Hopp til innhold

Holden svarer på kritikken: Jeg har kun representert Tom Hagen

Advokat Svein Holden sier han har avklart sitt rollebytte fra bistandsadvokat til forsvarer med retten.

.

ADVOKAT og EKTEPAR: Tom Hagen er siktet for drap eller medvirkning til drap på sin kone Anne-Elisabeth Hagen. I midten forsvarer Svein Holden.

Foto: Privat/Scanpix/NRK

– I samråd med erfarne kollegaer har jeg foretatt en grundig vurdering av de advokatetiske spørsmål rollebyttet medfører. Vår oppfatning er at dette ikke strider mot advokaters etiske retningslinjer. For ordens skyld vil jeg også påpeke at jeg kun har vært oppnevnt som bistandsadvokat for Tom Hagen, og ikke for andre medlemmer av familien, sier forsvarer Svein Holden til NRK.

Holden har i media vært omtalt som familiens advokat inntil politiet i går pågrep ektemannen, milliardær Tom Hagen. Hagen er siktet for drap eller medvirkning til drap på kona Anne-Elisabeth Hagen, som forsvant for 18 måneder siden.

Etter onsdagens fengslingsmøte fikk Holden spørsmål fra pressen om sin rolle i saken.

– Har du på et tidspunkt vært oppnevnt som bistandsadvokat for Anne-Elisabeth Hagen eller barna?

– Nei, jeg har kun vært Tom Hagens bistandsadvokat.

– Du har fremstått som familiens bistandsadvokat?

– Jada, og jeg har har hatt kontakt med enkelte av barna også, sier Holden.

Avklart med tingretten

Holden sier at retten har fått en redegjørelse før fengslingsmøtet i dag.

Politiet etterforsker boligen til Tom Hagen

ÅSTED: I går ble Tom Hagen pågrepet, i kort avstand fra huset sitt da han angivelig var på vei til jobb.

Foto: Cicilie Sigrid Andersen / NRK

– For ordens skyld kan jeg tillegge at dommeren ba om en redegjørelse fra meg om disse forholdene i går før han tok stilling til spørsmålet om oppnevnelse. Jeg sendte derfor et brev til tingretten med min vurdering i går kveld. Nå snakket jeg nettopp med han, og han bekreftet at jeg er formelt oppnevnt, sier Holden.

Ny bistandsadvokat for antatt drepte Anne-Elisabeth Hagen er Gard A. Lier. Han mener det kan bli problematisk at tidligere bistandsadvokat Svein Holden nå bytter rolle til forsvarer.

– Det er veldig spesielt, tenker jeg. Fordi der har man representert de fornærmede, de etterlatte og barna etter Anne-Elisabeth Hagen. Plutselig bytter en rolle, og det kan tenkes at det er ulike interesser og interessemotsetninger i en slik sak, sier Lier.

Gard A. Lier

NY ADVOKAT: Gard A. lier.

Foto: Birgitte Wold Ingebretsen / NRK

– Kan reise interessekonflikt

Leder av Forsvarergruppen i Advokatforeningen, Marius Dietrichson, sier at det på generelt grunnlag ikke er noe i reglene som tilsier at man ikke kan gå fra bistandsadvokat til forsvarer.

– Det spørsmålet må løses helt konkret i den enkelte sak hvor faktum kan variere. Og denne saken kan ikke jeg gå inn i, det må i første omgang advokaten ta stilling til, holdt opp mot de etiske reglene, sier Dietrichson.

Forsvarsadvokat Marius Dietrichson på kontoret

LEDER: Marius Dietrichson er leder av Forsvarergruppen.

Foto: Caroline Drefvelin / NRK

Dietrichson fortsetter.

– Spørsmål som kan reise seg er reglene om interessekonflikt. En advokat skal ikke påta seg oppdrag hvis det kan oppstå risiko om brudd på lojalitet og fortrolighet overfor tidligere klienter. Og her vil det være spørsmål om den øvrige familie er tidligere klienter, og det må Holden selv vurdere her, sier han.

Leder an Forsvarergruppen nevner også at man skal være varsomme med å påta seg oppdrag hvis det er sannsynlig at advokaten kan bli ført som vitne i saken.

– Jeg vet jo ikke i hvilken grad Holden selv har vært i kontakt med det som kan ha vært kidnappere. Det er to punkter i reglene som advokaten må forholde seg til på dette, sier Dietrichson

Merethe Smith er leder i Advokatforeningen. Hun understreker at hun ikke ønsker å uttale seg konkret om Hagen-saken, og viser til at eventuelle brudd på god advokatskikk skal behandles av Disiplinærnemden for advokater.

Smith viser til at det finnes grunnleggende regler for å unngå interessekonflikter for advokater. Disse er nedtegnet i Advokatforeningens regelverk.

– I utgangspunktet er det anledning til å gå fra å være bistandsadvokat til forsvarer. Men det er strenge regler for dette. Men man må vurdere om det foreligger en interessekonflikt, og det er en konkret vurdering fra sak til sak. Man kan likevel gjøre det om det foreligger samtykke fra klienten.

– En advokat skal være varsom med å innta rollen som forsvarer, hvis det er sannsynlig at man kan bli ført som vitne i saken. Dette må advokaten vurdere konkret før man påtar seg oppdraget, sier Smith.

KORT OPPSUMMERT: Lørenskog-saken.

Forstår at folk stiller spørsmål

Frode Sulland er tidligere leder av Forsvarergruppen i Advokatforeningen, og har mange års erfaring som forsvarsadvokat. Sulland understreker at han ikke kjenner grunnlaget for Liers kritikk av Holden, eller hvilken kommunikasjon det har advokat og klient i denne saken.

– Jeg vil peke på at det i slike saker er viktig å vurdere ulike mulige scenarioer. Det er helt grunnleggende at man som forsvarer kan være helt uavhengig når det gjelder de oppdrag man tidligere har hatt. Det forutsetter at man vurderer dette løpende.

Advokat Frode Sulland

Frode Sulland er tidligere leder av Forsvarergruppen

Foto: Kjetil Solhøi / NRK

Sulland sier det til syvende og sist bare er Holden og hans klienter som kan vurdere om det kan foreligge en interessekonflikt, fordi andre ikke vet noe om innholdet i kommunikasjonen mellom dem.

– Jeg har forståelse for at mange stiller spørsmål ved om man kan bytte roller som advokat. Dersom politiets anklage er riktig, så vil siktedes forsvarer kunne tenkes å få en interessekonflikt med sine tidligere klienter som bistandsadvokat.

Sulland peker også på at det legges større vekt på muligheten for interessemotstrid når man inntar rollen som forsvarer.

– Det er etter de etiske retningslinjer som gjelder for forsvarere heller ikke slik at klientens samtykke fritar advokaten fra å vurdere mulig interessekonflikt. Advokaten må foreta sin selvstendige vurdering av dette

Lyspunkt

AKTUELT NÅ