Hopp til innhold

Tom Hagen varetektsfengsles i fire uker

NEDRE ROMERIKE TINGRETT (NRK): Drapssiktede Tom Hagen varetektsfengsles i fire uker med brev- og besøksforbud. To uker blir i full isolasjon.

Tom Hagen pågrepet

– PREGET: – Hagen benyttet seg av anledning til å forklare seg. Han er selvfølgelig preget, men svarte ryddig og greit på de spørsmålene som ble stilt, sier advokat Svein Holden som forsvarer den drapssiktede Tom Hagen.

Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

I kjennelsen heter det at det er nærliggende fare for at siktede vil forspille bevis, og at Anne-Elisabeth Hagen har blitt flyttet fra boligen.

Det vises til klausulerte dokumenter som «viser noe av profesjonaliteten som har vært påkrevd».

«Etter rettens syn har siktede reell mulighet til å ødelegge eller forspille bevis, for eksempel ved å fjerne eller ødelegge bevis på steder politiet ennå ikke har undersøkt, eller vil undersøke igjen, eller samordne forklaring med andre involverte», heter det.

De to ukene med isolasjon begrunnes med faren for at Hagen vil kontakte andre involverte via personer han kan møte i fengsel eller gjennom kommunikasjon fra fengselet.

Retten peker på at det er «sannsynlig at det har vært flere involverte i saken».

Ber om ro

Politiadvokat Mathias Emil Hager ber om tålmodighet mens politiet gjør undersøkelsene de har planlagt.

Mathias Emil Hager

Politiadvokat Mathias Emil Hager.

Foto: Lokman Ghorbani / NRK

– Vi er nå i en ny fase, og ber om ro for å gjennomføre de nye etterforskningsskrittene, sier Hager.

Han bekrefter at det vil være behov for flere avhør av Tom Hagen.

– Sentrale temaer å få avklart er hans rolle i saken, å finne Anne-Elisabeth Hagen og å avklare om det er flere involverte i saken. Kort sagt ønsker vi å vite hvem som har gjort hva, hvordan og hvorfor, sier Hager.

Etter flere henvendelser det siste døgnet ønsker politiet også å opplyse om at tips kan meldes til på telefonnummer 64 99 40 40 eller politiets nettsider.

Holden: – Særdeles magert grunnlag

Tom Hagen ble fremstilt for varetektsfengsling i Nedre Romerike tingrett klokken 12 i dag. Han er siktet for drap- eller medvirkning til drap av Anne-Elisabeth Hagen.

På vei inn til fengslingsmøtet sa forsvarer Svein Holden til NRK at de mente pågripelsesgrunnlaget til politiet er tynt.

Dette gjentok han da fengslingsmøtet var over;

– Jeg står fortsatt fast ved min oppfatning av dette er et særdeles magert grunnlag å gå til pågripelse på, sier han.

Han har bedt om at klienten hans løslates.

– Statistisk sett løslates ikke personer i slike saker i en førstegangsfengsling. Det skjer omtrent aldri. Men hvis det noen gang skal skje, mener jeg det er i denne saken, sa Holden.

Tom Hagen framstilles for varetektsfengsling

FENGSLINGSMØTE: Tom Hagens forsvarer Svein Holden (t.h) og politiadvokat Mathias Hager (t.v.) i rettssalen i Nedre Romerike tingrett før retten ble satt.

Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Hagen svarte på spørsmål

Hagen hadde på seg en hvit skjorte og blå blazer da han tok plass ved siden av forsvareren sin inne i rettslokalet.

Rettsmøtet startet klokken 12.00, men ble etter hvert lukket for pressen. Ifølge pressens representant Farid Ighoubah, som argumenterte på vegne av pressen for åpne dører, skal Hagen ha fremstått som sliten i rettsmøtet.

Ved 16.15-tiden kom Holden ut og møtte pressen igjen.

– Det har gått ryddig og greit for seg. Jeg har fått fremført de viktigste argumentene. Jeg kan ikke gå inn på hva det er, fordi alt er klausulert, sier Holden.

Han sier at Hagen er preget av situasjonen, men at han svarte på spørsmål under fengslingsmøtet. Ifølge Holden er klienten hans overrasket over å være i den situasjonen han nå befinner seg i.

– Hagen benyttet seg av anledning til å forklare seg. Han er selvfølgelig preget, men svarte ryddig og greit på de spørsmålene som ble stilt, sier Holden.

Kort tid etter pågripelsen tirsdag, uttalte politiet at de mener at de står overfor et forsøk på å villede politiet til å tro at det dreier seg om en forsvinningssak.

Holden sier at han stiller seg undrende til dette, ut ifra det etterforskningsmaterialet han har blitt kjent med.

– Det ville forbause meg voldsomt hvis riksadvokaten var komfortabel med å ta ut en tiltale på dette grunnlaget, sier Holden.

Han gjentok at han og klienten hans mener det var overraskende at politiet valgte å gå til pågripelse tirsdag morgen, og mente det var spesielt at politiet viste til bevisforspillelsesfare etter 18 måneder.

– Jeg synes det er overraskende at de velger å pågripe ham, både med tanke på at mistankegrunnlaget er svakt, og at det påberopes bevisforspillelse 18 måneder etter hendelsen. Det er spesielt i mine øyne, sier Holden.

Ifølge forsvareren er det planlagt nye avhør i saken.

– En ny fase

Øst politidistrikt har etterforsket forsvinningen av Anne-Elisabeth Hagen siden den 31. oktober 2018.

Først ble saken etterforsket som en mulig bortføringssak, men sommeren 2019 endret de sin hovedteori til at Hagen var drept. Politiet mener at saken bærer preg av «tydelig, planlagt villedning».

Politiet sier de nå er inne i en ny fase av etterforskningen.

– Det er bevisforspillelsesfare, og vi har behov for å konsentrere oss om å gjennomføre de nødvendige etterforskingsskrittene som skal gjøres nå, sier politiadvokat Haris Hrenovica, som er påtaleansvarlig i saken.

Klausulerte dokumenter

Ved 12.15-tiden ble dørene lukket mens spørsmålet om videre lukking ble behandlet. Før dørene ble lukket argumenterte pressen for at det var viktig å få være til stede under fengslingsmøtet og høre Hagens egen forklaring.

Like over klokken 13.00 ble det besluttet retten at fengslingsmøtet vil gå for lukkede dører, fordi påtalemyndigheten mener det er fare for bevisforspillelse.

I avgjørelsen pekte dommeren på at politiadvokat Mathias Hager sier saken inneholder «store mengder klausulerte dokumenter», og at det er spesielt stor grunn til at etterforskningen kan skades om fengslingsmøtet går for åpne dører.

Aktor mener det blir vanskelig å referere tilstrekkelig fra disse med pressen som tilhørere, også om pressen får referatforbud.

Dommeren viste også til at Tom Hagen har akseptert å forlate rettssalen mens hans forsvarer Svein Holden imøtegår politiets påstander.

Årsaken er at Holden har sagt ja til dokumentinnsyn i klausulerte dokumenter, mot å ikke dele dem med sin klient.

– Diskusjon blant forsvarere

Tingrettsdommer Ina Strømstad, medlem i dommernes mediegruppe, sier det ikke er uvanlig at forsvarer får innsyn i klausulerte dokumenter som inneholder informasjon som ikke kan deles med siktede.

– Det er ikke uvanlig at politiet klausulerer dokumentene for siktede, særlig i en innledende fase av etterforskningen, før siktede er konfrontert med opplysningene i avhør, sier Strømstad.

En praktisk konsekvens av dette er at siktede forlater rettsmøtet når innholdet i dokumentene legges fram. Dette forutsetter samtykke fra siktede.

Alternativet er at aktor og forsvarer må henvise til dokumentene med dokumentnummer.

– Det er naturligvis ikke like hensiktsmessig, sier Strømstad.

Hun forklarer at det er opp til forsvarer om man velger å ta imot dokumentene, men da mot taushetsplikt overfor sin klient.

– Jeg er kjent med at forsvarere har ulikt syn på om de bør ta imot dokumentene eller ikke. Noen ønsker ikke å ha mer informasjon om saken enn klienten, mens andre mener de ikke kan ivareta klientens interesse på beste måte uten å kjenne dokumentene i saken. Min erfaring er at forsvarerne oftere tar imot dokumenter mot taushetsplikt, enn å la være, sier Strømstad.

Avviser interessekonflikt

Svein Holden har fått kritikk fra Anne-Elisabeth Hagens nyoppnevnte bistandsadvokat, fordi han tidligere har vært bistandsadvokat i saken.

Holden svarer onsdag at har gjort grundige vurderinger av dette, og presiserer nå at han kun har vært bistandsadvokat for Tom Hagen.

Etter fengslingsmøtet gjentok Holden at han kun har vært bistandsadvokat for Tom Hagen, men at han i denne jobben også har hatt kontakt med barna i saken. Han avviser at det kan bli snakk om en interessekonflikt.

– Min vurdering er at det ikke er en aktuell problemstilling. Jeg vurderte det med kollegaer i forkant, og heldigvis, vil jeg si, løftet politiet også problemstillingen inn for domstolen, sier Holden.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger