SV utsetter kampen mot vindkraft på land

Vindkraft på land eller ikke splittet SVs landsmøte i to. Nå har de bestemt seg for å utsette avgjørelsen.

Bilde av Audun Lysbakken, tatt på Landsstyremøtet i 2018. SV-logoen er i bakgrunnen.

Audun Lysbakken og SV vedtok et kompromiss i vindmøllestriden i partiet.

Foto: Terje Pedersen / NPK

SV vil ha mer grønn energi og færrest mulig inngrep i naturen. Det dilemmaet kom tydelig frem da partiet skulle vedta resolusjonen med partiets plan for klimakutt under landsmøtet.

Første forslag til klimaresolusjon unnlot å nevne vindkraftutbygging, kun havvind, for ikke å binde partiet til et standpunkt før Norges vassdrags og energidirektorat (NVE) legger frem sin «Nasjonal ramme for vindkraft» om kort tid.

Torgeir Knag Fylkesnes

Torgeir Knag Fylkesnes var med på kompromisset i SV.

Det var ikke godt nok for mange av delegatene, og flere dissenser ville tvinge landsmøtet til å ta stilling.

Stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes var én av personene bak et forslag som blandt annet slo fast at:

«De omfattende prosjektene for landbaserte vindkraftanlegg har vist enorme naturødeleggelser og nedbygging av opprinnelig natur. SV er derfor imot videre utbygging av anlegg på land i Norge.»

SV skal velge ny nestleder. Kandidatene er Torgeir Knag Fylkesnes og Kari Elisabeth Kaski. Valgkomiteen er delt på midten, og partileder Audun Lysbakken nekter å peke på hvem han ønsker til vervet. Lørdag bestemmer landsmøtet til SV hvem av de to det blir.

SV skal velge ny nestleder. Kandidatene er Torgeir Knag Fylkesnes og Kari Elisabeth Kaski. Valgkomiteen er delt på midten, og partileder Audun Lysbakken nekter å peke på hvem han ønsker til vervet. Lørdag bestemmer landsmøtet til SV hvem av de to det blir.

Debatten gikk rett inn i nestlederstriden

Fylkesnes er også en av hovedpersonene i landsmøtets andre store stridsspørsmål. Han er én av to kandidater til å bli ny nestleder i SV. Den andre kandidaten er Kari Elisabeth Kaski.

Hun mener det er feil å avvise prosjekter kategorisk, og åpner for at natur i noen tilfeller må vike for klima.

– Norge har Europas største vindkraftpotensial. Da er det usolidarisk å si at andre land må bygge ned sin natur og sine naturområder, mens vi skal slippe, sa Kaski til Aftenposten tidligere i uken.

Utsetter avgjørelsen

I løpet av natten mellom debatten i salen og landsmøtets vedtak har det vært jobbet intensivt for å komme til et kompromiss.

Kompromisset går blant annet ut på at SV går inn for at alle nye vindkraftsøknader stanses intill «Nasjonal ramme for vindkraft» er på plass og ferdig behandlet. Dermed har partiet utsatt avgjørelsen om de skal si kategorisk nei til vindkraftutbygging på land.

Lars Haltbrekken

Lars Haltbrekken fikk viljen sin når SV utsetter vindmøllekampen i partiet.

Foto: NRK

Det er full seier for stortingsrepresentant Lars Haltbrekken. Han har vært klar på at han ønsket en utsettelse gjennom hele prosessen.

– Jeg er veldig glad for at SV går inn for at det skal tas en pause i behandlingen av alle nye vindkraftsaker inntil vi har en nasjonal og helhetlig plan på plass. Vi står midt i en planløs vindkraftutbygging som vi nå skal få kontroll på, sa Haltbrekken etter avstemmingen.

SISTE NYTT

Siste meldinger