Hopp til innhold

Tror seksualiserte barnedukker kan senke terskelen for overgrep

Psykologspesialist Svein Øverland reagerer på Pål Grøndahls uttalelser om at seksualiserte barnedukker bør deles ut på resept. – Om vi åpner den døren, kommer vi inn i et veldig stygt rom, sier Øverland.

Svein Øverland, Brøset

ADVARER: Psykologspesialist Svein Øverland advarer mot å tro at seksualiserte barnedukker kan fungere som et substitutt for overgripere. Her er Øverland avbildet i forbindelse med et besøk ved Trøndelag psykiatriske sykehus, avdeling Brøset, i 2016.

Foto: Ola Flyum / NRK

– Jeg tror for veldig mange vil det å få en slik dukke, gjøre at de har lettere for å begå overgrep mot barn, sier psykologspesialist Svein Øverland.

Fredag ble en mann i 20-årene fra Østfold dømt til 6 måneders fengsel for oppbevaring av overgrepsmateriale, to tilfeller av seksuelt krenkende atferd overfor barn og kjøp av en seksualisert barnedukke.

Det er første gang kjøp av en seksualisert barnedukke e er behandlet i en norsk domstol.

Dukken, som mannen erkjenner å ha kjøpt på internett, rammes av straffelovens paragraf 311, som gjelder anskaffelse og besittelse av fremstillinger som seksualiserer barn.

– Vil fristes til å ta et steg videre

Psykolog Pål Grøndahl

Psykologspesialist Pål Grøndahl.

Foto: NRK

Psykologspesialist Pål Grøndahl sa til NRK i helgen at det trengs mer empiri for å kunne slå fast en sammenheng mellom bestilling av overgrepsdukker og faktiske overgrep mot barn.

Han mener derimot at dukkene kan være et viktig verktøy for å forhindre overgrep.

– Kanskje bør vi tillate at noen får slike dukker på resept. Det kan være et alternativ for pedofile som synes at det er greit å bruke en gummidukke som et substitutt for et reelt seksuelt overgrep, sa Grøndahl til NRK-programmet Innafor.

svein øverland

Øverland tror seksualiserte overgrepsdukker kan senke terskelen for at pedofile begår fysiske overgrep.

Foto: Jørgen Braastad / VG

Grøndahls uttalelser får psykologspesialist Svein Øverland til å steile. Øverland har spesialisert seg innen rettspsykologi, og har i flere jobbet med å behandle dømte pedofile.

Han advarer sterkt mot å dele ut seksualiserte barnedukker på resept, og tror heller det kan være med på å senke terskelen for overgrep.

– Vi vet at i det øyeblikket man begynner å handle på fantasier, så vil overgangen til å gjøre ting i virkeligheten bli mindre.

Hvis noen for eksempel har en seksuell fantasi om å voldta et barn, så vil det å bruke overgrepsmateriale, gjerne kalt barneporno, eller en dukke som skal ligne et barn, for de aller fleste bare friste dem til å ta et steg videre og begå et fysisk overgrep i virkeligheten, sier Øverland.

Emma Clare undersøker sexdukke

Innafor-programleder Emma Clare undersøker en seksualisert barnedukke.

Dommeren: «Alminneliggjør seksualisering av barn»

Mannen som ble dømt fredag erkjenner i tillegg til dukkekjøpet besittelse av overgrepsmateriale, samt to tilfeller av seksuelt krenkende atferd mot to barn.

I dommen påpeker tingrettsdommer Torbjørn Fjeldstad at det finnes lite rettspraksis på området, men er likevel tydelig på at dukkekjøpet ikke er det mest alvorlige punktet i tiltalen.

«Etter rettens vurdering av denne konkrete overtredelsen, vil en riktig straffereaksjon være en forholdsvis høy bot», skriver Fjeldstad.

I dommen heter det også at man «ikke kan se bort fra» at overgrepsdukker kan virke som et substitutt for overgrepshandlinger.

«Etter rettens syn bidrar dukken snarere til å alminneliggjøre seksualisering av barn, og allmennpreventive hensyn taler for en markant reaksjon som kan virke avskrekkende på omsetningsmarkedet».

Politiadvokat Bjørn Rudningen Thune

Politiadvokat Bjørn Rudningen Thune var aktor i saken mot 23-åringen som blant annet er dømt for å ha bestilt en overgrepsdukke.

Foto: Kamilla Marie Johnsen / NRK

– Kan være svært skadelig

Øverland påpeker at han er åpen for at det finnes «en liten sjanse» for at overgrepsdukker kan være til hjelp for pedofile som ennå ikke har begått overgrep, uten at det finnes støtte for dette i forskning.

– Vi kan ikke avvise at for en svært liten gruppe, så kan det ha en effekt. Men jeg tror at om man åpner den døren, så kommer vi inn i et veldig stygt rom, der vi kan være med på å rettferdiggjøre bruk av slike dukker, som kan være svært skadelig, sier Øverland.

Han er tydelig på at personer som kjøper seksualiserte barnedukker, bør straffes, og at dukkene bør inndras.

– Jeg mener slike overgrepsdukker er seksualiserte fremstillinger av barn, og sånn sett rammes av det Straffeloven sier om pornografi. I tillegg bør de dømte få tilbud om en form for behandling, sier Øverland.

Politiadvokat Bjørn Rudningen Thune, som var aktor i saken mot 23-åringen, har tidligere uttalt at han er bekymret for at seksualiserte barnedukker kan være med på å senke terskelen for overgrep.

En oversikt fra Kripos viser at 30 norske menn skal bestilt slike, eller lignende dukker. I Stavanger etterforsker politiet fire menn som har kjøpt lignende dukker. Hos alle fire ble det ved ransaking også funnet overgrepsmateriale.

Det har ikke lyktes NRK å få en kommentar fra Thune fredag. 23-åringens forsvarer Lars Dahlback sier til NRK at hans klient ikke kommer til å anke dommen.

AKTUELT NÅ