Hopp til innhold

Hansen om den avgjørende samtalen fra stortingsdirektøren: – Et sjokk

I sin skriftlige redegjørelse til Stortinget skriver Eva Kristin Hansen at en ny tolkning av reglene for pendlerbolig aldri ble kommunisert til stortingsrepresentantene, og at flere har misforstått reglene.

Stortingspresident Eva Kristin Hansen

GÅR AV: Eva Kristin Hansen (Ap) varslet torsdag at hun går av som stortingspresident. Like før ble det klart at Oslo-politiet skal etterforske de såkalte pendler-sakene.

Foto: Torstein Bøe / NTB

Torsdag ble det kjent at Oslo-politiet starter etterforskning av de såkalte pendler-sakene, altså saker der stortingsrepresentanter kan ha brutt reglene for bruk av Stortingets pendlerboliger.

Minutter etter at etterforskningen ble kjent meldte stortingspresident Eva Kristin Hansen at hun trekker seg fra sin stilling.

48-åringen begrunnet dette med at hun «tar det for gitt» at hun er blant sakene som skal etterforskes, og at det er «uholdbart» å ha en stortingspresident som etterforskes av politiet.

Bakgrunnen

Adresseavisen meldte tidligere i uken at Hansen kunne ha brutt Stortingets regler for å få tildelt pendlerleilighet.

Fra 2014 til 2017 beholdt Hansen sin pendlerleilighet i Oslo, til tross for at hun eide en bolig i Ski, 29 kilometer unna Stortinget. Grensen for å få pendlerbolig er 40 kilometer.

Tidligere torsdag sa Hansen at hun ikke ville trekke seg. Samtidig ble det klart at hun skulle levere en skriftlig redegjørelse til Stortinget i løpet av kvelden.

Denne ble publisert på Stortingets hjemmesider kort tid etter at det ble kjent at politiet skal etterforske pendlersakene. NRK hadde tilgang til en versjon av teksten kort tid før etterforskningen ble kjent.

Viser til svar fra administrasjonen

Redegjørelsen inneholder flere svar på spørsmål fra Frps parlamentariske leder Sylvi Listhaug.

Et av spørsmålene er «når Hansen ble klar over hennes ordning var i strid med regelverket for pendlerleiligheter som krever at en bor minst 40 km unna Stortinget for å få pendlerbolig».

Hansen svarer at hun ble klar over denne tolkningen mandag 15.11, cirka klokken 22. Hun sier hun inntil da hadde vært sikker og overbevist om at hun hadde fulgt regelverket til punkt og prikke i perioden 2005 til 2017.

Hansen viser også til at Adresseavisen tidligere samme dag, klokken 14.12, stilte spørsmål om hun hadde krav på pendlerbolig, ettersom hun hadde kjøpt seg inn boligen på Ski.

Hansen skriver at hun for sikkerhets skyld ba om å få bekreftelse fra Stortingets administrasjon om at reglene var fulgt.

Hansen viser til at hun klokken 19.19 fikk følgende utkast fra administrasjonen om hva hun skulle svare:

«I retningslinjene for tildeling av pendlerbolig står det at Stortingets pendlerboliger skal dekke boligbehovet i Oslo for stortingsrepresentanter som under funksjonstiden er folkeregistrert eller faktisk bosatt mer enn 40 km (NRKs utheving) i kjørelengde fra Stortinget. Stortingsrepresentanter anses skattemessig bosatt i kommunen de var bosatt i før tiltredelse, så lenge representanten disponerer bolig til privat bruk under opphold i kommunen. Leie av rom oppfyller dette vilkåret.»

NRK forklarer

Dette handler stortingspresidentens boligsak om

Dette handler stortingspresidentens boligsak om

Stortingspresident Eva Kristin Hansen (Ap) var folkeregistrert på et rom i Trond Giskes leilighet i Trondheim i seks av årene hun hadde tilgang på gratis pendlerbolig i Oslo. Hun betalte leie for rommet.

Dette handler stortingspresidentens boligsak om

Hansen skal ha beholdt adressen i Trondheim etter at hun kjøpte hus i Ski i 2014, 29 kilometer utenfor Oslo. Det er 11 kilometer for nært Stortinget til å utløse pendlerbolig.

Dette handler stortingspresidentens boligsak om

Først i 2017 meldte Hansen flytting til Ski og sa opp pendlerboligen. Totalt har hun hatt gratis pendlerbolig i tolv år.

Dette handler stortingspresidentens boligsak om

Hansen fikk en fordel av pendlerboligen i Oslo på 214.000 kroner etter hun kjøpte boligen i Ski, viser Adresseavisens beregninger.

Dette handler stortingspresidentens boligsak om

Stortinget eier 143 leiligheter i Oslo. Disse skal dekke boligbehovet til stortingsrepresentanter som er folkeregistrert eller faktisk bosatt mer enn 40 kilometer i kjørelengde fra Stortinget, ifølge regelverket.

Dette handler stortingspresidentens boligsak om

Stortingspresidenten sier hun hele tiden har vært sikker på at hun har fulgt reglene for tildeling av pendlerbolig. Hun beklager hendelsen.

 

– Jeg har lest reglementet, men ikke satt meg inn i tolkningene av de enkelte reglene. Det er der jeg har gjort en feil, sier Hansen til NRK.

Dette handler stortingspresidentens boligsak om

Saken er spesiell for Hansen selv varslet opprydning i pendlerbolig-ordningen etter flere avsløringer om stortingsrepresentanter som hadde brutt regelverket.

Telefon på kvelden

Hansen skriver videre at hun klokken 22.00 samme kveld fikk en telefon fra Stortingets direktør.

«Nå var Stortingsadministrasjonens konklusjon at jeg hadde brutt regelverket», skriver Hansen.

Kontrollkomiteen holder åpen høring om trygdeskandalen

Eva Kristin Hansen sier hun fikk sjokk da stortingspresidenten mandag kveld ringte og fortalte at hun hadde brutt reglene.

Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Av Hansens gjengivelse fremgår det at det er en detaljforskjell i de to tilbakemeldingene, som altså kom samme dag:

«Konklusjonen fra administrasjonen var at nå skulle disponibel bolig innenfor 4 milsgrensen også hensyntas, og at regelen om tildeling av pendlerbolig etter folkeregistrering (jf. også folkeregistreringslovens §5,4) på hjemstedsadresse ikke lenger gjelder som eget selvstendig grunnlag (NRKs utheving)», skriver Hansen.

– Et sjokk

Hansen skriver også at Stortingets direktør på telefon informerte om at det hadde blitt gjort en tolkningsendring om dette tilbake i 2009.

– Dette kom selvsagt som et sjokk for meg fordi jeg har trodd at jeg har fulgt regelverket om pendlerboliger til punkt og prikke.

IT-angrep mot Stortinget

Stortingets direktør Marianne Andreassen ringte Hansen mandag kveld.

Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Hansen skriver videre at så vidt hun har» brakt på det rene» er ikke denne tolkningsendringen blitt meddelt stortingsrepresentantene. Hun skriver også at ikke selve regelverket er endret, eller at det daværende rapporteringsskjemaet om pendlerbolig ble endret.

«Dette var jeg ikke kjent med. Jeg har trodd at jeg fulgte reglene. Jeg ser i ettertid at jeg burde gjort mer for aktivt å forsikre meg om at min forståelse av reglene var riktig», skriver Hansen.

«Jeg erkjenner at jeg skulle ha orientert om mitt innkjøp i boligen i Nordre Follo. I dag ser jeg at det var en feilvurdering som jeg ikke kan annet enn beklage».

Hansen legger til at hun ikke var alene om å feiltolke regelverket.

«Vi er flere representanter som denne høsten har blitt klar over at vi har misforstått regelverket knyttet til pendlerboliger. Jeg må erkjenne at jeg dessverre er blant dem».

– Konsekvent praksis fra 2009

NRK har vært i kontakt med Stortingets administrasjon for å spørre hvor regeltolkingen fra 2009 finnes.

Direktør Marianne Andreassen skriver i en e-post at Stortinget i 2009 innførte ordningen med årlig rapportering om behovet for pendlerbolig i et eget skjema. Her måtte den enkelte representant gjøre rede for bruk av og behov for pendlerbolig.

– Administrasjonen har ikke gjort inngående undersøkelser av praksis langt tilbake i tid, men fra 2009 har det vært en konsekvent praksis om at de som oppgir at de disponerer bolig innenfor 40 kilometer ikke får pendlerleilighet, sier Andreassen.

Eva Kristin Hansen

OPPTAK: Se reaksjoner fra blant andre Frp-leder Sylvi Listhaug om Hansens avgang.

AKTUELT NÅ