Hopp til innhold

Nav avlyste rettssaken, men betalingsanmerkningen ligger fast

Nav krevde tilbakebetalt 305.000 kroner, og i vinter skulle kvinnen møtt i retten. Etter Nav-skandalen er rettssaken avlyst, men det er ikke betalingsanmerkningen. Det får store konsekvenser.

Illustrasjonsbilder: NAV

VENTETID: Mens Nav vurderer saken på nytt, blir betalingsanmerkningen stående.

Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Med en betalingsanmerkning får du verken boliglån eller kredittkort. Du kan også bli nektet å kjøpe forsikring, abonnere på mobiltelefon, bredbånd eller strøm.

Den voksne kvinnen NRK har snakket med måtte opprette telefonabonnement i farens navn. Hun får heller ikke tatt opp lån til firmaet hun har startet.

– Dette er ting hun sliter med. Det er ikke sånn rettssystemet vår skal være, sier Maria Kamal ved Myhre Advokatfirma, som er kvinnens advokat.

Maria Kamal, advokatfullmektig

URETTFERDIG: Advokatfullmektig Maria Kamal

Foto: Astrid Randen / NRK

Reiste utenlands

Kvinnen selv ønsker å være anonym, og sier til NRK at saken har vært svært vanskelig. Bakgrunnen er at hun reiste til utlandet, et EU-land, mens hun mottok arbeidsavklaringspenger. Nav krevde pengene tilbake, og siden hun ikke betalte, fikk hun betalingsanmerkning.

Saken skulle opp for retten, men ble avlyst da trygdeskandalen ble rullet opp. Hun kan være et av ofrene for skandalen, som handler om at Nav har feiltolket EØS-reglene.

Nå skal Nav behandle saken hennes på nytt, og kravet om tilbakebetaling er stanset. Men betalingsanmerkningen står fast. Kamal og klienten hennes har flere ganger vært i kontakt med Nav og bedt dem fjerne betalingsanmerkningen.

– Det er de som bruker tid på å behandle saken på nytt, og da skal ikke hun belastes for det, sier Kamal.

Svaret har vært at anmerkningen står så lenge Nav jobber med saken.

NRK forklarer

Kva er trygdeskandalen?

Ei rekke nordmenn er straffa fordi dei fekk støtte frå Nav medan dei var i utlandet.

Minst 80 kan vere feildømte i retten. Rundt 4100 saker er feilbehandla. Dette er trygdeskandalen. 

Kven er ramma?

Dei som har fått sjukepengar, arbeidsavklaringspengar eller pleiepengar - og som reiste til andre europeiske land.

Kva er feilen?

Nav stilte krav om at dei som fekk slik støtte måtte opphalde seg på norsk jord. Men EØS-avtalen slår fast at alle kan bevege seg fritt.

Kven har gjort feil?

Mange. Nav, regjeringa, domstolane, Stortinget, politi og påtalemakt har alle hatt feil forståing av reglane. 

Kor lenge har det pågått?

Reglane har vore tolka feil sidan det kom eit nytt EU-regelverk i 2012. Kanskje var det gjort feil også før det.

Kva skjer no?

Alle sakene blir gjennomgått. Dei som er ramma ventar på å få pengane tilbake. Eit granskingsutval har undersøkt korleis det kunne skje.

Dette er trygde­skandalen

– Beklagelig

Magne Fladby leder for innsatsteamet som jobber med trygdeskandalen ved Navs hovedkontor i Oslo.

Magne Fladby

KAN IKKE SLETTE: Nav kan stoppe innkreving, men ikke slette betalingsanmerkning, sier Magne Fladby, leder for innsatsteam EØS Nav

Foto: NRK

– Hvorfor kan dere ikke slette betalingsmerknaden mens dere behandler saken?

– Nav Innkreving i Skatteetaten og Namsmannen sletter ikke betalingsanmerkningen så lenge gjelden ikke er betalt, svarer Fladby.

– Synes du det er rimelig at betalingsanmerkningen står selv om det er Nav som har gjort en feil?

– Det er beklagelig at disse personene har fått en betalingsanmerkning på bakgrunn av en gjeld som egentlig er uberettiget på grunn av den feilen vi har gjort, sier han.

Lover rask behandling

Kvinnen og advokaten hennes har tatt kontakt med Nav flere ganger, uten resultat. Nå lover Fladby rask behandling. Han oppfordrer personer som er i en spesielt vanskelig situasjon til å ta kontakt med Nav.

– Da kan vi prioritere den saken slik at den blir behandlet i løpet av veldig kort tid, det er snakk om en dag eller to, slik at gjelden blir slettet og da også anmerkningen, sier han.

Nav har ikke oversikt over hvor mange personer i sakene innsatsteamet jobber som har betalingsanmerkning på grunn av krav fra Nav. Ambisjonen er å ha ferdigbehandlet alle sakene i midten av april, ifølge Fladby.

Feil praksis av EUs trygdeforordning

Ei oversikt over brev og møter mellom Arbeids- og sosialdepartementet og Nav i forbindelse med trygdeskandalen.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ