Hopp til innhold

Tina Brus familieavtale: Tre generasjoner registrert på leilighet med ett soverom

Høyres nestleder Tina Bru har fått varsel om skattesmell fra Skatteetaten. Sentralt i saken er en toroms-leilighet i Stavanger der Bru, hennes familie og hennes foreldre var folkeregistrert samtidig.

Tina Bru

BEKREFTER: Høyre-nestleder Tina Bru bekrefter varsel om skattekrav fra Skatteetaten.

Foto: Ørn E. Borgen / NTB

Ja, jeg har fått et varsel.

Det er noe av det første Tina Bru sier i intervjuet med NRK.

Skatteetaten har kontrollert tildelingen av toppolitikernes pendlerboliger i perioden 2017–2020. Det resulterte i 45 varsler om skattesmell, sendt til stortingsrepresentanter og regjeringspolitikere. Nøyaktig hvem som har mottatt varsel, er ikke offentlig kjent.

NRK kan nå fortelle at Skatteetaten har sendt varsel til Høyres nestleder, stortingsrepresentant og finanspolitiske talsperson, Tina Bru.


– Hvorfor har du ikke vært åpen om dette?

– Fordi det er et varsel, og jeg har tro på at jeg skal klare å oppklare saken med Skatteetaten. Jeg har aldri vært i tvil om at jeg skal fortelle åpent hvis det kom et vedtak, men det foreligger jo ikke ennå.

– Hva er beløpet på?

– Det har jeg ikke lyst til å si, fordi det er en uavklart sak og vi fortsatt har dialog.

Skatteetaten mener den tidligere statsråden ikke har betalt nok i leie på hjemstedet. Varselet er en pågående sak mellom Bru og Skatteetaten. Da denne saken ble publisert, var ikke saken ferdig behandlet.

– Det gjelder for perioden 2018 til juli 2021?

– Ja, den perioden vi bodde i leiligheten.

Statsminister Erna Solberg på valgkampturné

SJEFEN: Bru forteller at Høyre-leder Erna Solberg har visst om varselet siden det kom.

Foto: Torstein Bøe / NTB

Leiligheten på Storhaug

Bru har hatt pendlerbolig siden hun ble valgt inn på Stortinget i 2013. Da eide hun en tomannsbolig i Sandnes sammen med ektemannen.

Sommeren 2018 kjøpte Bru og ektemannen en tomt i Stavanger for å bygge hus. Kort tid etter selges tomannsboligen i Sandnes.

Samtidig kjøpte Tina Brus foreldre en leilighet. Den var 59 kvadratmeter stor, hadde ett soverom, og var sentralt plassert på Storhaug i Stavanger.

Denne leiligheten leide Bru av foreldrene. Denne boligen oppga hun som sitt hjemsted, frem til det nye huset ble innflyttingsklart sommeren 2021.

– Vi har hatt kontrakt, jeg har betalt leie siden dag én. Avtalen var at leien skulle dekke alle faste kostnader til boligen, sier Bru.

NRK har bedt om å få se kopi av kontrakten Bru viser til. Den har hun ikke lenger.

I nesten tre år var Tina Bru folkeregistrert på leiligheten til foreldrene, sammen med ektemann og barn. Det var også Tina Brus foreldre.

Dette er skattemessig bosted for Tina Bru, hennes ektemann og foreldrene.

Men det er ikke bakgrunnen for varselet fra Skatteetaten.

Tina Bru om varselet: Betalte ikke nok i leie.

Dersom politikerne har utgifter på hjemstedet, slipper de å betale skatt på pendlerboligen. Dette kalles merkostnadsvilkåret.

Stortinget og Statsministerens kontor er uenige med Skatteetatens tolkning av regelverket. De mener skattemyndighetene har hatt uklare regler og gitt mangelfull veiledning.

Tina Bru sier til NRK at varselet om skattesmell skyldes at hun ikke betalte nok i leie til foreldrene. Hun mener selv at hun oppfyller vilkåret.

– Det er faglig uenighet rundt det merkostnadsvilkåret og hvordan det skal tolkes. Og den tolkningen som Skatteetaten har, den har aldri slått meg, sier hun.

Skatteetaten mener at jeg skulle ha betalt markedsleie, forteller Bru. De skal ha lagt SSBs leiemarkedsundersøkelse til grunn. Ifølge den skulle hun ha betalt over 8 000 kroner i månedlig leie.

– Hvor mye har du betalt?

– 147 000 kroner for å være eksakt. Deler du det på antall måneder så er det i snitt 4 300 et eller annet, sier Bru.

I en e-post til NRK viser Bru til Skatteetatens håndbok som sier at man kan ha merkostnader til en pendlerbolig dersom man bor i en leilighet som eies av nærstående, altså nære familiemedlemmer.

Dette kalles nærståenderegelen. Den forutsetter at man dekker alle løpende kostnader på boligen, og at den nærstående man leier av ikke bor i samme boenhet.

– Mine betalinger til mine foreldre dekker alle løpende kostnader og jeg oppfyller da det vilkåret som stilles, tilføyer Bru i e-posten til NRK.

Ville kutte egne utgifter

– Jeg ba om personlig veiledning fra Skatteetaten i 2020, for å få en spesifisering av hva som er utgifter på hjemstedet. Det stod ingenting i den veiledningen om at de må være på et visst nivå. Det sto bare at det må være utgifter knyttet til boligen du disponerer. Så det var mitt forsøk på liksom å passe på at ting var rett, sier Bru.

NRK har fått innsyn i en e-post mellom Statsministerens kontor og Tina Bru. Her blir den nevnte veiledningen diskutert.

Spørsmålet Bru har stilt skattemyndighetene, er om byggeprosjektet på tomta i Stavanger kunne godkjennes som utgifter til egen bolig.

VEILEDNING: Tina Bru ønsket å få godkjent byggeprosjektet som utgifter til egen bolig.

VEILEDNING: Tina Bru ønsket å få godkjent byggeprosjektet som utgifter til egen bolig. NRK har lagt på gul merking.

Illustrasjon: Eirik Kirkaune / NRK

– Mener du selv at et hus som er under bygging bør vurderes som en egen disponibel bolig på hjemstedet?

– Nei. Men det er jeg enig i at det ikke er selvfølgelig. Men regelverket er jo, altså du er nødt til å ha utgifter hjemme. Så det var egentlig bare mitt forsøk på å få en klarhet i det og passe på at jeg gjorde ting rett. At jeg ikke liksom antok at det var utgifter, men jeg ville vite det før jeg eventuelt gjorde noe med det. Så det var bare det. Jeg ville ha klarhet i ting for å passe på at jeg ikke gjorde noe feil og var i tråd med reglene, sier Bru.

Hvis de hadde svart ja, hva hadde skjedd med leiligheten på Storhaug?

– Nei, da hadde jeg tenkt at da har jeg store nok utgifter, så da er det ikke viktig å opprettholde den leia. Det var et likviditetsspørsmål for oss rett og slett, sier Bru.

Dette var på samme tid som Bru var statsråd. Da hadde hun en pendlerbolig på eksklusive Gimle Terrasse på Frogner. Denne kostet skattebetalerne 40.959 kroner i måneden.

FASJONABELT: Bru fikk statsrådbolig i et av Norges dyreste boligstrøk, Gimle Terrasse på Frogner.

FASJONABELT: Bru fikk statsrådsbolig i et av Norges dyreste boligstrøk, Gimle Terrasse på Frogner.

Foto: Audun Braastad / NTB

Pendlerstatusen

For å få pendlerbolig må politikerne oppfylle vilkårene for pendlerstatus. Det innebærer blant annet at representanten må disponere bolig på hjemstedet.

Bru poengterer gjentatte ganger at det ikke er tvil om at hun har oppfylt disse vilkårene. NRK har spurt om å få se hele varselet med Skatteetatens vurderinger. Det får vi ikke.

Men hun sender oss den delen av det 27 sider lange dokumentet hvor etaten konkluderer med at vilkårene for pendlerstatus er oppfylt.

TB pendlerstatus

Basert på opplysningene Bru har gitt Skatteetaten, konkluderer de med at hun er en reell pendler. Dette er det eneste NRK får se av varselet.

Illustrasjon: Eirik Kirkaune / NRK

Vi har også spurt om å få se dokumentasjonen som ble lagt til grunn for denne konklusjonen. Heller ikke det vil Bru gi oss tilgang til.

– Skatteetaten har ingen spørsmål rundt det. Jeg oppfyller vilkårene for pendlerstatus, dette har vært en reell adresse, vi har bodd der. Det er et reelt leieforhold, understreker hun.

Fem personer – ett soverom

NRK søkte opp foreldrene til Tina Bru i eiendomsregistrene. I perioden 2018–2021 fant vi to eiendommer i Norge. Ei hytte på Jæren og leiligheten på Storhaug i Stavanger.

Det var denne leiligheten Tina Bru leide av foreldrene og oppga som sitt hjemsted i søknadene om pendlerbolig.

Her var hun folkeregistrert sammen med ektemann og barn.
Det var også Tina Brus foreldre. Samtidig.

Fem personer på 59 kvadratmeter – med ett soverom.

– Har foreldrene bodd i leiligheten den tiden dere har vært folkeregistrert der?

– Nei, de har ikke bodd der da, sier Bru.

– Hvor bodde de da?

– De har hytte på Jæren, en time unna Stavanger omtrent. Også har de en leilighet i Spania, og det er der de har delt tiden sin. De hadde tilgang til leiligheten hvis vi ikke var der, etter avtale med meg. Men det er vi som bodde i leiligheten, sier Bru.

Hun poengterer at dette ikke er tema hos Skatteetaten.

– I dialogen du har hatt med Skatteetaten, har du opplyst om at foreldrene dine disponerte leiligheten når du ikke var der?

– Ja, jeg har vært åpen med dem om at mine foreldre hadde tilgang til og muligheten til å oppholde seg i leiligheten når vi ikke var der. Men også at de i hovedsak oppholdt seg andre steder, altså sin hytte på Jæren og bolig i Spania, i perioden vi leide leiligheten.

I 2020 er det ikke lov å reise ut av landet. En periode er det også forbudt å reise til hytta. Hvor oppholdt foreldrene dine seg da?

– Under hytteforbudet, som var kortvarig, oppholdt de seg i leiligheten.

Var leiligheten disponibel for deg da?

– Ja, det var vår leilighet. Hadde vi hatt et behov for å være hjemme på dette tidspunktet, måtte foreldrene mine i så fall ha funnet et annet sted å være. Det er ikke mulig for min familie og mine foreldre å oppholde seg i leiligheten samtidig. Det er det ikke plass til, forklarer Bru.

NRK har vært i kontakt med foreldrene til Tina Bru. De sier at de ikke har bodd i leiligheten, men at de har oppholdt seg der i perioder.

Ektemannen annonserte flytting på Facebook

Tina Bru og ektemannen flyttet inn i leiligheten på Storhaug i oktober 2018. Samtidig startet Brus foreldrepermisjon. Den varte frem til juni 2019. Bru forteller til NRK at de bodde i leiligheten hele denne perioden.

Leiligheten på Storhaug tilhører et sameie med en egen gruppe på Facebook.
Denne gruppen har NRK fått tilgang til.

Samme måned som Bru og ektemannen flyttet inn, ble det lagt ut en forespørsel i gruppen. Innlegget er skrevet av Tina Brus ektemann. Han ville leie en parkeringsplass i ett år, ut oktober 2019.

I sameiets facebook-gruppe, spør Tina Brus ektemann om å få leie en parkeringsplass. Den trenger han i ett år.

Ektemannen til Bru ønsket å leie parkeringsplass i ett år. Grafikk etter Facebook.

Foto: Eirik Kirkeaune

Tina Bru og ektemannen publiserte flere innlegg og kommentarer i gruppen dette året.

Frem til september 2019.

Da publiserte Brus ektemann et innlegg på sin private Facebook-profil.

Sammen med et bilde av en fullpakket bil, skriver han:
«Da er alt pakket og klart. Vi flytter nå tilbake igjen til Oslo og gleder oss til alt som venter der :)».

Grafikk etter Facebook til TB-saken

Ektemannen til Bru skriver at de flytter til Oslo. Grafikk etter Facebook.

Grafikk: Eirik Kirkaune / NRK

– Det er ikke så rart. Jeg tok med mann og barn til Oslo fordi Stortinget åpnet igjen, sier Tina Bru.

Hun poengterer at mannens formulering blir feil, ettersom familien aldri meldte flytting til Oslo.

– Vi skulle jo være her, jeg skulle jobbe. Sønnen min gikk i barnehage som Stortinget har avtale med. Det er jo ikke hemmelig, påpeker hun.

2020

I januar 2020 ble Tina Bru forfremmet til olje- og energiminister av Erna Solberg. Noen måneder senere brøt pandemien ut. Nasjonale restriksjoner begrenset reisemulighetene i lang tid.

– Jeg var der mye mindre i løpet av 2020 fordi jeg ble statsråd, også stengte landet 12. mars. Jeg fikk ikke lov til å reise, sier Bru.

Dette året bodde hun sammen med ektemann og barn i pendlerboligen på Gimle.

I søknaden om pendlerbolig oppga Bru at hun fortsatt disponerte en bolig på hjemstedet. Hun krysset av på at boligen ikke var utleid, og at hun hadde utgifter knyttet til den.

Dermed fikk hun og familien bo i pendlerboligen skattefritt.

Reiseregningene

Statsråder med pendlerstatus har rett til én betalt hjemreise i uken. I tillegg dekkes alle tjenestereiser. Dette er reiser som må gjennomføres på grunn av jobb.

NRK har sett på reisene til Tina Bru fra tiden hun var statsråd. Det er hennes tidligere arbeidsplass, Olje- og energidepartementet som har gitt innsyn i disse.

I løpet av koronaåret 2020 reiste Bru til Stavanger 14 ganger.

Åtte av de 14 reisene er såkalte tjenestereiser, altså reiser som skyldes jobb.
På disse reisene bodde hun i leiligheten på Storhaug 3 ganger. To reiser var dagsreiser. De resterende tre jobbreisene tilbrakte hun på hotell i Stavanger sentrum.

Hotellovernattingene skyldes partiarrangementer som krever tilstedeværelse på kveld- og nattetid, forklarer Bru.

I tillegg til de åtte tjenestereisene hadde Tina Bru fem opphold i leiligheten. Dette var reiser som ikke knyttes til jobb.

Hun reiste til Stavanger i starten av juli for ferie og returnerte til Oslo i slutten av måneden. Julehøytiden ble også tilbrakt i Stavanger.

De tre siste hjemreisene er helgeturer i slutten av mai, slutten av november og starten av desember.

Faren skrev at han bodde i leiligheten

Hjemme i Stavanger samme år, fortsatte aktiviteten i sameiets Facebook-gruppe.

NRK har funnet en rekke innlegg og kommentarer fra 2020, skrevet av storfamilien Bru.
Én kommentar er skrevet av Tina Bru selv.

Resten er skrevet av statsrådens foreldre.

I 2020 publiserte foreldrene innlegg og kommentarer i januar, februar, mars, april, juni, september, oktober og desember.

De irriterte seg over naboer som røykte på balkongen. Skrev flere innlegg om problemer med TV- og internettsignaler. Ville ha hjelp til å fikse ringeklokka som ikke hadde fungert på flere dager. Informerte om feil med inngangsdøra. Ba om nytt filter til ventilasjonen.

– Her har foreldrene dine publisert en rekke innlegg og kommentarer som tyder på at de bor der.

– Ok?

I en av kommentarene, skrev faren til Tina Bru at han «bor i leilighet 14G». Samme leilighet som Bru og ektemannen oppga som sitt hjemsted.

Grafikk etter Facebook til TB-saken

«Jeg bor i 14G» skrev faren til Tina Bru. Grafikk etter Facebook.

Grafikk: Eirik Kirkaune / NRK

– Faren din skriver rett ut at han bor der?

– De har jo disponert leiligheten når vi ikke har vært der, sier Bru.

Skatteekspert:– Oppfyller trolig ikke vilkårene for pendlerstatus

– Faktum i saken kan tyde på at foreldrene reelt sett har bodd i leiligheten. Da er det tvilsomt at Tina Bru og familien faktisk har hatt full tilgang til leiligheten og disponert den som sin bolig, sier skatteekspert Eivind Furuseth.

Han har doktorgrad i skatterett og har sett på NRKs dokumentasjon.

– Det gjør at hun trolig ikke oppfyller vilkårene for pendlerstatus, som avgjør om hun skal få skattefri pendlerbolig, fortsetter han.

– Kan hun ha holdt seg innenfor regelverket?

– Da er dette en smart måte å utnytte reglene om skattefri bolig på. Hun har flyttet skattefordelen av å bo i pendlerboligen inn i storfamilien. Foreldrene slipper utgifter, Bru får skattefri pendlerbolig.

– Hun er i beste fall på kanten av regelverket, sier han.

KRITISK: Skatteekspert Eivind Furuseth mener mye tyder på at Bru ikke oppfylte kravene for å få skattefri pendlerbolig i Oslo.

KRITISK: Skatteekspert Eivind Furuseth mener mye tyder på at Bru ikke oppfylte kravene for å få skattefri pendlerbolig i Oslo.

Foto: WILLIAM JOBLING / NRK

Professor: – Politikerens familie berikes

– Dette er ikke i samsvar med formålet bak disse reglene, sier den pensjonerte jusprofessoren Arvid Aage Skaar til NRK.

Hvis en politiker har skattefri pendlerbolig i Oslo, dekker alle kostnadene ved foreldrenes bolig på hjemstedet med et betydelig beløp. Benytter leiligheten få ganger i løpet av året, mens foreldrene flytter på hytta. Da er den økonomiske realiteten at politikerens familie berikes ved hjelp av pendlerboligordningen.

Hvis Skatteetaten kommer til at dette er i samsvar med sin praksis, bør reglene endres, avslutter han.

PROFESSOR EMERITUS: Arvid Aage Skaar, pensjonert professor ved Universitetet i Oslo.

PROFESSOR EMERITUS: Arvid Aage Skaar, pensjonert professor ved Universitetet i Oslo.

Foto: William Jobling / NRK

Uttalelse fra Tina Brus juridiske rådgiver

Advokat Torbjørn Stokke i Advokatfirmaet Brækhus er Brus juridiske rådgiver. Via Høyres pressesjef, Cato Husabø Fossen, uttaler han dette:

– Tina Bru har hatt en omfattende dialog med skattekontoret og har lagt frem alle relevante opplysninger. I Brus sak så dreier skattesaken seg utelukkende om hvorvidt hun har hatt merkostnader. Vi er trygge på at skattekontoret også vil komme til at dette er oppfylt.

For stortingsrepresentanter og medlemmer av regjeringen, vil vurderingen av om pendlervilkåret er oppfylt kun være avhengig av at representanten disponerer en bolig i det distriktet vedkommende bodde når han/hun tiltrådte. Dersom representanten disponerer en bolig så er pendlervilkåret oppfylt. Bru har leid bolig av sine foreldre og det har ikke vært noen form for begrensning i hennes disposisjonsrett over denne boligen i leieperioden. Dette er i seg selv nok til å konkludere med at vilkåret er oppfylt.

AKTUELT NÅ