Stortingsrepresentanter mottok påstått Knights Templar-brev

PST etterforsker oppfordring til terror etter at flere politikere i dag mottok et brev fra noen som hevder de er en del av Breiviks Knights Templar-nettverk.

PST etterforsker oppfordring til terror etter at flere politikere i dag mottok et brev fra noen som hevder de er en del av Breiviks Knights Templar-nettverk.

Sammen med brevet har avsenderen også lagt en lenke til en høyreekstrem video på nettstedet Youtube.

Breivik med notat i hånda i rettssalen

Brevskriveren hevder å være en del av det samme nettverket som Anders Behring Breivik.

Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

Samme dag som 22.juli-kommisjonen la fram sin rapport om det største terrorangrepet på norsk jord, har flere norske politikere mottatt nye trusler.

I et brev truer ukjente personer med å likvidere samfunnstopper, hvis ikke Anders Behring Breivik blir frikjent.

Brevet er sendt på e-post og avsenderen hevder å være en del av Celle to i Knights Templar Norge. I følge brevskriveren ofret Breivik sitt liv for kampen mot multikulturalisme.

Truer med likvidering

I brevet står det blant annet:

«Det at han nå muligens skal bli ignorert på ny og bli erklært "utilregnelig" av det falske og korrupte maktapparat, er for oss ulevelig og urettferdig. Da har i så fall alle de som døde ved hans sverd gått bort forgjeves. Vi krever derfor vår kommandants frikjennelse og en annerkjennelse av hans påberopelse av nødrett i denne krig.»

Brevet er blant annet sendt til flere FrP-politikere, deriblant Christian Tybring-Gjedde, Peter N Myhre og Per-Willy Amundsen.

Christian Tybring-Gjedde

Christian Tybring-Gjedde sier han syns teksten var skremmende og truende.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / Scanpix

Tybring-Gjedde forteller til NRK at e-posten lå i innboksen hans da han skrudd på maskinen sin i morges.

– Det viser jo at trusselen er der ute fremdeles. Dette må tas veldig seriøst. Man blir litt redd og bekymret for demokratiet når man får slike eposter, sier han.

– Hva tenker du om at de skriver de har planer om å likvidere norske samfunnstopper?

Det er helt forferdelig. Vi som bor i Norge tror på demokratiet og at vi skal gå til valg for å skape demokratiske løsninger. Den type retorikk som dette brevet innebærer er helt forkastelig. Det tar jeg og nok mange andre politkere avstand fra, sier FrP-politikeren.

– Fryktinngytende tekst

Brevet er også sendt til flere Høyre-politikere. I tillegg skal en tidligere Rødt-politiker og KrF-politikere ha fått brevet.

NRK.no har vært i kontakt med Høyre som sier de varslet PST. Utover det ønsker partiet ikke å kommentere saken.

I brevet trues det blant annet med at norske maktpersoner skal drepes «hvis dere fortsetter å utrydde oss som urfolk og vår rett til eksistens på denne jord.»

I løpet av rettssaken mot Anders Behring Breivik tonet han etter hvert ned betydningen av nettverket som han hevder ble startet i London i 2002.

Christian Tybring-Gjedde sier at han er usikker på hvor reell trusselen er.

– Hva skal man tro? Når man står oppe i den verste terrorsaken i norgeshistorien må man ta det på alvor. Det er tekst der som er fryktinngytende må jeg si.

Har orientert PST

Berit Michelet, sikkerhetssjef Stortinget

Berit Michelet, Stortingets sikkerhetssjef, sier brevet er oversendt til PST.

Foto: Håvard G. Hagen / NRK

Berit Michelet som er sikkerhetssjef ved Stortinget sier til NRK.no at hun har orientert direktøren ved Stortinget om brevet og at de har varslet PST om saken.

– Vi har helt klare prosedyrer på at vi varsler politiet og det er politiet som foretar etterforskning, sier Michelet. Hun vil ikke si om de iverksetter noen ekstra tiltak etter å ha mottatt forsendelsen.

Sikkerhetssjefen vil heller ikke uttale seg om alvorlighetsgraden, og henviser til PST som har tatt over saken.

PST etterforsker

PST opplyser til NRK at de har mottatt opplysninger om brevet i dag.

Med bakgrunn i opplysningene har de startet etterforskning for mulig oppfordring til terror, og brudd på straffelovens paragraf 147c.

Det skal være satt av flere personer til å etterforske saken, men PST kan ikke svare for alvorlighetsgraden av opplysningene på nåværende tidspunkt.

– Kan få betydning for tilregnelighetsspørsmålet

Forsvarer Geir Lippestad

Geir Lippestad sier han forstår at PST tar trussel-brevet seriøst.

Foto: Grøtt, Vegard / NTB scanpix

Breiviks forsvarer, Geir Lippestad, sier han ikke kjenner til dette brevet. Forsvarerne har nylig snakket med Breivik i Skien fengsel, men sier at han ikke nevnte noe om et slikt brev da.

– Breivik har jo fra dag én hevdet at det er flere celler i Norge og dette var jo en viktig del av diskusjonen i rettssaken mot ham. Hvis det nå skulle vise seg at det er flere, så er jo det interessant, sier Lippestad.

Han sier dette ikke vil få noen betydning for prosessen i tingretten, men mener dette kan være av betydning i en eventuell straffesak. Han viser til den første rapporten fra de sakkyndige rettspsykiaterne som mener Breivik har diktet opp og skapt seg en forestilling om et nettverk som ikke eksisterer.

– Hvis det skulle vise seg at det faktisk er flere celler i Knights Templar-nettverket, kan dette få betydning for tilregnelighetsspørsmålet, mener forsvareren.

Breiviks nestkommanderende

Brevskriveren hyller sin kommandant, Anders Behring Breivik.

Foto: Junge, Heiko/Montasje NRK / NTB scanpix

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger