Tvingar regjeringa til å auke fedrekvoten

Forslaget frå Arbeiderpartiet om auka fedrekvote fekk i dag fleirtal frå ein samla opposisjon på Stortinget. Dermed vert regjeringa tvungen til å auke far sin del av foreldrepermisjonen.

Pappapermisjon

AUKA PERMISJON: No får far 14 veker saman med barnet i ei auka fedrekvote i foreldrepermisjonen. Arbeiderpartiet samla opposisjonen i eit forslag der dei ber regjeringa auke far sin del.

Foto: Frank May / NTB scanpix

Alle partia, utanom regjeringspartia Høgre og Framstegspartiet, samla seg om forslaget frå Arbeiderpartiet i Trontaledebatten på Stortinget i dag.

Støre og Hareide

EINIGE: Forslaget frå Arbeiderpartiet og Jonas Gahr Støre var avhengig av støtte frå KrF for å få gjennomslag

Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Eg er glad for resultatet. Aller mest for barna som no får meir tid med far tidleg i livet og fedrar som får rett til ei lengre permisjonsperiode, seier Arbeiderparti-leiar Jonas Gahr Støre.

«Stortinget ber regjeringen legge frem en sak om å øke fedrekviten i foreldrepermisjonen til 14 uker, for å gi barn og fedrar tid sammen og bidra til likestilling i arbeidslivet», skeiv Arbeiderpartiet i sitt forslag.

NRK melde i går at det truleg ville bli eit fleirtal for forslaget, då KrF stilte seg positive. Etter at både Raudt, SV, Ap, Sp, MDG, V og KrF stemte for vart det eit tydeleg fleirtal for å be regjeringa auke fedrekvoten.

– Vi har retta opp i regjeringa sine feil

Støre brukar høvet til å vise musklar mot regjeringspartia.

– Gjennomslaget er også eit teikn på at det politiske tyngdepunktet er endra. Høgre og Frp si reversering i fedrekvoten til ti veker er no retta opp av det nye Stortinget, seier han.

Det er likevel ikkje klart når ei endring vil tre i kraft, da regjeringa først må komme med eit forslag som igjen må få fleirtal blant stortingsrepresentantane.

Høgre: – Ikkje eit stort tap

Stortingsrepresentant og arbeidspolitisk talsperson frå Høgre, Stefan Heggelund, var ein av dei som stemte imot.

Stefan Heggelund

MOT: Stortingsrepresentant frå Høgre, Stefan Heggelund, seier det ikkje er eit stort nederlag for Høgre.

Foto: Møller, Mimsy / Samfoto

– Fordi eg meiner staten skal halde seg så langt unna kva avgjerder mor og far tek.

Det er likevel ikkje eit stort tap for Høgre, ifølgje Heggelund.

– Dette er ikkje eit stort nederlag. Vi har hatt mange og store debattar også i Høgre om dette, men eg er personleg imot, seier han.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger