På 20 år har aldri færre sau blitt drept på beite

Tallene for tap av sau på beite har ikke vært så lave siden 2000. Det viser ferske tall fra Miljødirektoratet.

Nysgjerrige sauer

LAVERE TAP: Under 600 sau er tatt av rovvilt så langt i år. På samme tid i fjor var 848 sau på beite drept.

Foto: Anders Fehn

– Det er veldig positivt at vi klarer å få ned tapstallene. Det viser at vi kan få ned tapene av beitedyr, samtidig som vi har rovdyr i Norge.

Det sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).

Nye tall fra Miljødirektoratet viser nemlig at det frem til 1. august i år er påvist det laveste tallet på rovviltskader siden 2000. Under 600 sau er tatt av rovvilt så langt i år.

Elvestuen mener det er flere årsaker til nedgangen.

Lam

TRYGGERE PÅ BEITE: Samlet er antall påviste rovviltskader på sau det laveste som noen gang er registrert i perioden fra 2000 til i dag.

Foto: Magnus Stokka / NRK

– I beiteprioriterte områder er det lav terskel for å ta ut rovdyr, samtidig som vi også har tydelige rovviltprioriterte områder. Vi har også gjort tilleggstiltak. Vi har økt budsjettene for å gjennomføre forebyggende tiltak. Vi støtter Statens naturoppsyn (SNO), slik at de kan bistå lokalt når det gis fellingstillatelse.

Elvestuen understreker at det er viktig å ta raske beslutninger der det er tap av beitedyr, slik at rovdyra kjapt kan tas ut.

Elvestuen påpeker at antall sau på beite har vært stabilt over flere år, med omlag 2 millioner dyr.

Uforutsigbar ulv

Det er særlig ulven som dreper mye sau. I 2017 tok ulven 434 sau, mens den i fjor tok 393 sau på beite.

Morten Kjørstad, Statens naturoppsyn

POSITIV UTVIKLING: I år er antallet ulveskader vesentlig redusert, med det laveste påviste tapet til ulv siden 2008. Det forteller direktør i SNO, Morten Kjørstad.

Foto: John Petter Reinertsen

– Ulven er uforutsigbar. De siste åra har vi hatt store tap påført av enkeltindivider i områder med mye sau. I år har ikke det skjedd, sier Morten Kjørstad, direktør i SNO.

Han understreker at tallene er foreløpige, og at de vil endre seg helt fram til sauen er sanket fra utmarksbeite. Dessuten blir ikke alle oppdaget og kan undersøkes av SNO.

– Vi vet at vi kan få en økning av tap utover høsten, da særlig fra bjørn og jerv. Det håper alle at ikke skjer.

Påviste rovviltskader på sau

År

Bjørn

Gaupe

Jerv

Kongeørn

Ukjent fredet rovvilt

Ulv

2000

457

274

143

167

32

210

2001

243

273

187

147

31

111

2002

296

203

124

97

24

309

2003

205

192

123

59

14

105

2004

293

202

127

94

29

384

2005

246

238

128

96

30

232

2006

402

248

170

104

33

52

2007

479

249

94

109

30

321

2008

332

291

73

100

27

73

2009

428

273

50

182

42

342

2010

401

220

83

164

25

173

2011

335

159

50

167

27

182

2012

245

124

57

172

26

213

2013

381

135

47

174

54

433

2014

103

136

119

121

24

308

2015

139

120

99

142

23

368

2016

238

93

54

87

23

185

2017

167

120

37

84

28

434

2018

253

91

21

73

17

393

2019

196

92

35

106

26

135

Store variasjoner

– Vi har tap i stort sett alle besetningene. Vi har besetninger som vi bare har måttet sanke inn. Vi har områder nå med både ulv og bjørn, sier Svein Kjetil Bjørnseth, leder i Sølendalen hamnelag i Rendalen.

135 sau er så langt i år drept av ulv, 39 av disse er i Bjørnseth sitt område.

Han tror de reduserte tapstallene kan forklares med at færre sauer er på beite.

– Det er logisk at tapa går ned, når vi har færre dyr på beite. Jeg tror ikke rovdyra har blitt snillere.

Sau drept på beite

STORE TAP I RENDALEN: Svein Kjetil Bjørnseth, leder i Sølendalen hamnelag i Rendalen, forteller at de også denne sommeren har hatt store tap.

Foto: Svein Kjetil Bjørnseth / Privat

Han forteller at mange sauebønder velger å gi seg.

– De som ønsker å fortsette må gjøre tiltak, som hjemmebeite eller flytte besetningene til andre områder. Men det er veldig trist at vi ikke kan bruke den store utmarksressursen vi har i Rendalen til matproduksjon, sier han.

Samtidig er han fornøyd med at flere rovdyr er tatt ut på snøen om våren.

– Det viser at det er veien å gå for å skåne beiteområdene i beitesesongen. Vi er veldig tilfreds med at det er tatt på alvor, sier Bjørnseth.