Svensk-norsk strid om grenseulven

Svenskene ble ikke hørt av norske myndigheter da de sa at grenseulven ikke bør skytes. – Uheldig, mener svenske Naturvårdsverket.

Ulv på Langedrag.

Rovviltnemndene har vedtatt å felle tre ulveflokker, inkludert en ulveflokk som er både på norsk og svensk side.

Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Rovviltnemnda i Norge ba om innspill fra Sverige før de fattet vedtak om å skyte en ulveflokk på grensa.

Svenske myndigheter protesterte, men det ble likevel vedtatt å felle ulveflokken.

– Norge har brukt Sverige som en unnskylding til å føre nettopp den politikken nemndene har ønsket. Dette er nok et eksempel på hvordan rovviltnemndene i Norge tøyer strikken år etter år, sier Ingrid Lomelde, miljøpolitisk leder i WWF Norge til NRK.

Lomelde mener det er underlig hvordan Norge kan gripe inn i andre lands ulveforvaltning.

Ingrid Lomelde

Ingrid Lomelde, miljøpolitisk leder i WWF Norge, mener Norge tøyer strikken.

Foto: Ivan Tostrup

– Spill for galleriet

Da rovviltnemnda før helgen vedtok å felle tre ulveflokker, inkludert Rømskogflokken som befinner seg på grensa til Sverige, protesterte svenskene.

Svenskene fikk muligheten til å komme med en uttalelse før Norge kom med vedtaket. Da sa de at de ikke ønsket at ulven skulle skytes.

– Svenskene har bedt oss om å la vær å skyte denne ulvefamilien på grensa. Vedtaket fra Norge ble utsatt fordi vi ventet på en uttalelse fra Sverige. Da vi fikk den og de ba oss om å la vær å skyte, fattet vi likevel vedtak om å skyte, sier Lomelde.

– Det virker som et spill for galleriet når man utsetter vedtakene, men senere ignorerer svenskene.

I Sverige har de bestemt at de trenger minst 300 ulver for å oppfylle kravene fra EU.

Det er derfor bestemt at svenskene ikke skal felle flere ulver fordi de allerede er nært minstemålet.

– Uheldig

– Det er uheldig for oss. Vi har sett at ulvepopulasjonen går nedover og har derfor ikke tillatt lisensjakt i Sverige. Nå blir det vanskeligere for oss å opprettholde bestanden, sier Jens Andersson, koordinator for rovdyrsaker i Naturvårdsverket.

Men rovviltnemnda i Norge mener likevel at ulven må skytes, og sier at flokken er nesten helt norsk.

– Det er nesten ingen registrering på at ulvefamilien har vært i Sverige. Jeg mener flokken er nesten helt norsk, sier Trygve Westgård (Ap), nestleder i rovviltnemnda region 4, som omfatter Oslo, Akershus og Østfold.

Trygve Westgård, Arbeiderpartiet Askim

Trygve Westgård (Ap), nestleder i rovviltnemnda region 4, som omfatter Oslo, Akershus og Østfold, mener grenseulven nesten er helt norsk.

Westgård kom med forslaget om å felle grenseflokken som kalles Rømskogflokken.

Han mener Rømskog har hatt en stor belastning med mye ulv i 15 år og at folk lar være å gå tur i skogen fordi de er redde.

17 ulver kan skytes

I forrige uke vedtok rovviltnemndene at det kan felles tre ulveflokker innenfor ulvesonen til vinteren. Dette gjelder to helnorske revir, i tillegg til Rømskogflokken, som har tilhold både på norsk og svensk side av grensa.

Vedtaket ble fattet med sju mot to stemmer, nemlig MDG og SV. Ifølge WWF Norge innebærer vedtaket at inntil 17 ulver kan skytes.

Registreringssesongen på ulv starter 1. oktober i Norge og Sverige. De aller fleste kullene blir først påvist når sporsnø legger seg på bakken på vinterstid.

Demonstranter for ulv

NOAH demonstrerte mot fellingsvedtaket forrige uke.

Foto: Vibecke Wold Haagensen / NRK

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger