Mener Breivik er tilregnelig

OSLO TINGHUS (NRK) Agnar Aspaas og Terje Tørrissen konkluderer med at terrortiltalte Anders Behring Breivik (33) ikke var psykotisk da han drepte 77 mennesker 22. juli i fjor.

Video Agnar Aspaas og Terje Tørrissen (foto: Camilla Wernersen/NRK)

SE LIVE: Ny sakkyndigrapport om Breivik.

Sakkyndigrapporten til Terje Tørrisen og Agnar Aspaas

Rapporten skal nå vurderes av den rettsmedisinske kommisjon

Foto: Øyvind Bye Skille / NRK
Rettspsykiaterne Agnar Aspaas og Terje Tørrisen

Rettspsykiaterne Agnar Aspaas og Terje Tørrisen leverte rapporten til Oslo tingrett og tingrettsdommer Nina Opsahl i dag.

Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

Like før klokken 11.00 tirsdag ble den 310 sider lange rapporten overlevert til Oslo tingrett.

De to psykiaterne konkluderer mener det er høy risiko for at Breivik begår nye voldelige handlinger.

Konklusjonen i rapporten er at Breivik er strafferettslig tilregnelig. Hovedkonklusjonen er at han ikke var psykotisk på handlingstidspunktet.

Bakgrunn: Les hele pressemeldingen om den nye rapporten

Ifølge Aspaas og Tørrissen var Breivik ikke psykotisk, ikke bevisstløs eller psykisk utviklingshemmet i høy grad for tiden for de påklagede handlinger, heter det i pressemeldingen.

Konklusjonen står i sterk kontrast til den første sakkyndigrapporten som fastslo at Breivik lider av paranoid schizofreni og av den grunn er strafferettslig utilregnelig.

– Observanden har ikke en alvorlig psykisk lidelse med betydelig svekket evne til realistisk vurdering av sitt forhold til omverdenen, og han handlet ikke under en sterk bevissthetsforstyrrelse på tiden for de påklagede handlinger. Observanden er ikke lettere psykisk utviklingshemmet Observanden var ikke psykotisk på tiden for undersøkelsene, konkluderer Tørrissen og Aspaas.

Samstemmig konklusjon

De sakkyndige understreker at de gjennom hele prosessen har vurdert motforestillinger og alternative forståelsesmåter. Konklusjonen er avgitt samstemmig.

De har tilbrakt totalt 37 timer sammen med Anders Behring Breivik.

– Vi har ikke anledning til å kommentere innholdet i rapporten nærmere. Den rettsmedisinske kommisjon skal vurdere kvaliteten i vårt arbeide, sa Agnar Aspaas under en pressekonferanse i Oslo tingrett tirsdag.

– Dere har kommet til stikk motsatt konklusjon som den forrige. Hvordan forklarer du det?

– Vi konstaterer at vi har kommet til motsatt oppfatning. Vi er enige om denne, sier han.

De to forteller at Anders Behring Breivik flere ganger har vist til den forrige rapporten, men de to psykiaterne har ikke lest den og har heller ikke diskutert den med ham.

– En konklusjon skal være klar og tydelig. Vi har forsøkt å se alle nyanser. Vi har kanskje hatt mer materiale tilgjengelig enn ved den forrige rapporten. Vi har kommet frem til en konklusjon som skal være entydig, sier Terje Tørrisen.

På spørsmål om de to kan utdype hvordan de har kommet fram til konklusjonen, svarer de at de vil gjøre det når de skal vitne i retten i juni.

Ina Strømstad

Begge rapportene skal vurderes på lik linje, sier dommer Ina Strømstad.

Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

– Begge rapportene skal vurderes

Ina Strømstad, dommer i Oslo tingrett, sier retten forholder seg uavhengig til de to ulike konklusjonene.

– Dette er et nytt bevis i saken som dommeren forholder seg til i rettssalen. Så settes det en dom ut ifra det som kommer frem under hovedforhandlingene.
Nå saken begynner, vil allmennheten få et grundig innblikk i hvordan de to har kommet frem til denne konklusjonen når de skal vitne i retten, sier Strømstad.

Hun understreker at denne rapporten ikke et offentlig dokument nå før hovedforhandlingene begynner.

– Mener begge erklæringene er like viktige

– Jeg håper at man også ser på begrunnelsene for tilregnelighetsbegrepet. Man kan være psykotisk, men i rettspsykiatrisk forstand være tilregnelig, sier spesialist i psykiatri Kjersti Narud.

– Den kan sees på som grundigere, men samlet sett mener jeg at begge erklæringene er like viktig, sier Narud. Hun mener man nå enda tydeligere må kunne grunngi hvordan man har kommet til en slik konklusjon.

Advokat Harald Stabell sier han er glad for at den nye rapporten konkluderer med at Anders Behring Breivik ikke var syk. Han tror det er mer i tråd med folks rettsfølelse.

NRKs kommentator Knut Magnus Berge mener en tilregnelighetskonklusjonen fører til at Breiviks egen forklaring i retten blir viktigere nå, enn dersom de to sakkyndige hadde kommet til samme konklusjon som Sørheim og Husby.


Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger