Hopp til innhold

SV krever ordning med lønnsstøtte

SV-leder Audun Lysbakken krever nå at det kommer på plass en lønnsstøtteordning for koronarammede bedrifter.

Spørretime

LØNNSSTØTTE: SV-leder Audun Lysbakken vil ha på plass en ordning hvor bedrifter kan få betalt fra staten for å holde folk i jobb.

Foto: Torstein Bøe / NTB

Hensikten med en slik ordning er å unngå at bedriftene permitterer ansatte.

– Vi vil heller ha en lønnsstøtteordning enn den kompensasjonsordningen som Høyre-regjeringen opererte med, som i praksis risikerer å føre til flere permitteringer og som også ga altfor mye penger til de store og rike, sier Lysbakken til NRK.

– En lønnsstøtteordning vil tvert i mot betale for å holde folk i jobb. Det er det som trengs nå, sier han.

LO, NHO og Virke har krevd en ordning med lønnsstøtte, men næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) kunne i går ikke love noe fra regjeringens side.

En utfordring for SV er at partiet har en budsjettavtale med regjeringspartiene. I den går det fram at alle tiltak med økonomiske følger for 2022 fordrer at de tre partiene er enige.

Næringsminister Jan Christian Vestre møter partene i arbeidslivet

MØTE: LO-leder Peggy Hessen Følsvik og NHO-sjef Ole Erik Almlid (i midten) vil ha en ordning med lønnsstøtte, men fikk i går ingen løfter fra næringsminister Jan Christian Vestre (Ap).

Foto: Terje Bendiksby / NTB

Snarlig løsning

Frp-leder Sylvi Listhaug krevde at næringsministeren skulle komme til Stortinget i dag for å forklare hva regjeringen gjør med tanke på lønnsstøtte. Hun fikk ikke gehør.

– Hvis ikke det kommer er snarlig løsning kan hardt prøvede ansatte i hotell- og restaurantbransjen igjen oppleve at de blir permittert. Det haster å finne en løsning, sier Listhaug.

Stortingspresidenten

KRITISK: Frp-leder Sylvi Listhaug krevde at næringsministeren skulle komme til Stortinget i dag for å forklare hva regjeringen gjør med tanke på lønnsstøtte.

Foto: Torstein Bøe / NTB

Hun mener stortingspresidenten beskytter egne statsråder fremfor å få næringsministeren til Stortinget for å svare på spørsmål fra bekymrede arbeidsfolk.

Stortingspresident Masud Gharahkhani viser til at næringskomiteens innstilling ikke er avgitt, og fremholder at alle partiene er representert der.

– Neste uke kommer næringsministeren til Stortinget. Da har man både muligheten til å møte næringsministeren, ta opp spørsmålene man ønsker og forslagene man ønsker, sier han til NRK.

Gharhkhani mener han har håndtert saken slik den bør håndteres.

– Dette er en beslutning jeg fattet på egenhånd, for det er presidenten som skal bestemme om en sånn sak skal komme på dagsorden eller ikke, sier han.

Frp sendte i dag brev til Stortingets presidentskap med krav om at Vestre måtte innfinne seg i Stortinget.

«Vil statsråden revurdere sin holdning da mye tyder på at det er flertall i Stortinget for en lønnsstøtteordning, slik at de mange tusen som nå er engstelige for permittering eller oppsigelse kan bli beroliget?» het det i brevet.

Fikk ikke ordet

I etterkant av stortingsmøtet reagerte Listhaug dessuten kraftig på at hun ble nektet å ta ordet i Stortinget av den nyvalgte stortingspresidenten.

– Når Stortingets president spør om noen ber om ordet før møtet blir hevet og nekter å gi meg ordet, er det smått utrolig , sier Listhaug.

– Hvorfor fikk ikke Listhaug ordet, Gharahkhani?

– Jeg hadde hatt en dialog med Frp om at de sitter i næringskomiteen, der har de muligheten til å legge inn sine forslag, sier han.

Gharahkhani viser på nytt til at Vestre kommer til Stortinget neste uke og da vil være tilgjengelig.

Vil tvinge fram ordning

En ordning med lønnsstøtte innebærer at staten betaler bedrifter for å holde folk i jobb, fremfor å permittere ansatte. LO, NHO og Virke har alle etterlyst en slik ordning.

LO har foreslått at staten skal dekke 25.000 kroner av lønnskostnadene per fulltidsansatt per måned, ved omsetningsfall høyere enn 70 prosent.

Finansdebatt på Stortinget

KRISEHJELP: – Permitteringer er dårlig for de ansatte og for samfunnet, sier Rødts Mimir Kristjansson.

Foto: Heiko Junge / NTB

– Det haster å få gjeninnført en ordning med lønnsstøtte for å unngå permitteringer, sier Rødts representant i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget, Mimir Kristjansson, til NRK.

Regjeringen har så langt avvist kravene om å gjeninnføre en lønnsstøtteordning for bedrifter som er rammet av koronarestriksjonene.

Men på Stortinget er det i realiteten flertall for en slik ordning, og nå sørger Rødt for at et slikt forslag kommer til behandling. Det vil skje når Stortinget møtes på nytt på mandag.

– Permitteringer er dårlig for de ansatte og for samfunnet, fordi det i praksis sørger for at en uønsket nedstengning skyter fart, sier Kristjansson.

Problematisk

Etter det NRK forstår, er det en rekke årsaker til at regjeringspartiene foreløpig holder igjen i arbeidet med en ordning. Hos Ap og Sp er holdningen at partene i arbeidslivet ikke har kommet med fullgode svar på hvordan ordningen skal innrettes.

Finansministeren la fram en kompenasjonsordning, at den kommunale støtteordningen får en miulliard kroner, så for første gang har regjeringen lagt fram en økonomisk pakke samtidig som inngripene tiltak blir iverksatt.

Det er nemlig flere spørsmål som må avklares. Ett av dem er om ordningen skal være søknadsbasert, og om pengene skal utbetales i etterkant.

Et annet sentralt spørsmål er hvor lenge en eventuell ordning med lønnsstøtte skal vare. Også punkter om hva som kan være kompetansebyggende tiltak og hva som eventuelt skal defineres som nøkkelpersonell i en bedrift, må avklares.

Samtidig er det et prinsipielt spørsmål om hvor omfattende staten kan gå inn for i realiteten å dekke lønnskostnadene til private bedrifter.

Ytterligere et moment er at en ordning må være i tråd med reglene for statsstøtte i ESA.

Skyves over på Nav

Frode Jacobsen (Ap) er medlem av finanskomiteen på Stortinget. Han sier Ap deler bekymringene som folk nå har.

Frode Jacobsen

Frode Jacobsen (Ap).

Foto: Vidar Ruud / NTB

– Vi har god kontakt med partene i arbeidslivet, og må diskutere tiltakene og se på hva som kan gjøres av målretta tiltak for å avhjelpe i en krevende situasjon. Det må vi fortsette med.

– De vil heller ha lønnsstøtteordning en kommunal ordning. Hvorfor ikke lytte til det?

– Nå har vi kommet med en offensiv tiltakspakke, men vi lytter selvfølgelig til forslag fra arbeidslivet, og jobber selvsagt opp i mot det, sier Jacobsen til NRK.

Han sier han er sikker på at Ap sammen med Sp og SV vil finne fram til løsninger i fellesskap.

Kristjansson mener dagens støtteordninger og kompensasjonstiltak for det koronarammede næringslivet «i praksis er en oppfordring om å permittere og stenge ned», med mindre de får følge av en lønnsstøtteordning.

– En slik ordning vil sørge for at bedriftene kan beholde de ansatte framfor at de permitteres og skyves over på Nav, sier han.

Rødt-representanten sier han mener det er logisk å basere seg på den forrige lønnsstøtteordningen som var i virksomhet tidligere i pandemien. Han er skuffet over signalene fra regjeringen.

– Det er skuffende at regjeringen ikke etterkommer de tydelige kravene til LO og NHO. Det er greit nok å ha is i magen, men man må ikke fryse helt fast heller. Dette haster, sier han

AKTUELT NÅ