Hopp til innhold

Kaller Ola Borten Moe inn på teppet etter oljeleting i nord

To tidligere olje- og energiministre og en rekke topper fra Oljedirektoratet kalles nå inn til høring. De må svare på om vesentlig informasjon ble holdt tilbake for Stortinget da Barentshavet sørøst ble åpnet for oljeleting i 2013.

Ola Borten Moe (Sp) var i 2013 Olje– og energiminister i den rødgrønne regjeringen.

MÅ SVARE: Ola Borten Moes oljedepartement visste at oljeleting i Barentshavet sørøst kunne bli tapsprosjekt, men holdt tilbake utregninger for Stortinget. Nå må han svare for seg.

Foto: Audun Braastad / NPK

CO₂ i atmosfæren
426,9 ppm
1,5-gradersmålet
+1,13 °C
Les mer  om klima

Etter et møte i ettermiddag bestemte kontroll- og konstitusjonskomiteen å holde høring 15. februar.

Komiteen vil undersøke om regjeringen kan ha tilbakeholdt vesentlig informasjon i forkant av at Stortinget ga grønt lys for oljevirksomhet i Barentshavet sørøst i 2013.

– Etter både oppslag i media og gjennomgangen i Høyesterett, så fremstår det som at nødvendig informasjon ikke har blitt lagt frem for Stortinget, og at dette har påvirket behandlingen der, sier stortingsrepresentant Terje Breivik (V).

Venstre Terje Breivik

ÅPNER HØRING: Stortingsrepresentant og medlem av kontroll- og konstitusjonskomiteen Terje Breivik (V) skal være saksordfører under høringen.

Foto: Berit Roald / NPK

Han er medlem av kontroll- og konstitusjonskomiteen, og skal være saksordfører under høringen.

– Vi vurderer det som en alvorlig sak. Det er interessant for oss å vite hvorfor denne informasjonen ikke ble lagt frem for Stortinget, fortsetter Breivik.

Bakgrunnen for saken er NRKs avsløring om en ukjent rapport om verdien av olje og gass i Barentshavet sørøst.

Rapporten viste at oljevirksomheten kunne bli et tapsprosjekt, men ble ikke lagt frem for Stortinget da saken ble behandlet.

Dokumentene ble først kjent da Høyesterett skulle behandle klimasøksmålet i høst. Informasjonen ble da heftig debattert i rettssalen.

– Fremstår som et mektig oljebyråkrati

To tidligere olje- og energiministre – Ola Borten Moe (Sp) og Åslaug Haga (Sp) – er kalt inn til høringen.

Borten Moe hadde ministerposten da rapporten ikke ble levert.

I tillegg er en rekke topper fra både Oljedirektoratet og Olje- og energidepartementet (OED) blant navnene på høringslisten, men også personer lenger ned i byråkratiet.

Flere som er kalt inn er gjengangere i e-post-utvekslingene som har vært om rapporten.

Her er dem som er kalt inn til høringen 15. februar:

 • Ola Borten Moe, tidligere olje- og energiminister
 • Åslaug Haga, tidligere olje- og energiminister
 • Tina Bru, nåværende olje- og energiminister
 • Ingrid Sølvberg, direktør i Oljedirektoratet
 • Bente Jarandsen, sjefsingeniør i Oljedirektoratet
 • Sissel Eriksen, tidligere letedirektør i Oljedirektoratet
 • Espen Andreas Hauge, underdirektør i Oljedirektoratet
 • Benvenutta Henriksen, underdirektør i Oljedirektoratet
 • Terje Sørenes, fagkoordinator i Oljedirektoratet
 • Rolf Wiborg, tidligere direktør i Oljedirektoratet
 • Lars Erik Aamot, ekspedisjonssjef i Olje- og energidepartementet
 • Gaute Erichsen, underdirektør i Olje- og energidepartementet

Stortingsrepresentant Freddy André Øvstegård (SV) er medlem av komiteen, og var til stede under dagens møte.

– Vi skal ha en høring for å kaste lys over det som fremstår som et mektig oljebyråkrati. Det virker som at informasjon blir filtrert og redigert for å gi et bedre bilde av oljeinvesteringer- og åpninger enn virkeligheten faktisk viser, han.

Øvstegård sier det er uvanlig at de ber folk fra embetet i direktoratet inn på denne måten.

– Det er uvanlig at vi går så detaljert til verks, men vi gjør det nå fordi vi er nødt å konfrontere og snakke direkte med dem som jobber i embetsverket i denne saken, sier han.

Åslaug Marie Haga

KALT INN: Tidligere olje- og energiminister Åslaug Haga (Sp) er blant navnene på høringslisten.

Foto: Jonathan Berger

– En ting er å vite hva Borten Moe visste, men vi er nødt å sette flombelysningen på det som er en stat i staten, fortsetter Øvstegård.

– Hvorfor er Åslaug Haga kalt inn?

– Det er svært mange av interesse som vi kunne kalt inn. Det er spennende å ha flere tidligere statsråder, enn kun den som var ansvarlig for rapporten. Det handler om å få en annen statsråds syn på det også, sier Øvstegård.

Borten Moe: – Uproblematisk

Olje- og energidepartementet var involvert i arbeidet med rapporten.

Ola Borten Moe (Sp) har tidligere sagt at han ikke kjente til den da han var ansvarlig statsråd, og omtaler den i dag som et internt arbeidsdokument.

– Kjernen i dette er at før man åpner et område, vet man ikke hva som er der. Det gjør det nesten umulig å komme med en verdifastsettelse av hva som eventuelt er der, har Moe tidligere uttalt til NRK.

Borten Moe

PÅ PLASS: Under to år etter at grensen mot Russland ble trukket var olje- og energiminister i 2013 Ola Borten Moe (Sp) på plass i Hammerfest for å åpne den sørlige delen områdene i Barentshavet. Få måneder senere gikk Stortinget inn for at også Barentshavet sørøst skulle åpnes for oljevirksomhet.

Foto: Robin Mortensen

Han mener Stortinget fikk all vesentlig informasjon før avgjørelsen ble tatt, og at de omstridte dokumentene har liten verdi. Moe sa også at det hadde vært uproblematisk for ham å sende inn rapporten om han hadde visst om den.

– Da måtte man sagt som sant var at det var så mange usikkerhetsmomenter og så mye vi ikke vet at denne informasjonen har svært begrenset, om noen, verdi.

Fikk ikke svarene de trengte

Kontrollkomiteen har tidligere sendt spørsmål til dagens olje- og energiminister Tina Bru (H).

Hun kunne imidlertid ikke svare på flere av spørsmålene, og viste til at de gjaldt forhold tilbake i tid, men er nå også en av dem som er innkalt til høringen.

AKTUELT NÅ