Hopp til innhold

Nederlag for terrorplanleggere i Høyesterett

Terrorplanleggerne vant ikke fram i Høyesterett. Anken ble forkastet og dommen for terrorplanlegging og å ha skaffet ingredienser til en bombe fra lagmannsretten blir derfor stående.

Høyesterett behandler terrorplanleggingssaken

Både aktor og forsvarerne som møtte i Høyesterett mente det var prinsipielt viktige forhold ved den første terrorsaken som når Høyesterett da saken ble behandlet. Nå er ankene forkastet.

Foto: Olav Døvik / NRK

I mai var saken mot Mikael Davud, Shawan Sadek Saeed Bujak og David Jakobsen oppe i Høyesterett.

I både tingretten og lagmannsretten ble Mikael Davud og Shawan Sadek Saeed Bujak dømt for terrorplanlegging. David Jakobsen ble frifunnet for terrorplanlegging, men likevel dømt til fire måneders fengsel etter å ha hjulpet Davud med å anskaffe og oppbevare hydrogenperoksid, som kan brukes til å fremstille sprengstoff.

Høyesterett har forkastet alle ankene i terrorplanleggingssaken. Det betyr at dommen fra lagmannsretten der Mikael Davud og Shawan Bujak ble dømt til henholdsvis 8 år og 3 års fengsel for å ha planlagt et terrorangrep mot det danske avishuset Jyllands-Posten blir stående.

René Ibsen

Forsvarer for David Jakobsen, René Ibsen.

Foto: Bendiksby, Terje / SCANPIX

– Dommen sier at lagmannsrettens dom i saken var korrekt både i lovanvendelse og i straffeutmåling. I realiteten innebærer det at samtlige anker ble forkastet, sier forsvarer for David Jakobsen, René Ibsen til NRK.

Et unntak er at seks måneder av Bujaks straff gjøres betinget av hensyn til barna hans. Bujak er derfor løslatt, og må ikke inn igjen i fengsel etter denne rettsrunden.

Fra selve dommen i Høyesterett:

For Shawan Sadek Saeed Bujak gjøres den endring i lagmannsrettens dom at 6 – seks – måneder av fengselsstraffen gjøres betinget med en prøvetid på 2 – to – år, jf. straffeloven §§ 52–54. Den ubetingete delen anses i sin helhet sonet ved utholdt varetekt.

For øvrig forkastes ankene.

Høyesteretts dom i terrorplanleggingssaken den 31. mai 2013

Anken fra statsadvokaten på straffeutmålingen ble også avvist og det samme ble anken på saksbehandlingsfeil fra David Jakobsen.

Forsvareren mener at dommen fra Høyesterett er viktig siden dette var første gang en terrorsak gikk til den øverste rettsinstansen.

– Denne dommen vil bli retningsgivende for alle kommende saker på hvordan terrorbestemmelsene skal forstås. Det er kommet en rekke avklaringer i Høyesterett, og i tillegg var også lagmannsrettens dom veldig grundig. Så de to dommene vil dannet et solid grunnlag for tolkninger i andre saker, sier Ibsen.

F.v.: David Jakobsen, Shawan Sadek Saeed Bujak og Mikael Davud

F.v.: David Jakobsen, Shawan Sadek Saeed Bujak og Mikael Davud under behandlingen i Oslo tingrett.

Foto: Karl Gundersen (rettstegning)

Ba om lenger straff med henvisning til ny lov

Både de tre dømte og påtalemyndigheten anket dommen fra lagmannsretten videre til Høyesterett. Påtalemyndigheten anket dommen til Høyesterett med ønske om strengere straffer for Bujak og Davud.

Statsadvokat Geir Evanger

Statsadvokat Geir Evanger

Foto: NRK

I prosedyren tok aktoratet opp den nye terrorloven som er kommet etter terrorplanleggingssaken, og sammenlignet straffenivået med andre land som Danmark.

– Vi mener Davud burde få elleve år og Bujak fem år, sa statsadvokat Geir Evanger.

Les også: Aktor krever høyere straff i terrorplanleggingssaken

Han varsler at påtalemyndigheten vil trekke inn signalene som er kommet fra regjeringen i sin prosedyre.

Carl Konow Rieber-Mohn

Forsvarer Carl Konow Rieber-Mohn

Foto: Solum, Stian Lysberg / SCANPIX

– Det er jo interessant at regjeringen nå blant annet viser til dansk rettspraksis og ser for seg et mulig straffenivå i fremtiden. Det er klart at vi vil berøre akkurat de uttalelsene i vår prosedyre for Høyesterett, sa statsadvokat Geir Evanger til NRK.

Forsvarerne reagerte dog på at nye lover som ikke gjelder i denne saken ble trukket frem.

Carl Konow Rieber-Mohn, som forsvarer Mikael Davud, avviste at regjeringens planer om ny terrorlovgivning er relevant under behandlingen i Høyesterett.

– Jeg mener at nye forslag som kommer nå i ettertid ikke får noen betydning for denne saken, sa forsvareren til NRK.

Les også: Terrorplanleggingssaken skal behandles i Høyesterett

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger