Hopp til innhold

Oslo-politiet skal etterforske pendlersakene

Statsadvokaten har gitt Oslo-politiet ordre om å etterforske de såkalte «pendlersakene». I etterforskningsordren viser statsadvokaten blant annet til «seks navngitte stortingsrepresentanter».

Statsadvokat Lars Erik Alfheim

HAR BEORDRET ETTERFORSKNING: Statsadvokat Lars Erik Alfheim har bedt Oslo-politiet etterforske de såkalte pendlersakene.

Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Oslo-politiet og statsadvokaten bekreftet politietterforskningen av flere pendlersaker torsdag kveld. Minutter etter bekreftet stortingspresident Eva Kristin Hansen (Ap) at hun trekker seg fra sin stilling.

Oslo politidistrikt bekrefter at pendler-sakene nå skal etterforskes.

– Oslo Statsadvokater har i dag bedt Oslo politidistrikt etterforske om stortingspolitikere har begått bedrageri eller annet lovbrudd i forbindelse med mottatt pendlerleilighet fra Stortinget, sier påtaleleder Ole Rasmus Knudsen ved finans og spesialseksjonen i Oslo politidistrikt.

Viser til seks stortingsrepresentanter

I etterforskningsordren fra førstestatsadvokat Alfheim vises det til «høstens og særlig de seneste dagers oppslag i media» om folkevalgtes praktisering av Stortingets pendlerregelverk.

Alfheim viser til uttalelser om at en eller flere folkevalgte har gitt feilaktige opplysninger om bosted og derigjennom mottatt en uberettiget fordel/vinning ved at de er tildelt pendlerleilighet i Oslo på uriktig grunnlag.

Politiet er bedt om å etterforske om sakene rammes av straffelovens paragraf om bedrageri.

– Gjennom media har det i løpet av høsten framkommet minst seks navngitte stortingsrepresentanters mulige feilpraktisering av nevnte regelverk. Flere av de folkevalgte har også uttalt seg i media, skriver Alfheim.

Denne høsten har flere medier omtalt flere stortingspolitikeres mulige feilpraktisering av pendlerregelverket.

Alfheim påpeker overfor NRK at Oslo politidistrikt står fritt til å velge ut hvilke saker som skal etterforskes.

– Hvor alvorlige er disse sakene?

– Jeg har ikke lyst til å kommentere alvorligheten i dette. Det er ingen som er mistenkt eller siktet fra vår side. Det er viktig at politiet får anledning til å etterforske dette. Så får vi se omfanget og alvoret i det, og om det foreligger straffbare forhold, sier Alfheim til NRK.

Oslo statsadvokatembeters vurdering er sakene er av en slik karakter at det er riktig å starte etterforskning, selv om det ikke foreligger noen ekstern anmeldelse. Alfheim påpeker også at etterforskningen skal skje så raskt som mulig, og «slik at ingen unødig utsettes for mistanke eller ulempe».

Politisk kommentator Lars Nehru Sand sier reaksjonene så langt har vært at det var lurt at Hansen trakk seg som stortingspresident.

– Uholdbart

I en uttalelse viser Eva Kristin Hansen til politietterforskningen som en direkte årsak til at hun trekker seg som stortingspresident.

Stortingspresident Eva Kristin Hansen

Stortingspresident Eva Kristin Hansen trekker seg fra stillingen som stortingspresident.

Foto: Torstein Bøe / NTB

– Det har i kveld blitt kjent at Oslo politidistrikt er blitt bedt om å etterforske seks ikke navngitte stortingsrepresentanter etter oppslag i media. Jeg tar det for gitt at jeg er blant dem, sier Hansen, og legger til:

– Jeg mener det er uholdbart for Stortinget å ha en stortingspresident som er under politietterforskning. Jeg har derfor kontaktet min partileder og parlamentarisk leder og orientert om at jeg vil trekke meg som stortingspresident, sier Eva Kristin Hansen i en uttalelse til pressen.

Eva Kristin Hansen har varslet at hun ikke vil være tilgjengelig for pressen i dag.

– Etablerte meg ikke fast i boligen i Ski

Adresseavisen meldte tidligere i uken at Hansen brøt Stortingets regler for å få tildelt pendlerleilighet.

Fra 2014 til 2017 beholdt Hansen sin pendlerleilighet i Oslo, til tross for at hun eide en bolig i Ski, 29 kilometer unna Stortinget. Grensen for å få pendlerbolig er 40 kilometer.

Tidligere torsdag sa Hansen at hun ikke ville trekke seg. Samtidig ble det klart at hun skulle levere en skriftlig redegjørelse til Stortinget i løpet av kvelden.

I den skriftlige redegjørelsen skriver Hansen blant annet hun i 2014 kjøpte seg inn i huset til ektemannen i Ski.

«Jeg etablerte meg ikke fast i boligen i Ski», skriver hun.

«Jeg og min ektemann fortsatte å ha husholdning og bo forskjellige steder som vi også gjorde da vi ble ordentlig etablert som kjærester.»

Stortingspresidenten skal gi et skriftlig svar til Stortinget om pendlerboligsaken

Stortingspresident Eva Kristin Hansen møtte pressen etter å ha redegjort for pendlersaken for de parlamentariske lederne på Stortinget.

AKTUELT NÅ