at dette avgjort, sier Svein Harberg.

Svein Harberg

Stortingsrepresentant Svein Harberg (H), mener Nav bør sette betalingsanmerkningene på vent til det hele er avgjort.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Han mener Nav bør trekke anmerkningene inntil det er avklart.

– Det synes jeg høres rimelig ut, vi kan ikke ramme disse det gjelder for, ekstra urimelig, sier han.

Urettferdig

Harberg får støtte av stortingsrepresentant Freddy André Øvstegård fra SV, som mener det kan virke litt urettferdig at de dette gjelder må vente på å få saken behandlet engang til.

– Ja, det er urettferdig. Det viser at oppryddingen som har blitt lovet med høyest mulig prioritet fra regjeringen, ikke helt virker sånn. Vi får nå flere eksempler og historier fra folk som ennå ikke har fått den oppreisningen de trenger, sier Øvstegård.

Freddy Øvstegård blir intervjuet i vandrehallen på Stortinget

Dette viser hvor store konsekvenser denne trygdeskandalen påfører folk, sier stortingsrepresentant Freddy André Øvstegård (SV).

Foto: NRK

Han legger til at det påligger et stort ansvar for arbeidsministeren og sørge for alle blir renvasket hele veien.

– Trist og tragisk

– Har man fått betalingsanmerkning fordi man har havnet i økonomiske vanskeligheter fordi man urettmessig skulle ha tilbakebetalt penger, så er det bare trist og tragisk, mener stortingsrepresentant Eva Kristin Hansen, Ap.

Eva Kristin Hansen

Trist og tragisk, mener stortingsrepresentant Eva Kristin Hansen (Ap).

Foto: Stortinget

Betalingsanmerkninger gir veldig begrensninger i folks liv. Det oppdages stadig nye ting som kommer i tillegg til den skammen og uretten de har opplevd, men de får også andre følgefeil, sier hun.

På spørsmål om hva Nav bør gjøre nå, er hun litt usikker.

– Det er ikke helt enkelt dette her med betalingsanmerkninger, for det kan være andre årsaker til at noen har en betalingsanmerkning, sier Hansen.

Nav Beklager

Leder for innsatsteamet som jobber med trygdeskandalen ved Navs hovedkontor i Oslo beklager at folk har fått betalningsanmerkning på gjeld som er uberettighet.

– Det er beklagelig at disse personene har fått en betalingsanmerkning på bakgrunn av en gjeld som egentlig er uberettiget på grunn av den feilen vi har gjort, sa han til NRK i går.

Han oppfordrer personer som er i en spesielt vanskelig situasjon om ta kontakt med Nav.

– Da kan vi prioritere den saken slik at den blir behandlet i løpet av veldig kort tid, det er snakk om en dag eller to, slik at gjelden blir slettet og da også anmerkningen, sa han.

Les også: Mange er tjent med at ansvaret pulveriseres

Les også: Tidligere riksadvokat om trygdeskandalen: Burde ha vært varslet to år tidligere

Nav logo
Foto: Ørn E. Borgen / NTB

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger