Hopp til innhold

Terrordømte funnet skyldige i lagmannsretten

To av de tiltalte i den såkalte terrorplanleggingssaken ble torsdag funnet skyldige av Borgarting lagmannsrett.

Dom i terrorplanleggingssaken

FUNNET SKYLDIG PÅ NYTT: Terrordømte Shawan Sadek Saeed Bujak med sine forsvarere Arvid Sjødin og Brynjar Meling i forbindelse med dommen i Oslo tingrett i februar. Torsdag denne uken faller dom i ankesaken i Borgarting lagmannsrett.

Foto: Scanpix/Reuters

Mikael Davud og Shawan Sadek Saeed Bujak ble dømt til henholdsvis syv og tre og et halvt års fengsel i Oslo tingrett i februar for planleggingen av angrep mot Jyllandsposten og tegneren Kurt Westergaard.

Terrorsiktede David Jakobsen løslates

FRIFUNNET: David Jakobsens sak må opp i Borgarting lagmannsrett på nytt fordi juryen og fagdommerne er uenige om skyldspørsmålet. Jakobsen ble frifunnet i Oslo tingrett.

Foto: NRK

Den tredje av de siktede, David Jakobsen, ble frifunnet i tingretten for terrorplanlegging, men frifinnelsen ble anket av statsadvokaten.

Torsdag bekreftet Borgarting lagmannsrett skyldsspørsmålet for både Bujak og David.

Juryen mener at også Jakobsen er skyldig i planlegging av terror, men denne delen av kjennelsen ble satt til side av fagdommerne i Borgarting.

I likhet med tingretten mener de at Jakobsen må frikjennes på dette punktet.

Varsler anke til Høyesterett

Carl Konow Rieber-Mohn

Carl Konow Rieber-Mohn.

Foto: Berit Roald / Scanpix

Davuds forsvarer, Carl Konow Rieber-Mohn, sier til NRK at saken trolig vil bli anket til Høyesterett.

– Dommen vil nok komme i løpet av oktober en gang, og vi vil vurdere hva vi vil gjøre da. Mest sannsynlig vil det komme en anke til Høyesterett, hvor vi både vil prøve bevisbedømmelsen og rettsanvendelsen, og muligens straffeutmålingen, sier Rieber-Mohn.

Rieber-Mohn forteller at Davud er skuffet over juryens kjennelse.

– Han er nok skuffet, selv om han ikke har gitt noe veldig synlig uttrykk for det. Han er en nokså stoisk person, men ga uttrykk for at han følte at dette ikke bare var et nederlag for ham, men for uigurer generelt, sier han.

Anbefaler anke

Brynjar Meling

Brynjar Meling.

Foto: Øijord, Thomas Winje / SCANPIX

Bujaks forsvarer, Brynjar Meling, er uenig i lovforståelsen.

– Vi som forsvarere er sterkt uenige i forståelsen av at man skal dømmes for forbund når man har blitt lurt av noen til å levere utstyr og oppbevare utstyr for andre, sier Meling til NRK.

Han vil anbefale Bujak å anke saken til Høyesterett.

– Det som er spesielt er jo at vi har forberedt en sak i to år basert på forarbeidene og hvordan de skal forstås, og at et forbund skal bygge på en avtale som er alvorlig ment. Når det ble satt en strek over det med en setning fra en dommer i en rettsbelæring, mener vi at dette er noe som skal prøves i Høyesterett, sier han.

Terrordommen fra februar mot Bujak og Davud er første gang noen blir dømt for terrorplanlegging i Norge.

I tillegg ble alle tre dømt for kjøp av hydrogenperoksid, et stoff som kan brukes til å lage bomber.

AKTUELT NÅ