Hopp til innhold

Tar utgangspunkt i at varslene mot Thorkildsen er riktige

Varslere mener byråd Inga Marte Thorkildsen krenker, skremmer og ydmyker ledere i Oslo-skolen. Byrådsleder Raymond Johansen sier han tar utgangspunkt i at det varslerne forteller er riktig.

Raymond Johansen om varslene mot byråd Inga Marte Thorkildsen.

BETENT SAK: Raymond Johansen forklarer hvordan han skal jobbe med varslene mot Inga Marte Thorkildsen.

Byrådslederen møtte onsdag i Politisk Kvarter for å svare på spørsmål om den svært betente striden mellom skolebyråden og utdanningsetaten.

NRK omtalte i går det andre varselet mot byråden på under en uke.

I det første varselet beskrives Thorkildsen i svært uheldige ordelag. Ifølge Aftenposten står det i varselet blant annet at «Dette manifesterer seg i utilbørlig oppførsel der byråden roper høyt og skriker til enkelte medarbeidere, gestikulerer vilt, gråter og mistenkeliggjør tilstedeværende.»

På spørsmål om Johansen stiller seg på samme måte som Støre gjorde i varslersakene mot Trond Giske, svarer byrådslederen.

– Selvfølgelig. Utgangspunktet må være at det varslerne forteller er riktig. Og så skal vi hente inn informasjon og kunnskap sånn at jeg er i stand til å fatte kloke beslutninger i en delikat og vanskelig sak, sier Johansen.

– Hvis beskrivelsene i varselet er sanne, er det en byråd som er skikket til jobben?

– Det er viktig å ta alle disse varslene på alvor. Samtidig må vi ha en grundig informasjonsinnhenting for å få belyst denne saken, sier Johansen.

Inga Marte Thorkildsen har sagt at hun ikke vil kommentere varslene, og hun ønsket ikke å stille i Politisk Kvarter.

Politisk kommentator i NRK , Lars Nehru Sand, kommenterer striden rundt Oslos skolebyråd Inga Marte Thorkildsen.

MÅ HUN GÅ? Politisk kommentator i NRK, Lars Nehru Sand, kommenterer striden rundt Oslos skolebyråd Inga Marte Thorkildsen.

Maktkamp?

Det er ikke bare varsel om upassende lederstil som har kommet mot Thorkildsen. Hun er også anklaget for å kjøpe tjenester av gamle kollegaer og omgåelse av offentlighetsloven. Det siste har hun erkjent var en tabbe, men at det aldri var hensikten å omgå loven.

Johansen sier han sammen med kommuneadvokaten skal gå gjennom beskyldningene om brudd taushetsplikten, offentlighetsloven og loven om offentlig anskaffelser.

Anonyme kilder har hevdet varslene er del av en maktkamp.

«Et varsel er en effektiv måte å få stoppet en leder på,» skrev Magne Lerø i Ukeavisen Ledelse.

Unik sak

En politisk leder er ikke omfattet av Arbeidsmiljøloven. Likevel er det den som trekkes fram i det andre varselet, der hun anklages for en «gjengjeldelse i strid med arbeidsmiljølovens § 2 A-2».

Dette er upløyd mark. Det har aldri vært et varsel mot sittende byråd eller en person i statsforvaltningen så vidt jeg kjenner til, sier Johansen.

Byrådsleder i Oslo Raymond Johansen om varlsene mot byråd Inga Marte Thorkildsen.

– UPLØYD MARK: Oslos byrådsleder Raymond Johansen har fått en vanskelig sak på bordet.

Fortsatt tillit

Raymond Johansen sier fortsatt at han har full tillit til Thorkildsen. Fremskrittspartiet mener det da blir feil at byrådslederen skal ha ansvaret for å undersøke varslene. Johansen avviser dette.

– Det er jeg som har ansvaret for Inga Marte Thorkildsen. Jeg leder byrådet, og må uttrykke om jeg har tillit til henne eller ikke. Det blir derfor avgjørende for meg å følge opp varslene og hente inn informasjon.

Johansen sier han ikke tidligere har hørt lignende beskrivelser av Thorkildsens lederstil.

– Nei, det har jeg ikke hørt eller kjennskap til.

NRK sitter med et brev fra Manglerudhjemmet 12.09.2016 der byråden beskrives som uhøflig og aggressiv. Thorkildsen har stilt seg uforstående til kritikken.

Johansen påpeker at dette brevet ikke var å betrakte som noe varsel, og at han den gang fulgte opp med samtaler for å få flere versjoner av saken.

Konflikt med utdanningsetaten

Thorkildsen har erkjent at det har vært vanskelig å samarbeide med Utdanningsetaten.

– På generelt grunnlag kan jeg si at det over tid har vært et vanskelig samarbeidsforhold med Utdanningsetaten. Slik har det vært over flere år, også under tidligere politiske ledelse. Kommunikasjonen har til tider vært svært krevende, skrev hun i en e-post til NRK forrige uke.

Thorkildsen har siden desember 2017 vært byråd for oppvekst og kunnskap, noe som innebærer at hun er ansvarlig politisk leder for Oslo-skolen.

I forrige uke ble det kjent at personer i ledelsen av Utdanningsetaten i Oslo kommune hadde varslet om byrådens oppførsel med beskrivelser som «krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende og ydmykende».

Tirsdag ble det kjent at ledere i Utdanningsetaten i Oslo har sendt nok et varsel mot skolebyråden, der de reagerer på flere uttalelser Thorkildsen har kommet med i mediene etter deres første varsel 11. september. De mener at byråden har brutt mot arbeidsmiljølovens vern om gjengjeldelse.

Ledere i Utdanningsetaten har levert inn et nytt varsel mot skolebyråd i Oslo, Inga Marte Thorkildsen (SV)

POLITISK KVARTER: Byrådsleder Raymond Johansen svarer på spørsmål om varslingssaken mot Inga Marte Thorkildsen.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger