Sykehus gjør kuvending – nå får Finn kreftmedisin

– Endelig får jeg medisinen legen anbefaler, sier kreftpasient Finn Alsos. Først sa helsemyndighetene nei til å betale medisinen – fordi den var for kostbar.

Finn Alos

– Det er synd man må stå frem i media for å få den beste behandlingen, sier Finn Alsos, som har prostatakreft.

Foto: Line Tomter / NRK

– Kort tid etter at jeg fortalte historien min i NRK i juli, ringte de fra sykehuset, sier Finn Alsos, som har prostatakreft på sjuende året.

Ullevål Universitetssykehus har gjort helomvending, etter at Alsos i vår fikk beskjed om at medisinen hans, Jevtana, ikke lenger dekkes av helseforetaket Helse Sør-Øst.

– Sykehuset opplyste at de har gjort en ny vurdering, og nå får jeg likevel medisinen, forteller Alsos fornøyd.

– Måtte gå til media for å bli hørt

Han fikk denne uken en ny injeksjon med den livsforlengende og kostbare medisinen Jevtana. NRK treffer ham hjemme i huset på Kampen i Oslo, der han blar gjennom permer med syv års sykehistorie.

– Det er en heltidsjobb å være syk, sukker Alsos, som er lettet over at sykehuset ombestemte seg. Noen kur finnes ikke for hans prostatakreft, men legen mener Jevtana kan holde sykdommen i sjakk.

– Hvorfor ombestemte sykehuset seg?

– Jeg kan ikke forstå annet at det var fokuset i media som gjorde at sykehuset ombestemte seg. Det som er bekymringsfullt, er at andre som sikkert hadde hatt nytte av Jevtana, ikke får den, sier Alsos.

Det var i 2013 behandlende lege begynte å gi Alsos Jevtana. Det var da verdiene stupte. Medisinen fungerte godt. På vei til behandling i januar i år skled Alsos på isen, og måtte opereres, slik at kreftbehandlingen ble avbrutt.

I juni hadde verdiene steget drastisk, og legen ønsket å fortsette med cellegiften Jevtana, ettersom Alsos reagerte så bra på den medisinen. I mellomtiden hadde imidlertid Beslutningsforum for nye metoder, et råd der direktørene i de ulike helseforetakene sitter, bestemt at Jevtana ikke er kostnadseffektivt nok til at det offentlige skulle ta regningen.

Derfor fikk Alsos beskjed om at legen ikke kunne gi ham Jevtana, men i stedet et annet, langt billigere mediament, selv om pasienten reagerte godt på Jevtana.

– Vi gjorde en ny vurdering

Allerede da NRK laget sak om Alsos i juli, uttrykte sykehuset at det kunne bli akutelt å gjøre en ny vurdering av Alsos' tilfelle. Men i følge avdelingsoverlegen som tok avgjørelsen om likevel å tilby den kostbare medisinen, var det ikke media som fikk ham til å snu.

– Jeg fikk en henvendelse fra kreftlegen hans at Alsos synes det var urimelig at han ikke kunne fortsette med Jevtana som han hadde fått tidligere, noe jeg sa meg enig i, sier Reino Heikkilä, konstituert avdelingsleder ved Avdeling for kreftbehandling på Oslo- og Ullevål universitetssykehus, til NRK.

– Var det bakgrunn for at sykehuset snudde?

– Da så vi på saken på nytt, så vi at han hadde fått Jevtana tidligere. Da behandlingen ble avsluttet, så var det ikke fordi han ikke hadde effekt av preparatet, eller at han hadde bivirkninger. Vi mente derfor det var rimelig å la ham fortsette med Jevtana, fortsetter avdelingsleder Heikkilä.

– Er det andre enn Alsos som likevel får Jevtana, etter vedtaket fra helseforetakene om at den er for dyr å bruke?

– På vårt sykehus kjenner jeg ikke til andre enn Alsos.

Legemiddelverket slo i fjor fast at Jevtana ikke er en kostnadseffektiv medisin. For ett års behandling kan kostanden komme opp i cirka 800.000 kroner. I følge helseforetakene er ikke den dokumenterte nytten stor nok, sett i forhold til kostnader.


Du som er avdelingsleder, hvordan ser du på medisiner som Jevtana, som er veldig kostbare?

– Det er en stor utfordring, det er en av de mange utfordringene i helsevesenet der vi ser at mulighetene overgå det som ressursmessig er mulig å få til.
Innenfor kreftbehandling vil ofte dyre legemidler og vurderingen av det som er kostnadseffektivt være et av problemområdene vi må leve med, avslutter Heikkilä.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger