Hopp til innhold

Krever høyere straff i terrorplanleggingssaken

Påtalemyndigheten ønsker strengere straff for terrorplanleggingsdømte Mikael Davud og Shawan Bujak, og vil vise til regjeringens planer om å skjerpe terrorlovene under behandlingen i Høyesterett.

Statsadvokat Geir Evanger

Statsadvokat Geir Evanger vil vise til regjeringens signaler om strengere terrorlovgivning under behandlingen av terrorplanleggingssaken i Høyesterett.

Foto: NRK

Mandag startet behandlingen av terrorplanleggingssaken i Høyesterett. Retten skal ta stilling til om loven er blitt anvendt riktig i lagmannsretten, og om straffeutmålingen er riktig.

Høyesterett behandler terrorplanleggingssaken

Høyesterett startet mandag ankebehandlingen av terrorplanleggingssaken.

Foto: Olav Døvik / NRK

– Dette er den første terrorsaken som har gått helt opp til Høyesterett, og det er viktig å få Høyesteretts vurdering av blant annet lovanvendelse og straffeutmåling. Vi har anket fordi vi mener at straffen er for lav, og ønsker en avklaring på hva straffenivået for denne typen handlinger skal være, sier statsadvokat Geir Evanger til NRK.

Behandlingen starter kun en uke etter at regjeringen lanserte sine planer om å skjerpe terrorlovene, blant annet ved å heve straffenivået.

Justisminister Grete Faremo varslet at grov terror skal kunne straffes med 30 år i fengsel, og at det skal bli lettere å utvise personer som truer Norges sikkerhet.

Viser til ny terrorlov

De siktede i terrorplanleggingssaken, Mikael Davud, Shawan Sadek Saeed Bujak og David Jakobsen, er dømt til henholdsvis åtte år, tre år og fire måneders fengsel i lagmannsretten.

– Vi mener Davud burde få elleve år og Bujak fem år, sier statsadvokat Geir Evanger.

Han varsler at påtalemyndigheten vil trekke inn signalene som er kommet fra regjeringen i sin prosedyre.

– Det er jo interessant at regjeringen nå blant annet viser til dansk rettspraksis og ser for seg et mulig straffenivå i fremtiden. Det er klart at vi vil berøre akkurat de uttalelsene i vår prosedyre for Høyesterett, sier statsadvokat Geir Evanger til NRK.

Dømt for planlegging

Statsadvokaten har tidligere vist til nettopp Danmark, og uttrykt bekymring over at tingretten og lagmannsretten har lagt seg på et lavere straffenivå enn det som er vanlig i nabolandet.

Davud og Bujak ble dømt for å ha planlagt terror mot den danske avisen Jyllands-Posten.

Jakobsen ble frifunnet for terrorplanlegging, men ble dømt for å ha hjulpet Davud med å anskaffe og oppbevare hydrogenperoksid, som kan brukes til å fremstille sprengstoff.

Alle de tre tiltalte anket dommen fra lagmannsretten. Det samme gjorde påtalemyndigheten.

F.v.: David Jakobsen, Shawan Sadek Saeed Bujak og Mikael Davud

F.v.: Mikael Davud, Shawan Sadek Saeed Bujak og David Jakobsen under behandlingen av terrorplanleggingssaken i lagmannsretten.

Foto: Karl Gundersen / Tegning:

– Ingen betydning

Carl Konow Rieber-Mohn

Advokat Carl Konow Rieber-Mohn.

Foto: Solum, Stian Lysberg / SCANPIX

Carl Konow Rieber-Mohn, som forsvarer Mikael Davud, avviser at regjeringens planer om ny terrorlovgivning er relevant under behandlingen i Høyesterett.

– Jeg mener at nye forslag som kommer nå i ettertid ikke får noen betydning for denne saken, sier forsvareren til NRK.

Han kommer ikke til å legge like stor vekt på vurderingen av straffenivået i sin prosedyre.

– Høyesterett får vurdere om de straffene som lagmannsretten har ilagt er riktige eller om de er for strenge eller for lave. Det er et sekundært tema for oss, sier han.

Ønsker avklaring

Forsvarerne mener at det ikke foreligger noe terrorforbund mellom Davud og Bujak fordi de to dømte har uttrykt forskjellig oppfatning av hva som var målet.

Konow Rieber-Mohn mener det er viktig å få en avklaring i Høyesterett på hva som skal forstås med et «terrorforbund».

– Lovgivningen på dette feltet kom på mange måter i stand etter initiativ fra FN, og det ligger følgelig nokså lite materiale til grunn for hvordan loven skal forstås. Det åpner for at Høyesterett må fylle de hullene som er, og bestemme hvordan dette med terrorforbund egentlig skal forstås i norsk rett, sier han.

Blir endret

Med dagens lovverk kan man kun straffes etter terrorparagrafen dersom man har inngått et såkalt terrorforbund med flere, og ikke som en enkeltperson som planla for seg selv.

I regjeringens planer for ny terrorlov går man inn for å fjerne nettopp dette kravet.

– Vi fanger nå opp soloterrorisme. Vi har som land dessverre erfart hvor mye skade én person kan gjøre på meget kort tid, sa justisminister Grete Faremo under presentasjonen av lovendringene forrige tirsdag.

Det er satt av halvannen til to dager til behandlingen av terrorplanleggingssaken i Høyesterett. En avgjørelse vil foreligge om to til tre uker.

Advokat Geir Jøsendal møter for Bujak og René Ibsen for Jakobsen.

David Jakobsen ble frifunnet for å ha vært med på å planlegge terror, men anket likevel til Høyesterett.

– Han ble dømt for å ha skaffet ingredienser til sprengstoff, noe hovedmannen Mikael Davud ble frifunnet for. Vi mener derfor at det er feil lovanvendelse når han er blitt dømt for det, sier Jakobsens forsvarer René Ibsen til NRK.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger