Normal

– Har gjort for lite for å komme til bunns i Breiviks psyke

Statsadvokatene har vært for dårlige til å få frem fakta om Breivik er strafferettslig tilregnelig, mener advokat Frode Sulland.

Inga Bejer Engh, Svein Holden

Advokat Frode Sulland mener statsadvokatduoen Inga Bejer Engh og Svein Holden har gjort for lite for å få klarhet i Anders Behring Breiviks psyke.

Foto: Åserud, Lise / Scanpix

Advokat Frode Sulland

Frode Sulland kritiserer statsadvokatene.

Foto: Åserud, Lise / SCANPIX
Tor-Aksel Busch

Riksadvokat Tor-Aksel Busch får også kritikk.

Foto: NRK

Tirsdag la rettspsykiaterne Agnar Aspaas og Terje Tørrissen fra en ny rapport som konkluderer med at Anders Behring Breivik ikke var psykotisk da han drepte 77 mennesker 22. juli i fjor.

De to kom dermed til stikk motsatt konklusjon av det Torgeir Husby og Synne Sørheim gjorde i sin rapport. De konkluderte med at Breivik lider av paranoid schizofreni og derfor var utilregnelig.

– Snudde kappen med vinden

I Dagsrevyen 4. januar i år mente statsadvokat Inga Bejer Engh at det var unødvendig å la nye psykiatere vurdere Breivik.

– Vi mener nå at det har vært foretatt en grundig vurdering av Breiviks tilregnelighet, sa Engh etter å ha fått Husby og Sørheims rapport.

Tidligere medlem av Straffelovskommisjonen og ekspert på strafferett advokat Frode Sulland går nå ut og kritiserer statsadvokatene for å ha vært for dårlige til å få fram fakta om Breiviks mentale helse.

– Etter mitt syn har de ikke bidratt i tilstrekkelig grad til å få saken opplyst, sier Sulland til NRK.

– Det er jo grunn til å spørre seg om de har snudd kappen etter vinden ved at de i første omgang var skråsikre på at det var helt unødvendig og bortkastet med ny sakkyndig og motsatte seg dette. Men nå ser de ut til å være tilfreds og vil legge om strategien for å få ham dømt som tilregnelig, sier Sulland.

– Ikke mulig å overprøve

Inga Bejer Engh sier de aldri har motarbeidet den nye rapporten som ble lagt fram i går, og forsvarer fortsatt avgjørelsen om å ikke be om en ny psykiatrisk evaluering av gjerningsmannen.

– Da forholdt vi oss til Den rettsmedisinske kommisjon som var satt til å kvalitetssikre det. Der sitter det fagfolk som har kompetanse til å vurdere den første erklæringen. Når de ikke hadde noen innvendinger, så synes vi det var vanskelig å ha noen mulighet til å overprøve det og be om en ytterligere erklæring, sier Engh til NRK.

– Men har ikke dere et eget ansvar for å belyse dette spørsmålet grundig nok?

– Jo, vi har et ansvar for å opplyse saken best mulig for retten.

– Hvordan har dere da gjort det når den nye rapporten kommer til en annen konklusjon enn den dere først ville legge til grunn?

– Det er fordi vi har forholdt oss til det regelverket og det systemet vi har for å vurdere en persons tilregnelighet, sier Engh.

– Busch var for raskt ute

Sulland retter også krass kritikk mot Riksadvokat Tor-Aksel Busch.

Busch ga uttrykk for i media at han mente det var unødvendig med nye psykiatere som skulle vurdere Breivik. Sulland mener Busch var altfor raskt ute med å avfeie betydningen av en ny vurdering av Breivik.

Busch ville ikke kommentere kritikken fra Sulland i går, og viste til statsadvokat Beyer Engh.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger