Hopp til innhold

Terrorplanleggingssaken skal behandles i Høyesterett

Terrorsaken der Davud, Bujak og Jakobsen stod tiltalt for å ha planlagt terror mot avisa Jyllands-Posten og tegneren Kurt Westergaard skal behandles av Høyesterett.

F.v.: David Jakobsen, Shawan Sadek Saeed Bujak og Mikael Davud

TRE TILTALTE: Mikael Davud, Shawan Sadek Saeed Bujak og David Jakobsen skal alle igjen i retten i terrorplanleggingssaken.

Foto: Karl Gundersen (rettstegning)

Det avgjorde Høyestretts ankeutvalg i sitt møte på tirsdag.

Vitneboksen

Vitneboksen der Mikael Davud forklarte seg i Oslo tingrett.

Foto: Øyvind Bye Skille

I både tingretten og lagmannsretten ble Mikael Davud og Shawan Sadek Saeed Bujak dømt for terrorplanlegging. David Jakobsen ble frifunnet for terrorplanlegging, men likevel dømt til fire måneders fengsel etter å ha hjulpet Davud med å anskaffe og oppbevare hydrogenperoksid, som kan brukes til å fremstille sprengstoff.

Alle de tre tiltalte anket dommen fra lagmannsretten. Det sammen gjorde påtalemyndigheten.

LES: Norges første terrorplanleggingsdom

Nå er det klart at Norges første sak ført for retten om planlegging av terror skal behandles av den øverste domstolen her i landet.

«Høyesteretts ankeutvalg tillater fremmet ankene fra Davud, Jakobsen og påtalemyndigheten. I tillegg tillates Bujaks anke fremmet for så vidt gjelder lovanvendelsen», skriver ankeutvlaget i sin beslutning.

BAKGRUNN: Disse er tiltalt for å ha planlagt terrorangrep mot Jyllandsposten

Aktor: – Danmark gir mye strengere straffer

Geir Evanger

SE TIL DANMARK: Statsadvokat Geir Evanger håper Høyesterett også kan se til andre land når de setter straffenivået.

Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

Statsadvokat Geir Evanger har ført saken både i tingretten og lagmannsretten. Han er positiv til at saken nå skal helt opp til Høyesterett som første terrorplanleggingssak i Norge.

– Det har sine klare fordeler at sakene går helt til topps. Da vil det ikke lenger herske tvil om hverken lovanvendelse eller straffeutmåling. Vi vil nå få et fasitsvar som vil være veldig fint å ha med videre, sier Evanger til NRK.

Påtalemyndigheten har anket lengden på fengselsstraffene for hovedmannen Davud og hjelperen Bujak.

Statsadvokat Evanger er bekymret for at straffene som er gitt i både tingrett og lagmannsrett er for korte internasjonalt.

– Vi mener at straffenivået ligger for lavt. Den mer internasjonale dimensjonen har kommet litt for dårlig fram i dommene så langt. Så vi håper at man kan se litt mer til andre land, sier han som førte saken i de to rettsinstansene.

PST og påtalemyndigheten har forsøkt å bevise at hovedmannen Mikael Davud hadde kontakt med andre med samme onde hensikter i flere land – inkludert Al Qaida. Sammenlignet med andre land føler Evanger at dommene i denne saken er for kort i forhold til hva som er bevist gjort.

– Blant annet ligger Danmark langt over oss. Det er fra vår side ikke noen grunn til at det skal være så stor forskjell, sier Evanger.

Anket både lovanvendelse og lengde på fengselsstraff

Alle de tre tiltalte anket dommen til lagmannsretten, men vant ikke fram med krav om frifinnelse.

LES: Terrordømte funnet skyldige i lagmannsretten

Borgarting lagmannsrett skjerpet straffen for terrorplanlegging til åtte år for Mikael Davud og senket den med et halvt år for Shawan Bujak.

De to er dømt for å ha planlagt terrorangrep på danske Jyllands-Posten og tegneren Kurt Westergaard. David Jacobsen ble i motsetning til i tingretten også funnet skyldig i terrorplanlegging av juryen da saken var oppe i lagsmannsretten – men beslutningen ble satt til side av fagdommerne.

Ingen virket dog å være fornøyde med dommen fra lagmannsretten.

Påtalemyndigheten anket dommen til Høyesterett med ønske om strengere straffer for Bujak og Davud.

Davud anket også. Han mente straffen var for streng, og sammen med forsvarerne så han lovanvendelsen som feilaktig.

Shawan Bujak fikk redusert straffen sin med ett år i lagmansretten siden han valgte å innrømme mye under hovedforhandlingen i tingretten. Han anket dermed ikke lengden på fengselsstraffen til Høyesterett, men forsøker likevel å bli frifunnet ved å anke lovanvendelse og saksbehandling.

David Jacobsen har også via sine forsvarere anket lovanvendelse.

Alle ankene tillates av Høyesteretts ankeutvalg, med unntak av Bujaks anke av saksbehandlingen.

Statsadvokat Geir Evanger og påtalemyndigheten tror det vil ta noe tid før saken kommer opp til behandling, og anslår at det tidligst kan skje i mars.

Davuds forsvarer: – Viktig med prinsippiell grense for hva som er terror

Da NRK ringer til forsvareren for Mikael Davud som retten anså som hovedmannen bak terrorplanene er forsvarerne akkurat i ferd med å varsle sin klient om avgjørelsen.

Arild Humlen og Carl Konow Rieber-Mohn

SETT EN GRENSE: Forsvarer Arild Humlen håper Høyesterett kan sette en grense for hva som regnes som terrorhandlinger.

Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

Arild Humlen har for Davud anket både lovanvendelse og lengde på fengselsstraffen.

Konfrontert med statsadvokatens uttalelser om for lav straff sammenlignet med blant annet Danmark reagerer han tydelig.

– Jeg mener at den straffen som er satt for Davuds vedkommende i denne saken er helt ute av proposjoner i forhold til typen handlinger han er dømt for. Uansett om det er terrorhandlinger eller ikke må saken ligge i nedre sjikt av straffelengde. Derfor mener jeg det er et misforhold i denne saken, sier Humlen til NRK.

Han er også som påtalemyndigheten fornøyd med at Høyesterett vil behandle saken, både når det gjelder straffeutmåling og lovanvdendelse.

Forsvarerne til Davud er veldig opptatt av at vår øverste domstol nå må sette en grense for hvordan lovparagrafene kan brukes for første gang.

– Saken vil være av svært prinsipiell betydning. Det er viktig at Høyesterett gir en første autorativ gjennomgang av hvilke handlinger som kan falle under terrorbestemmelsen, sier Humlen.

De mener at det Davud er dømt for å ha planlagt ikke nødvendigvis er terrorhandlinger. Etter den norske straffeloven er det til vanlig ikke mulig å bli dømt for å ha planlagt en straffbar handling – unntaket er terror.

Derfor mener Humlen at det blir svært viktig å få satt en grense. Han mener sågar dette vil kunne påvirke debatten om å ytterligere utvide terrorbestemmelsene.

– Jeg mener også at Høyesterett bør gjøre dette i et storkammer-format. For dette er en så viktig sak, sier han og henviser til at det da vil være flere dommere med hele ti stykker som er med på å vurdere saken.

Retten mente de planla terroren nøye

Oslo tingrett sa i sin 67 sider lange dom at delegger spesiell vekt på den omfattende planleggingen, og omfanget det ville resultert i.

– Retten finner ikke tvil om at Davud tok initiativet, og at han også var hovedmannen. Han skulle selv stå for gjennomføring av terrorattentatet, sa tingrettsdommer Oddmund Svarteberg da han leste opp dommen.

LES: Innrømmer kontakt med Al Qaida

Retten mener Davud hadde et «sterkt forsett», og mener forberedelsene bar preg av profesjonalitet.

Davud hevdet han skulle bombe den kinesiske ambassaden i Oslo, mens Bujak har forklart at målet var Jyllands-Posten og karikaturtegneren Kurt Westergaard.

Sistnevnte får en mildere straff ettersom han trolig ikke visste om forbindelsen til Al Qaida, og fordi han ga en uforbeholden tilståelse.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger