Hopp til innhold

SV: Regjeringen må gripe inn etter piskingen av Bayat

Karin Andersen (SV) mener regjeringen må sørge for at Leila Bayat kommer tilbake til Norge. Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug sier hun ikke kan gripe inn i enkeltsaker.

Kvinne som ble sendt ut fra Norge ble pisket da hun kom tilbake til hjemlandet.

VIDEO: Videoen viser hvordan Leila Bayat skal ha blitt pisket i Iran, etter at hun ble kastet ut fra Norge i mars i år.

Karin Andersen

KREVER HANDLING: Stortingsrepresentant Karin Andersen fra SV mener regjeringen må sørge for at Leila Bayat (36) får opphold i Norge.

Foto: NRK

Leila Bayat (36) søkte asyl i Norge, men ble sendt tilbake til Iran i mars. Nå forteller hun om piskingen hun ble utsatt for etter at hun kom tilbake til hjemlandet. De 80 piskeslagene skal være en dom for å ha drukket alkohol. En dom UNE mente var falsk.

Videobilder som først ble vist på TV2 og som NRK nå gjengir viser ryggen hennes som skal vise merker etter piskeslagene.

– Jeg er forferdet, men dessverre ikke overrasket, sier SVs stortingsrepresentant Karin Andersen, som var kjent med saken før utsendelsen.

Nå krever hun umiddelbar handling fra regjeringen.

– Her har Norge sendt en kvinne tilbake igjen til pisking, som er tortur og som i asylretten gir grunnlag for beskyttelse. Det var dette hun selv fryktet, og nå har det skjedd. Regjeringen må gjøre endringer slik at de kan garantere at vi ikke sender asylsøkere tilbake til tortur. Hvis vi gjør det, bryter vi folkeretten, poengterer Andersen.

Listhaug: Kan ikke avgjøre enkeltsaker

Selv om det er Utlendingsdirektoratet (UDI) og Utlendingsnemnda (UNE) som har vurdert saken, mener hun regjeringen kan gripe inn.

– De har fått med seg stortingsflertallet på at de har instruksjonsmyndighet også overfor UNE, sier Andersen.

Sylvi Listhaug

VIL UNDERSØKE: Sylvi Listhaug sier utlendingsmyndighetene undersøker hva som har skjedd med Bayat.

Foto: NRK

Sylvi Listhaug sier i et skriftlig svar til NRK at hun ikke kan gripe inn i enkeltsaker:

Kjell Ingolf Ropstad på valgvaken

REAGERER: Kjell Ingolf Ropstad (KrF) sier det er mye som tyder på at norske myndigheter har begått en alvorlig feil.

Foto: NRK

– Jeg forstår at denne saken vekker reaksjoner hos folk, det gjør den også hos meg. Jeg skjønner også at folk flest ønsker å vite hva som har skjedd. Utlendingsnemnda (UNE) har informert departementet om at de nå undersøker hva som har skjedd og hvorfor det har skjedd. Det er helt nødvendig å komme til bunns i dette.

– Jeg må likevel minne representanten Andersen om at Stortinget har bestemt at statsråden ikke skal blande seg inn i eller instruere i enkeltsaker så fremt de ikke har innvirkning på utenrikspolitiske hensyn eller utgjør en trussel mot den nasjonale sikkerheten.

UNE svarer til NRK at de nå undersøker saken.

– Vi kan bekrefte at hun i Norge la fram en dom hvor det sto at hun var idømt en straff på 80 piskeslag. Den dommen ble sendt til ambassaden i Teheran, som meldte tilbake til oss at den var falsk, og det er dette vi har bygget på i vår saksbehandling, sier seksjonssjef Lars Erik Andersen i UNE.

Sammenligner med Krekar

Leila Bayat intervjuet av NRK i 2009

SENDT UT: Leila Bayat ble sendt ut av Norge i mars.

Foto: Tariq Alisubh / 2009

Karin Andersen mener saken med Bayat er sammenlignbar med Krekar-saken.

– At vi ikke sender folk tilbake til tortur er grunnlaget for at mulla Krekar er her. Og saken for denne kvinnen bør ha minst like høy prioritet, sier Andersen.

Hun mener det ikke bør være noen overraskelse at regimet i Iran kan stå bak dette.

– Her har norske myndigheter ikke tatt høyde for risikoen man utsetter henne for ved å sende henne tilbake, sier Andersen.

Hun mener norske myndigheter nå er nødt til å gi kvinnen opphold i Norge.

Også KrFs Kjell Ingolf Ropstad krever en gjennomgang av rutinene.

– Det gjelder både denne saken og praksisen generelt for å forhindre at sånne type feil skjer igjen, sier Ropstad.

Andersen mener både rettighetene både til kvinnen og barnet hennes er brutt.

– Her utviser Norge en iskald holdning til alle medlemmene av denne familien som ellers klarer seg bra. Det er ikke til skade eller byrde for Norge om de får leve her i landet, sier hun.

AKTUELT NÅ